Města & regiony ČRNovinky

Karlovarský kraj přistoupí do destinační společnosti Postřelí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo přistoupení kraje do Destinační společnosti Postřelí, z. s. (dále DS). Motivací je společný zájem o podporu cestovního ruchu na území Žluticka, Toužimska a Bochovska.

Foto: Karlovarský kraj

DS Postřelí byla založena v roce 2023 Plzeňským krajem, několika městy a obcemi a neziskovými organizacemi podporujícími turismus v dané oblasti. Karlovarský kraj vstoupí do DS s funkcí oblastní organizace destinačního managementu.

„Důvodem, proč chceme do společnosti přistoupit, je především potřeba vyšší míry koordinace aktivit cestovního ruchu za účelem efektivnějšího využití potenciálu v daném území. Zároveň také vnímáme potřebu řešení dopadů cestovního ruchu. Právě kraj bude moci svou činností přispět k tomu, že přínosy z cestovního ruchu budou rovnoměrně rozloženy na území celé oblasti. Pozitivní a řízený rozvoj turismu by měl zvýšit spokojenost a kvalitu života místních obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti cestovního ruchu Vojtěch Franta.

Destinační společnost funguje v rámci turistické oblasti Postřelí rozkládající se na rozhraní Plzeňského a Karlovarského kraje. Přímé zapojení Karlovarského kraje do organizace destinačního managementu v podobě členství a členského příspěvku dává právě kraji možnost ovlivňovat činnost organizace a tím dosáhnout dlouhodobé funkční destinační spolupráce a efektivního výkonu organizace.

Základní členský příspěvek pro Karlovarský kraj pro rok 2024 činí 250 tisíc korun s tím, že do destinační společnosti Postřelí přistoupí 1. 8. 2024.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button