Města & regiony ČRNovinky

Praha pomůže malým a středním podnikatelům z vlastního záchranného operačního programu

Vzhledem k tomu, že hlavní město nebylo zařazeno do programu Covid II, který připravila vláda, vedení města se rozhodlo přesměrovat finanční prostředky z pražského operačního programu Praha – Pól růstu. Do pražské verze záchranného programu s pracovním názvem „Covid PRAHA“ bude relokováno více než 500 milionů korun na pomoc malým a středním podnikatelům.

 

Foto: MHPM

 

S ohledem na aktuální krizovou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 Rada hlavního města Prahy připravila provizorní řešení pro financování malých a středních podniků na území hl. m. Prahy prostřednictvím finančních nástrojů za využití záručního schématu a za tímto účelem zpracovala revizi programového dokumentu Operačního programu Praha – Pól růstu. Na záchranném programu bude Praha spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Primátor Zdeněk Hřib ke zvolené cestě uvádí: „Bohužel program COVID II nebyl použitelný pro pražské podnikatele, proto jsme museli přistoupit k rychlému řešení v sektoru malých a středních podnikatelů, který je z mého pohledu v Praze nejvíce ohrožen. Nový finanční nástroj bude vyjednán i přes to, že není v této podobě zatím uveden v platné verzi programového dokumentu, a není tak formálně schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ani Evropskou komisí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR přislíbilo realizaci programu Covid III, který by Praze mohl pomoci v další fázi. Pražští podnikatelé potřebují peníze nyní. Až na základě našich společných jednání pan ministr Havlíček přislíbil, že do budoucna Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze státních zdrojů přesune do pražského programu cca 400 milionů korun.“

Náměstek primátora pro oblast financí Pavel Vyhnánek dodává: „Beru to jen jako dílčí opatření, rozhodně tím naše podpora podnikatelům nekončí. Už velmi netrpělivě čekáme na vládní návrhy, to je krok číslo jedna. Díky tomu budeme i my moci nasměrovat pomoc města daleko efektivněji. Praha tvoří čtvrtinu českého HDP, osobně jsem panu ministrovi Havlíčkovi zdůraznil, že naši podnikatelé potřebují ujištění co nejdříve.“

Finanční nástroje, které v Praze dosud mířily zejména na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, bylo potřeba obratem přizpůsobit aktuální zdravotní a ekonomické situaci a nezbytnosti podpory podnikatelských subjektů, jejichž ekonomická aktivita byla omezena v důsledku výskytu koronavirové nákazy a souvisejících preventivních opatření. Ve spolupráci s ČMZRB Praha vytvoří záruční schéma na podporu pražských podnikatelů, které má svým potenciálem za přispění pákového efektu mobilizace soukromého kapitálu podstatně přispět ke stabilizaci současné ekonomické situace, tak aby byly co nejefektivněji zmírněny dopady koronaviru na ekonomiku v hlavním městě.

„Nezůstaneme pouze u tohoto programu. Aktuálně sestavujeme expertní komisi složenou z odborníků, která bude sloužit jako poradní orgán Rady města. Ta by měla umět pružně reflektovat proměny ve vývoji ekonomické situace v pražském regionu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém výhledu. Praha očekává komplexní řešení od státu. Není možné dopady vládních opatření, které navíc mají bezprostřední vliv na ekonomiku pokrývat z městského rozpočtu,“ zdůrazňuje Zdeněk Hřib.

Předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil dodává: „Ministerstvo průmyslu a obchodu žádáme o garanci poskytnutí finančních prostředků ze strany státu, pokud v budoucnu Evropská komise záměr přesunu finančních prostředků neschválí.“

„Praha obratem vyčlení více než 500 milionů korun, které byly původně alokovány v Operačním programu Praha – Pól růstu v kapitolách INFIN 2018, v inovačních voucherech a v rezervách programu. Jsem rád, že možnost hlásit se do programu INFIN zůstane i tak v omezeném rozměru zachována na podporu inovací a startupů. Ve stavu ekonomického ohrožení se v Praze vzhledem k rapidnímu poklesu turismu a vládním nařízením ocitli všichni podnikatelé v sektoru služeb – hoteliéři, restauratéři, kadeřníci, trenéři aj. Tyto podnikatele, kteří své podniky pracně budovali často více než třicet let, aktuálně vnímám jako nejvíce ohrožené,“ uzavírá radní pro školství, sport a podnikání Vít Šimral.

 

Newsroom TTG/MHMP

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button