AkceMěsta & regiony ČRNovinky

Národní památkový ústav posedmé udělil ceny Patrimonium pro futuro

Již posedmé byly uděleny ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok.

Foto: Kolonáda Luhačovice / NPÚ

Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i cena veřejnosti Památky děkují. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se mělo konat v Panteonu Národního muzea.

V kategorii obnova památky/restaurování odborná porota ocenila Lázně Luhačovice, a. s., za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka v Luhačovicích (medailonek zde). Porota vyzdvihla komplexní přístup k obnově, který přinesl celkovou kultivaci prostoru i obnovu jedné ze stěžejních kvalit zdejší architektury – prostupování přírody do architektury. Ocenila také projevený respekt k materiálům a kvalitu řemeslného provedení stavebních a restaurátorských prací.

Vítězem kategorie objev/nález roku se stala archeologická organizace Archaia Brno za jedinečný archeologický nález hradby z počátku 12. století na zámku v Břeclavi (medailonek zde). Nález v podobném rozsahu v českých zemích nemá obdoby. Porota ocenila moderně vedený archeologický výzkum, který byl řádně zpracován a vědecky vyhodnocen.

V kategorii prezentace hodnot byla cena udělena týmu realizátorů expozice Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu Hořice (medailonek zde). Porota vyzdvihla myšlenkově ucelený přístup regionálního muzea k prezentaci hlavního kulturně-sociálního fenoménu dlouhodobě formujícího místo i zdejší komunitu – kamene a jeho zpracování. Ocenila také široké edukační a kulturní aktivity muzea, kterými veřejnosti přibližuje práci s kamenem.

Cena v kategorii záchrana památky byla udělena Janu Havelkovi, Petru Pivoňkovi, Aleně Pivoňkové a Spolku Dubáci za obnovu Beranova hostince v Trávníčku (medailonek zde). Tato jedinečně zachovalá památka je důležitým hmotným pramenem pro poznání stavebních zvyklostí a využití venkovských staveb v regionu. Porota ocenila komplexnost obnovy, do níž byly zahrnuty i často opomíjené dobově standardní povrchové úpravy. Ocenila rovněž, že mimo záchranu samotné stavby zde dochází také k návratu doprovodné funkce hostinců – v podobě centra společenského a kulturního setkávání.

Foto: Beranův hostinec v Trávníčku / NPÚ

Obnova Beranova hostince v Trávníčku se stala vítězem i u hlasování veřejnosti. Cenu s názvem Památky děkují vyhrála s počtem 1062 hlasů z celkových 3493 hlasujících.

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková v letošním roce udělila také tři mimořádná ocenění. Za komplexní a mimořádně důsledný přístup k obnově Školy architektury jej obdržela Akademie výtvarných umění v Praze (medailonek zde). Za dlouhodobou péči o záchranu, obnovu, funkční naplnění a prezentaci bylo uděleno Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších za otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice (medailonek zde). Třetí mimořádné ocenění obdržel Lešenický okrašlovací spolek za záchranu kostela svatého Šimona a Judy v Lešenicích a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště (medailonek zde).

Za ovlivnění celé generace současníků v přístupu k památkové péči a vnímání historických objektů i za nezlomnou vůli neustat ani navzdory překážkám se Osobností památkové péče stal archeolog David Merta. Zakladatel brněnské veřejně prospěšné společnosti Archaia je dlouhodobým propagátorem interdisciplinárního přístupu k historickým objektům, a to propojením archeologie s dalšími humanitními, technickými i přírodovědnými obory. Zásadně ovlivnil výzkum a vnímání brněnské památkové rezervace, která se stala jednou z nejlépe systematicky zkoumaných středověkých městských aglomerací v Evropě.

Medailonky všech nominovaných naleznete zde.

Newsroom TTG/NPÚ

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button