Novinky

MMR: zákazníci cestovních kanceláří mohou využít poukazy jako jednu z alternativ

Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že cestovní kanceláře mohou nabízet poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace v souvislosti s koronavirem.

Zákazníci by měli brát v úvahu, že v důsledku současné tíživé situace neztratili pouze možnost odjet na svůj zájezd, ale také to, že na cestovním ruchu je existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. I s nimi je třeba být v současné těžké době solidární. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran.

V současné situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav a dochází k uzavírání hranic s omezeními pro cesty našich občanů i cizinců, což nemá v historii moderního státu obdoby, je jen obtížné zcela přesně posoudit veškeré právní vztahy, které se týkají různých aspektů vztahů zákazníků a cestovních kanceláří či agentur. Stejně jako se situace každým dnem mění, budou i vyjádření ministerstva aktualizována a doplňována. Zákazníkům v době mimořádné situace doporučujeme, aby postupovali především s ohledem na vlastní zdraví a zdraví dalších osob. Vyřizování záležitostí, které nejsou naprosto nezbytně nutné, doporučujeme odložit na dobu po uklidnění situace, kdy se provoz cestovních kanceláří vrátí do běžného režimu. Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet.

Níže MMR poskytuje odpovědi na nejčastější otázky:

1. Cestovní kancelář mi po zrušení zájezdu nabízí namísto vrácení peněz poukaz na zájezd (voucher). Má na to právo?

Cestovní kanceláře mohou poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace nabízet.
Poukazy na zájezd jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře a zákazníci se tedy nemusí obávat je přijímat. Proto přijímaní voucherů jako rozumné řešení zákazníkům doporučujeme.

Zákazníci by měli brát v úvahu, že v důsledku současné tíživé situace neztratili pouze možnost odjet na svůj zájezd, ale také to, že na cestovním ruchu je existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. I s nimi je třeba být v současné těžké době solidární. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran.

2. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn v nejbližších dnech. Mohu na tento zájezd odjet?

Nikoliv, na zájezd do zahraničí odjet nyní nemůžete. Zákazník i cestovní kancelář mohou od smlouvy o zájezdu odstoupit. Cestovní kancelář je povinna Vám v takovém případě vrátit celou cenu zájezdu, pokud se nedohodnete na jiném oboustranně přijatelném řešení, např. na vydání poukazu na zájezd (voucheru), posunutí zájezdu na jiný termín anebo jinak. Pro aktuální informace o cestování doporučujeme sledovat internetové stránky ministerstva zahraničních věcí.

3. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn později (v létě, na podzim…). Mohu tento zájezd zrušit bez platby odstupného?

Ne. Chcete-li odstoupit od smlouvy teď, má cestovní kancelář právo zaplacení odstupného. Pokud však v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), měla by Vám cestovní kancelář v případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit, případně se můžete dohodnout na jiném přijatelném řešení pro obě strany, např. voucher viz odpověď 1

4. Na jakém jiném řešení se mohu s cestovní kanceláří dohodnout?

Vedle výše zmíněných poukazů na zájezd (voucherů) se mohou zákazníci s cestovními kancelářemi dohodnout i na řadě jiných řešení. Tím nejjednodušším je změna termínu zájezdu. Zájezd tak zákazník může realizovat po ukončení stávající krizové situace. Dohodnout se lze s cestovní kanceláří také na změně místa určení cesty nebo pobytu – zájezdové destinace (zaplacená cena zájezdu bude sloužit k úhradě ceny nového zájezdu).

Apelujeme na zákazníky, aby byli solidární se spoluobčany existenčně závislými na podnikání v cestovním ruchu a aby postupovali s trpělivostí a pochopením pro situaci, v níž se nacházejí druzí. Pokud to okolnosti dovolují, zákazníkům doporučujeme v maximální možné míře akceptovat také alternativní nabídky služeb cestovního ruchu.

5. Mám zaplacený zájezd do země, která není na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Mám možnost tento zájezd zrušit bez zaplacení odstupného?

V případě uzavření hranic a nemožnosti vycestovat z ČR ano. Pokud by uskutečnění zájezdu bylo možné, je pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení storno poplatků třeba doložit, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

6. Mají cestovní kanceláře právo na odškodné?

Otázka náhrad bude řešena, až opadnou největší rizika. Podnikatelé už nyní mají možnost žádat o bezúročné půjčky od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jedná se i s Evropskou komisí o využití finančních prostředků z fondů EU a o úvěrových možnostech od komerčních bank. Vláda také schválila Liberační daňový balíček. Podnikatelům doporučujeme sledovat internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde budou průběžně uveřejňována jednotlivá opatření.

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button