AkceKulturaMěsta & regiony ČRNovinkyPraha

Národní galerie Praha v roce 2022

V roce 2022 představí Národní galerie Praha rozsáhlé výstavní projekty, nové sbírkové expozice i významné mezinárodní spolupráce.

Jan Preisler, Vlastni-podobizna / Foto: Národní galerie Praha

Veletržní palác v dubnu uvede retrospektivu Markéty Othové a koncem roku nabídne dvě nové expozice: Česká architektura 1958–1989 a České umění 1939–2021. Výstava V kroužcích dýmu se bude věnovat motivu zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Salmovský palác se znovu otevře s tematickým výběrem zenového umění ve výstavě Zenga.

Foto: Národní galerie Praha

350 000 návštěvníků (včetně online) a 90 000 sledujících sociálních sítí, 259 restaurovaných děl a 298 zápůjček, více než 550 vzdělávacích programů pro veřejnost a 37 pro zaměstnance – takový byl pro Národní galerii Praha rok 2021. Zahájeno bylo hned několik unikátních výstavních projektů – mimo jiné retrospektiva surrealistické malířky Toyen. Ve Šternberském paláci stále probíhá velmi úspěšná výstava Falza? Falza! a ve Valdštejnské jízdárně Buddha zblízka.

Rok 2022 bude neméně bohatým. Šternberský palác uvede výstavu Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.–18. století ze sbírek Národní galerie Praha (17. 6. – 27. 11. 2022, kurátorka Olga Kotková). Výstava V hloubce a po povrchu (10. 11. 2022 – 26. 3. 2023, kurátorka Štěpánka Chlumská) v klášteře sv. Anežky České představí výsledky mezioborového projektu, k jehož cílům patří i vývoj aparatury, která posouvá možnosti průzkumových metod děl starého umění.

Sbírka umění Asie připravuje pro znovuotevřený Salmovský palác kolekci japonských zenových tušových maleb a kaligrafií pocházejících z období od 16. do 20. století, kterou Národní galerii Praha daroval nizozemský sběratel umění Felix Hess a která čítá více než 520 děl, a představuje tak jedinečnou sbírku zenového umění v Evropě. Tematický výběr z této kolekce přinese výstava Zenga (27. 5. – 2. 10. 2022, kurátorky Markéta Hánová a Jana Ryndová).

Tématem výstavy V kroužcích dýmu (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023, kurátorka Petra Kolářová) bude motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Jedná se o první výstavní projekt NGP na toto téma, jenž ukáže díla z vlastních sbírek doplněná zápůjčkami z dalších českých i zahraničních institucí, a sice v kontextu dobových názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních.

Foto: Národní galerie Praha

Podstatnou částí programu NGP v roce 2022 se stanou nové sbírkové expozice ve Veletržním paláci, pokrývající české umění v letech 1939 až po současnost a architekturu v Čechách z období 1958–1989. Ačkoli budou zaměřeny na období, v němž byly umění a kritéria posuzující jeho kvalitu výrazně zpolitizovány, expozice se pokusí pojmout tuto éru komplexně a postavit vedle sebe umělecké fenomény i tehdejší fungování NGP.

Expozice věnovaná architektuře zachytí hlavní tendence modernity 2. poloviny 20. století, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií. České umění 1939–2019 a Česká architektura 1958–1989 budou zpřístupněny 24. 11. 2022 (kurátoři Michal Novotný a Helena Huber-Doudová).

Od 29. 4. do 30. 10. 2022 bude k vidění retrospektivní přehlídka tvorby jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí – Markéty Othové (kurátorka Adéla Janíčková). Její tvorba se formálně řadí k tradici české konceptuální černobílé fotografie, zachovává si však intimní charakter. Vrátí se také prezentace laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého určené vizuálním umělcům do 35 let (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023). Novou spolupráci představuje Fotograf festival (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023, kurátorky Markéta Jonášová, Elisabeth Pichler a Tereza Rudolf), který propojí různé výstavy, akce a skupinu umělců ze střední a východní Evropy.

Sbírka grafiky a kresby tento rok představí celkem 13 komorních výstavních projektů, které budou probíhat v grafických kabinetech ve Veletržním a Schwarzenberském paláci. Ve Veletržním paláci je od února otevřena výstava Smrtelné hříchy Jamese Ensora (22. 2. – 15. 5. 2022, kurátor Petr Šámal), prezentující dílo belgického malíře, který se díky odmítání konvencí či využívání estetiky ošklivosti stal přímým předchůdcem expresionismu. Dále výstava Živly Mikoláše Alše (22. 2. – 15. 5. 2022, kurátorka Markéta Dlábková), představující výjimečnou realizaci cyklu Živly, jejichž originalita a invenčnost, se kterou Aleš variuje zažité ikonografické motivy, je řadí k mistrovským dílům Sbírky grafiky a kresby NGP. Schwarzenberský palác od února hostí výstavu Miracula mundi. Divy starověkého světa v grafice 16. a 17. století (22. 2. – 22. 5. 2022, kurátorka Petra Zelenková), která představuje grafické série tematizující legendární divy světa od autorů Maartena van Heemskerck, Maartena de Vos a Antonia Tempesty, ale i další související díla.

Rok 2022 se stane velmi dynamickým v oblasti mezinárodní spolupráce. Na jaro je u příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě Evropské unie ve spolupráci s Centre Pompidou plánována akce Move, kterou centrum každoročně pořádá od roku 2017. Projekt Move: Intimita jako zdroj bude po prezentaci v Paříži představen s upraveným seznamem umělců v červnu v Praze. Od července do prosince proběhne výstava Mileny Dopitové v bruselském Bozaru a projekt s názvem Umělci pro Evropu, který v Bruselu představí mladou uměleckou generaci (kurátor Michal Novotný).

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button