Města & regiony ČRNovinky

Karlovarský kraj bude pokračovat v přípravě Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Kdysi opomíjená oblast Krušnohoří, která se postupně stává vyhledávanou turistickou destinací i zajímavou lokalitou k bydlení, by se již brzy mohla dočkat potřebné ochrany.

Foto: www.zivykraj.cz

Pracovní skupina pro přípravu CHKO Krušné hory se shodla na tom, že nenašla zásadní překážky pro zahájení procesu vyhlašování CHKO a doporučuje samosprávě Karlovarského kraje iniciovat pokračování tohoto procesu směrem k Ministerstvu životního prostředí ČR.

„Pracovní skupina předložila radě kraje ucelený materiál, podle kterého rada doporučila, abychom v této činnosti dále pokračovali. Zároveň mi uložila, abych jednal se starosty dotčených obcí v průběhu dvou tří měsíců, a poté, bude-li získán souhlas obcí k tomu, aby byl tento záměr uskutečněn, budeme jednat s Ministerstvem životního prostředí ČR ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Pracovní skupina projednala možné výhody a nevýhody vyhlášení CHKO Krušné hory nejen z hlediska péče o přírodu a krajinu, biodiverzitu a geodiverzitu, ale rovněž z pohledu zemědělského a lesnického hospodaření, územního plánování, rozvoje obcí, urbanistiky a architektonického dědictví. V neposlední řadě se pracovní skupina zaměřila také na oblasti cestovního ruchu a s ním související turistické a sportovní využití. Co ovšem prozatím ještě nebylo prodiskutováno, je samotná rozloha CHKO. Předpokládá se však, že bude na území obou dotčených krajů, tedy jak Karlovarského, tak Ústeckého. „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR má za úkol připravit zonaci, čili odstupňovaná pásma ochrany, která budou náležet jednotlivým územím. Teprve až toto bude hotovo, budeme opět jednat se zástupci obcí, poté bude samotný katastr CHKO stanoven,“ doplnil náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button