Města & regiony ČRNovinkyPraha

Praha navýší o 45 milionů základní jmění PCT na 111 milionů Kč

Pražský magistrát navýší základní jmění městské firmy Prague City Tourism (PCT) o 45 milionů korun na celkových 111 milionů. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 akcií.
Foto: www.staromestskaradnicepraha.cz

Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Předseda představenstva PCT František Cipro ČTK řekl, že navýšení kapitálu má zajistit bezproblémový provoz památek a pomoci tak překonat problémy spojené s pandemií covidu-19. Turismus patří mezi nejpostiženější odvětví.

“Navýšení základního kapitálu je v této nepříznivé době způsobem, jak zajistit bezproblémový návštěvnický provoz památkových objektů, které má společnost ve správě. Tržby na těchto objektech stále nedosahují ani 20 procent ve srovnání s rokem 2019. Navýšení v žádném případě není nástrojem na pokrytí provozní ztráty, ale způsobem, jak překlenout problémy s cash-flow,” řekl Cipro.

Pokud má PCT podle Cipra v budoucnu generovat pro město finanční prostředky ze správy památek, potom je prý nezbytné jejich provoz v nynější době nepřerušit. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 kusů listinných akcií a budou upsány peněžitým vkladem. “Akcie budou upsány bez veřejné nabídky předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je hlavní město Praha,” píše se v dokumentu schváleném radními.

Kvůli pandemii covid-19 v Praze poklesl počet turistů. Město proto letos i loni podpořilo turistický ruch dohromady více než 120 miliony korun. Praha spustila kampaň V Praze jako doma, která do hlavního města lákala především tuzemské turisty. Oba roky akce přilákala do města desítky tisíc převážně tuzemských turistů. Nyní PCT spustila digitální kampaň zaměřenou na turisty z ciziny.

PCT se stará o Staroměstskou radnici, Petřínskou rozhlednu, bludiště na Petříně, Prašnou bránu, Malostranskou a Staroměstskou mosteckou věž, Svatomikulášskou městskou zvonici a Novomlýnskou vodárenskou věž. Fungování PCT ovlivnila pandemie covidu-19, respektive vyhlášené lockdowny. Při nich musely být uzavřeny všechny památky. Společnost tak přišla o zisk ze vstupného.

PCT vznikla k 1. červenci 2018. Představitelé města tehdy uváděli, že společnost si na sebe vydělá a nebude potřebovat příspěvky od města. Peníze bude mít mimo jiné právě z provozu věží. PCT je členem mezinárodní organizace European Cities Marketing a Asociace turistických informačních center ČR.

Newsroom TTG / ČTK

Ukázat další

Související články

Jeden komentář

 1. Elevate Your Online Presence with Exceptional Web and App Design!

  Your digital presence is more than just a website or an app – it’s the gateway to your brand’s success in the online world.
  Let us help you create stunning web and app designs that not only captivate your audience but also drive results.

  Why choose us for your web and app design needs?

  ✨ Tailored Solutions: We understand that every business has unique goals and requirements.
  Whether you’re launching a new website or redesigning your existing app,
  we’ll work closely with you to develop a custom solution that perfectly aligns with your brand and objectives.

  ✨ User-Centric Design: Our team of experienced designers prioritizes user experience above all else.
  We’ll ensure that your website or app is intuitive, user-friendly, and optimized for conversions,
  helping you engage your audience and achieve your business goals.

  ✨ Cutting-Edge Technology: In today’s fast-paced digital landscape, staying ahead of the curve is essential.
  That’s why we leverage the latest technologies and design trends to create websites and apps that are not only visually stunning
  but also functionally robust and future-proof.

  ✨ Seamless Integration: Your website and app should seamlessly integrate with your brand identity and other digital platforms.
  Whether it’s social media integration,
  e-commerce functionality, or third-party APIs, we’ll ensure a cohesive digital ecosystem that enhances your brand’s online presence.

  ✨ Ongoing Support: Our commitment to your success doesn’t end with the launch of your website or app.
  We’ll provide ongoing support and maintenance to ensure that your digital assets continue to perform at their best,
  helping you adapt to evolving market trends and customer preferences.

  Ready to take your online presence to the next level with exceptional web and app design?
  Let’s work together to create digital experiences that delight your audience and drive meaningful results for your business.

  Follow this Secure Link @ https://bit.ly/3uiSGb6

  #WebDesign#AppDesign#UIUXDesign#DigitalDesign#WebsiteDevelopment#MobileAppDevelopment#ResponsiveDesign

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button