Novinky

Mikroekonomika měst a obcí v době krize

Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) mapuje současné aktuální možnosti vedení měst a obcí ekonomických pobídek svých místních podnikatelů či řemeslníků.

 

Ilustrační foto Olomouc / CzechTourism

 

„První šok vyvolaný vyhlášením nouzového stavu, uzavřením hranic nebo celorepublikovou karanténou mají starostové snad již za sebou. V poněkud chaotické situaci, bez ochranných pomůcek a informací se opět bravurně zhostili svých povinností při správě obcí,“ říká předseda SMOČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje: „Musíme už začít myslet na dobu následující po ukončení nouzového stavu, ale i na možnosti ekonomického povzbuzení místních podnikatelů během něho.“

František Lukl zaslal 24. března dopis vládě s výzvou na sestavení odborného pracovního týmu s jednoznačným úkolem vytvoření strategického mezioborového plánu pro nastartování ekonomiky republiky po skončení stavu nouze. V tomto týmu musejí být zástupci měst a obcí jako významný veřejný zadavatel.

Výkonná ředitelka Radka Vladyková, v reakci na aktuální stav, apelovala přímo na starosty, kteří mohou zadávat zakázky malého rozsahu na rekonstrukční a údržbové práce. „Domnívám se, že může být schůdné přesunout některé práce ve školách a školkách z prázdninového období do dnešních dnů, kdy jsou uzavřeny. Podobně mohou začít nejrůznější opravy veřejných budov a práce je možné zadat především místním podnikatelům a řemeslníkům. Lokální zakázka v rozsahu do dvou milionů korun může zásadně ovlivnit, zda živnostníci v daném regionu přežijí. To může znamenat nejen minimalizování dopadu na mikroekonomiku v působnosti měst a obcí, ale i daleko rychlejší překonání krizového období,“ zdůraznila Vladyková.

Apelovala ale i na vládu, obce a města podle veřejných zdrojů mají hospodařit s finančním objemem 300 miliard Kč. To však v žádném případě neznamená, že se topí v penězích. Naopak. Naprostou většinu z nich už mají určenu na konkrétní investiční záměry atd. Propad příjmů bude značný. SMOČR bude velmi aktivně jednat se státem, aby vyčlenil miliardy z rozpočtu.

„Není doba na krátkozraké licitování, kdo komu a proč. Rychlá sanace regionů a venkova je sanací celé ČR…“ připomíná Vladyková a dodává: „Starostové v celé republice prokazují každý den svoje odhodlání zvládnout krizovou situaci a postarat se o svoje občany. Bez ohledu na politickou příslušnost se spojují a hledají cesty, jak přežít. Radí si, pomáhají, jejich solidarita je neskutečná.“

Newsroom TTG/SMOČR

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button