Knihy a médiaKulturaMěsta & regiony ČRNovinkyPraha

Národní galerie Praha: Grand Opening 2022

Národní galerie Praha oslaví konec roku čtyřmi novými projekty. Ve Veletržním paláci představí dlouho očekávanou sbírkovou expozici 1956–1989: Architektura všem, věnovanou české architektuře a životnímu stylu, výstavu Evy Koťátkové: Moje tělo není ostrov a kreativní prostor ATLAS: Ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění. V Klášteře sv. Anežky České uvede výstavní projekt V hloubce a po povrchu, přibližující metodu výpočetní tomografie při průzkumu děl starého umění.

Foto: Národní galerie Praha

1956–1989: ARCHITEKTURA VŠEM
Od 7. 12. 2022

Nová sbírková expozice se zaměří na architekturu a životní styl v Československu mezi lety 1956 a 1989. Životní styl představí jako fenomén, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Je rozdělena do šesti hlavních oddílů: výstava EXPO, bytové otázky, technologie a komunikace, práce a spotřeba, kultura a volný čas a v neposlední řadě kritická architektura.

Výstava vychází z modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, nárůstem služeb i významným pokrokem v oblasti komunikace a audiovizuálních médií. Českou (československou) situaci představuje jako zvláštní případovou studii s odlišnými aspekty politického vývoje v období studené války.

Expozici tvoří významná díla ze Sbírky architektury NGP, pocházející od autorů a autorek jako Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie a filmy z Národního filmového archivu i dobové publikace.

Kurátorka: Helena Huber-Doudová, Sbírka architektury NGP
Veletržní palác – 2. patro

Foto :Aleksandra Vajd

EVA KOŤÁTKOVÁ: MOJE TĚLO NENÍ OSTROV
7. 12. 2022 – 4. 6. 2023

Eva Koťátková ve své tvorbě spojuje objekty, koláže, kostýmy a texty do rozsáhlých, hravých, poetických a často performativních instalací. Poukazuje v nich na fakt, jak hluboce jsou naše životy ovlivněny sociálním prostředím, jeho kódy a normami. Práce Koťátkové vycházejí z divadelních prostředků a některých forem experimentálního vzdělávání. Umělkyně je rozvíjí v těsném spojení s vyprávěním prostřednictvím fragmentů rozmístěných ve výstavě.

Výstava Moje tělo není ostrov má podobu obrovského těla, částečně rybího a částečně lidského. Návštěvníkům zprostředkovává nesčetné množství příběhů, jejichž podmanivá litanie se rozléhá celým výstavním prostorem. Díky své nevyzpytatelné, znepokojivé povaze a způsobu, jakým se odhaluje jako pohlcující krajina, je přístupná všem, kteří jsou ochotni jí naslouchat. Po dobu trvání výstavy bude instalace každé sobotní odpoledne obývat a aktivovat performerský tým. Ten se s veřejností podělí o nejrůznější příběhy: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí.

Kurátorský tým: Sandra Patron, ředitelka Muzea současného umění CAPC (Musée d’art contemporain de Bordeaux) a Rado Ištok, Sbírka moderního a současného umění NGP
Veletržní palác – Velká dvorana

Foto: Aleksandra Vajd

ATLAS: ATELIÉR TVORBY A LABORATOŘ ASOCIATIVNÍHO SNĚNÍ
Od 7. 12. 2022

Pojmem atlas se běžně označuje soubor map zobrazujících určitá území. ATLAS v NGP vytvoří specifická, často skrytá území v rámci galerie: kavárny, pracovní prostory, knihovny, místa pro odpočinek, přednášky, dílny i herny, tedy Ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění.

Prostor se nachází na ochoze architektonicky mimořádné Malé dvorany Veletržního paláce. Jednotlivé zóny jsou volně propojené a nabízí výhledy dovnitř i vně paláce. Mobiliář na míru vznikl podle projektu Daniely Baráčkové a Jakuba Filipa Nováka ze studia No Architects.

Území ATLASu doplňují svými díly současné autorky a autoři Andrea Kaňkovská, Eva Koťátková, Kristina Fingerland, Anna Hulačová, Kundy Crew, Marie Lukáčová, Marie Tučková, Tomáš Vaněk a z organizace Elpida Marie Čížková, Marie Horynová, Marie Hrobařová, Anna Kolešová, Jaroslava Lomnická, Pavla Nelibová, Anna Paráková, Dana Píšová, Pavla Tůmová. Prostor dostane i veřejnost. V dalších letech bude prostředí ATLASu dotvářeno krátkodobými či trvalými vstupy současných umělců a umělkyň a veřejnými programy pro všechny věkové skupiny.

ATLAS je novým místem, kam se mohou návštěvníci opakovaně a zdarma vracet, ať už pro inspiraci uměním nebo pro vlastní tvorbu či relaxaci s knihou a šálkem kávy.

Kurátorský tým: Barbora Kleinhamplová, umělkyně a kurátorka Institutu úzkosti, Eva Skopalová, Sbírka moderního a současného umění NGP, Oldřich Bystřický, edukátor a vedoucí Oddělení rozvoje publika NGP
Veletržní palác – 1. patro (ochoz)

Foto: Alexandra Vajd

V HLOUBCE A PO POVRCHU
6. 12. 2022 – 23. 4. 2023

Komorní výstava představí v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 výsledky poutavého mezioborového projektu. Ten se věnuje metodě výpočetní tomografie v průzkumu děl starého umění a její využitelnosti ve sbírkách NGP.

Zobrazení objektu pomocí tomografu převyšuje mírou informace zobrazení pomocí rentgenu. Poskytuje detailní záznam vnitřní struktury v různých hladinách. Lze tak například podrobně zaznamenat průběh poškození i technologické detaily či strukturu užitých materiálů. Výstava vysvětluje, proč a s jakým výsledkem byla vybraná díla metodou výpočetní tomografie zkoumána, a představuje příklady jejího užití u konkrétních památek deskového malířství a sochařství. Doplňuje ji otevřený dětský ateliér, inspirovaný tématy průzkumu uměleckých děl ve sbírkové praxi.

Projekt vznikl díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR (NAKI II) ve spolupráci s  Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT a NGP.

Kurátorka: Štěpánka Chlumská, Sbírka starého umění NGP
Klášter sv. Anežky České – prostory sbírkové expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

„Všechny projekty pro nás mají stejnou důležitost, vzájemně se doplňují a tvoří celek portfolia galerie, kde výstavy a expozice jsou zároveň místem interakce, performance a inkluze. Vedle prezentace nejvýznamnějších českých umělkyň a umělců, výzkumného projektu či české architektury objevujeme nový experimentální prostor ATLAS, kde setkávání s uměním je založeno právě na účasti a spolupráci návštěvníků a zmíněné inkluzi. Jeho prostřednictvím rozšiřujeme možnosti, jak ocenit umění v instituci národního měřítka. Je inspirován návštěvnickým průzkumem, který byl realizován na jaře v roce 2021,“ doplňuje generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button