HotelyNovinky

MMR vydalo výzvu ke COVID ubytování, příjem žádostí začne 11. září

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo výzvu k programu COVID ubytování. Provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří museli mít od března do května kvůli vládním opatřením uzavřené provozy, budou moci o státní dotaci žádat od pátku 11. září. Příjem žádostí skončí 30. října.

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

 

Žádosti bude zpracovávat Státní fond podpory investic. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou podle výzvy vydávána průběžně do 15. prosince. Ke stejnému datu by mělo skončit proplácení, které by v případě potřeby mohlo pokračovat do prvního čtvrtletí příštího roku. Po vydání rozhodnutí by dotace podle podmínek výzvy měla být zpravidla do 30 dnů převedena na účet žadatele.

Stát bude prostřednictvím programu COVID ubytování poskytovatelům ubytovacích zařízení kompenzovat ztrátu za 72 dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno. Příspěvek bude podle kategorie a třídy ubytování činit 100 až 330 korun za pokoj a noc. Podpora se nevztahuje na krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Na program jsou vyčleněny 3,3 miliardy korun.

Hotely, motely a botely se čtyřmi až pěti hvězdami budou mít za období od 14. března do 24. května nárok na nejvyšší příspěvek 330 korun. Tříhvězdičkové provozy budou mít nárok na 300 korun za pokoj a noc. Hotely garni obdrží kompenzaci 250 korun. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami a penziony budou moci žádat o 200 korun na pokoj. Kempy, chatové osady či turistické ubytovny budou mít nárok na dotaci 100 korun na pokoj. Kempy mohou žádat jen o příspěvek na ubytovací objekty, jako jsou budovy s pokoji či chatky.

Na program COVID ubytování se vztahuje tzv. dočasný rámec Evropské komise, tedy maximální suma, kterou mohou podnikatelé získat z programů veřejné podpory. Na jednoho žadatele činí 800 000 eur.

Program není možné čerpat zároveň s kompenzačním bonusem, tedy státní podporou pro živnostníky či malé s.r.o. Pokud už žadatel bonus dostal, příspěvek mu bude o vyplacenou částku zkrácen. Slučitelný je s programem COVID lázně a COVID nájemné. Zájemce o dotaci se bude muset vzdát uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody. Do programu se budou moci přihlásit pouze provozovatelé, kteří neměli do konce loňského roku finanční potíže a k 14. březnu neměli nedoplatky na zdravotním pojištění nebo ve vztahu k veřejnému rozpočtu.

Pražští podnikatelé, kteří budou mít u programu nejasnosti nebo budou chtít pomoci s podáním žádosti, se mohou obrátit na poradnu Hospodářské komory, která byla ve spolupráci s hlavním městem otevřena v červnu. K dispozici jsou podnikatelům i služby zapojených právních kanceláří. Více informací najdou zájemci na magistrátním webu.

Pro upřesnění ohledně kategorií a tříd hromadných ubytovacích zařízení jsme se s dotazem obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj.

TTG: Zajímá nás, dle jakých kritérií se u nás hodnotí kategorie a třída daného HUZ a kde se mohou HUZ o zařazení dozvědět, resp. kde se mají informovat o své kategorii a třídě, aby předešla sankcím ze strany MMR. Paní ministryně nedávno uvedla, že připravuje parametry výzvy. Kde je možné tyto parametry najít?

David Koppitz, MMR ČR:

Vše je uvedeno ve výzvě v bodě 8.4.1. Zpracováváme jednoduché návody formou letáku, kde bude mj. toto:

Jak se prokáže kategorie a třída ubytovacího zařízení

Certifikátem:

  • Asociace hotelů a restaurací – hotely, botely, motely, hotely Garni a penziony
  • Asociace kempů ČR – kempy a chatové osady
  • Klub českých turistů – turistické ubytovny

nebo

Měsíčním / čtvrtletním hlášením o hostech na ČSÚ, které odevzdali za období leden–červenec 2020, ve kterém je uvedena kategorie a třída.

Není možné prokázat kategorii a třídu ubytovacího zařízení

Žadatel sám zařadí provozovnu do kategorie a třídy a zajistí si certifikaci ubytovacího zařízení. Lhůta na zajištění certifikace bude stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že příjemce doloží žádost o certifikaci a požádá o změnu Rozhodnutí před uplynutím stanovené lhůty.

Dále máme na https://sfpi.cz/covid-ubytovani/ FAQ, kde jsou tyto dotazy:

Prokázání kategorie a třídy měsíčním/čtvrtletním hlášením o hostech ČSÚ

Každý provozovatel je povinen plnit povinnosti zpravodajské jednotky v souladu s § 2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020.

Žadatel, který nemá certifikované ubytovací zařízení (AHR, AKČR nebo AKČR), prokáže kategorii a případně třídu měsíčním nebo čtvrtletním hlášením o hostech, které je povinné zasílat ČSÚ na základě povinnosti zpravodajské jednotky. Za relevantní k ověření třídy a kategorie se považuje minimálně jedno hlášení, které bylo zasláno za období od ledna do července 2020. Tuto skutečnost žadatel stvrdí čestným prohlášením a administrátor tuto skutečnost následně ověří.

Co když nemám certifikaci a na ČSÚ jsem nezasílal pravidelné hlášení o hostech. Jak prokážu kategorii a třídu ubytovacího zařízení?

Pokud nemůžete doložit certifikaci nebo jste za období od ledna do července 2020 nezaslal ani jedno z povinných hlášení, uvedete kategorii a případně třídu (třída se uvádí pouze u hotelů, motelů a botelů) podle svého uvážení. Při stanovování kategorie a třídy vycházejte minimálně z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu § 43–45.

Do termínu, který vám bude stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, (do 12 měsíců) musíte předložit poskytovateli certifikát, že zařízení bylo certifikováno. Dále je nutné začít plnit povinnost zpravodajské jednotky (§ 2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v platném znění).

Doporučujeme řešit certifikaci zařízení včas. Pokud i přesto nebude certifikační orgán schopen ukončit certifikaci ve stanoveném termínu, můžete požádat poskytovatele o prodloužení termínu. Žádost o prodloužení je nutné zaslat před uplynutím stanovené lhůty.

V případě, že na základě certifikace získá váš hotel nižší než uvedenou třídu, bude vám předepsáno vrácení rozdílu mezi vyplacenou dotací a dotací, na kterou máte nárok dle certifikace.

Newsroom TTG/ČTK

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button