CestovkyTOPZahraničí

MMR ČR vydalo přehled práv a povinností klientů i CK v souvislosti s požáry

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vydalo v souvislosti s požáry ve Středomoří přehled práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu pořádaného cestovní kanceláří (CK) i pro individuální turisty. Podle ministra Ivana Bartoše obsahuje dokument informace o tom, jaká mají lidé práva, jak je to se stornem či změnou zájezdu a s vrácením peněz.
Foto: Shutterstock

V případě částečně čerpaného zájezdu by klienti od CK měli obdržet přiměřenou slevu za nevyužitou část. Pokud má zájezd vadu, bez odkladu ji mohou lidé vytknout pořadateli a zároveň určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Pokud se tak nestane, mohou ji lidé odstranit sami a náhradu nákladů požadovat po CK, v případě podstatné vady dokonce mohou lidé odstoupit od smlouvy bez storno poplatku.

“Má-li zájezd vadu a zároveň jste ji vytkli bez zbytečného odkladu, máte právo na slevu z ceny přiměřené rozsahu trvání vady,” uvádí materiál. V případě podstatných vad má CK povinnost bez dodatečných nákladů nabídnout náhradní řešení, například náhradní ubytování, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla ve smlouvě. Pokud by se jednalo o ubytování nižší jakosti, má pořadatel povinnost poskytnout slevu.

Pokud je součástí zájezdu přeprava a nelze-li v důsledku mimořádných okolností zajistit návrat klienta domů, nese pořadatel náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci, přičemž toto omezení neplatí pro osoby se zdravotním postižením, s omezenou schopností pohybu či těhotné ženy.

Storno poplatky lze klientům účtovat, pokud odstoupí od smlouvy o zájezdu z důvodů na své straně, aniž by CK porušila či nesplnila závazky. “V souvislosti se situací s požáry v Řecku a v dalších zemích je se storno poplatky třeba počítat především v případech, kdy bylo zájezd možné uskutečnit do bezpečné destinace, ale přesto jste z obavy před vycestováním od smlouvy odstoupili,” uvedlo ministerstvo. Řešením podle něj mohou být některá cestovní pojištění, která mohou pokrývat úhradu storno poplatku, záleží ale na podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Naopak storno poplatky nemůže CK účtovat v případě, že odstoupí klient od smlouvy kvůli tomu, že ve zvolené destinaci či jejím bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti s významným dopadem na zájezd nebo na přepravu do destinace. Jde například o opatření úřadů ohledně evakuace určitých destinací v souvislosti s požáry a z toho vyplývající uzavření konkrétních hotelů.

Storno poplatek také není možné účtovat, když CK zrušila zájezd s ohledem na opatření v souvislosti s požáry, které znemožňují poskytnutí služeb podle smlouvy.

Pokud zájezd zruší CK nebo klient v důsledku dopadů požárů a souvisejících opatření, odstupné podle materiálu zpravidla účtovat nelze. Jedná se ale o případy, kdy byl zájezd přímo zasažen. “Dostačující naopak nemusí být pouze obava z cestování, která není objektivně podložená,” uvádí resort.

V případě, že si lidé sami zakoupili letenku a let je zrušen v souvislosti například s požárem, lze žádat o vrácení peněz, případně o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst. V případě druhé možnosti mají lidé nárok na nezbytnou péči – občerstvení přiměřené době zdržení nebo poskytnutí ubytování. Nelze ale nárokovat vůči dopravcům odškodnění.

Odstoupení od smlouvy v případě samostatně zakoupeného ubytování se řídí právem příslušného státu, v němž se hotel nachází, případně podmínkami rezervačního portálu. Pokud lidé zakoupí zájezd od zahraniční CK a odjíždějí na dovolenou odjinud než z ČR, smlouva o zájezdu se obvykle neřídí českým právem, ale právem státu sídla CK.

Newsroom TTG / ČTK

Ukázat další

Související články

Back to top button