LidéMěsta & regiony ČRMICENovinkyRozhovory

Jana Adamcová: Čeká nás množství změn, ale věřím, že budou pozitivní

Příspěvková organizace Pražská informační služba se v závěru června mění na akciovou společnost Prague City Tourism (PCT). Nejen o této změně si povídáme s členkou představenstva PCT Mgr. Janou Adamcovou.

Foto: Luděk Neužil

Co se datem 30. června 2020 ve vaší organizaci změní a jak bude fungovat dále?

V současnosti probíhá velmi intenzivně transformační proces a my děláme vše pro to, aby 1. 7. 2020 zaměstnanci Pražské informační služby nepoznali, že jsou již zaměstnanci nové akciové společnosti Prague City Tourism. Chceme, aby přechod byl „neviditelný“, tedy aby nijak nezasáhl do jejich práce a výkonu. Z hlediska Prahy je to institucionální transformace k flexibilnějšímu subjektu, jejímž cílem není změna agendy či obsahu práce.

K jakým změnám dochází v řízení společnosti?

Já jsem se od 1. dubna stala posledním členem tříčlenného představenstva, které bude řídit akciovou společnost Prague City Tourism. Předsedou představenstva PCT je František Cipro, který dlouhá léta řídil odbor kultury a cestovního ruchu na magistrátu, a místopředsedou Václav Novotný, bývalý dlouholetý ředitel Pražské informační služby, oba s velkými zkušenostmi a rozhledem v pražské problematice. Petr Slepička, který je dosud pověřen řízením a zároveň se stará o transformační proces na straně PIS, bude i nadále působit v roli šéfa sektoru turistických služeb. Ráda bych mu i tímto způsobem poděkovala za jeho extrémní nasazení, kdy zároveň řídí příspěvkovou organizaci a provádí její transformaci do nové akciové společnosti, v níž má již také své povinnosti.

Jaké jsou výhledové plány Prague City Tourism?

Pro nás je nyní kromě transformace hlavní prioritou realizace kampaně V Praze jako doma, protože pražský cestovní ruch potřebuje okamžitou podporu nyní a teď. Nicméně dlouhodobě nás čeká zejména naplňování nové Koncepce příjezdového cestovního ruchu, převzetí agendy kongresového turismu od Prague Convention Bureau a převzetí pražských věží od Muzea hlavního města Prahy.

Začněme tedy Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy…

Právě byl dokončen její participační proces. Do diskusí o její podobě jsme zapojili několik desítek subjektů z řad profesních organizací, akademické sféry, neziskového sektoru, státních institucí v kultuře a dopravě, dále všechny příspěvkové organizace hl. m. Prahy v kultuře, všechny městské části a v neposlední řadě i městské komise a výbory. Koncepce přináší komplexní přístup k cestovnímu ruchu. Není to koncepce naší akciové společnosti, je to koncepce celoměstská. Jejím smyslem je vybalancovat ekonomické přínosy turismu se strategickým zájmem města, kterým je udržitelnost a zvyšování kvality života obyvatel, zajištění jejich bezpečnosti a také ochrana a rozvoj kultury a historického dědictví. To znamená maximalizovat pozitiva cestovního ruchu a minimalizovat negativa s ním spojená. Samozřejmě jsme vzali v potaz i doporučení Světové organizace cestovního ruchu či organizace UNESCO. Pilíři a cíli koncepce jsou péče o zájmy Pražanů, péče o veřejný prostor a péče o destinaci, průnikem těchto cílů je zachování vysoké kvality života v hlavním městě. Dlouhodobě musíme systematicky cílit na kultivované návštěvníky, což mimo jiné otevírá prostor pro využití potenciálu kongresového průmyslu či domácího cestovního ruchu.

Zmínila jste význam kongresového průmyslu pro Prahu. Jak bude fungovat Prague Convention Bureau?

V tuto chvíli jednáme o podobě smluvního vztahu mezi Prague Convention Bureau a Prague City Tourism. Ještě v červnu proběhne prezentace PCT na jednání členů PCB a v září by se projednávané začlenění PCB do PCT mělo schvalovat na Valné hromadě Prague Convention Bureau. Prague Convention Bureau zůstane jako organizace, ale její stávající zaměstnanci se stanou součástí Prague City Tourism, aby se agenda kongresů dlouhodobě ukotvila v PCT jako součást pražské turistiky. Věřím, že tento krok povede k intenzivnějším synergiím v oblastech podpory inovací a exportu a v návaznosti na ekonomickou diplomacii hlavního města.

Koncepce cestovního ruchu a její naplňování je úkolem dlouhodobým, k těm nejaktuálnějším patří oživení cestovního ruchu v Praze po pandemii. Můžete představit zmíněnou marketingovou kampaň V Praze jako doma?

Cílem kampaně V Praze jako doma je pomoci podnikatelům v cestovním ruchu v Praze přilákat maximum domácích či příhraničních návštěvníků a současně podpořit významné atraktivity na území města. Princip je jednoduchý – pokud do Prahy zavítá návštěvník a ubytuje se v zapojeném ubytovacím zařízení s útratou více než 800 Kč za pokoj, obdrží za každou osobu a strávenou noc v hotelu 2 body v celkové hodnotě 400 Kč. Tyto body bude moci utratit za jakékoli atraktivity zapojené do projektu, tedy za návštěvy památek, muzeí, kulturních či společenských akcí či služby průvodců. Seznam těchto atraktivit již schválila Rada hlavního města Prahy, ale může být během letní sezony aktualizován.

Hromadná ubytovací zařízení se mohou od 15. 6. registrovat do speciálního administrativního systému, který zaregistrovaným a schváleným subjektům umožní generovat kupony s unikátním kódem pro návštěvníky. Pro využití slevy ze strany návštěvníka není nutná jakákoliv registrace či tisk kuponu, postačí pouze znalost kódu. Celý tento program bude doprovázet kampaň v domácích i zahraničních médiích, jež odstartuje 23. června spuštěním webu www.vprazejakodoma.cz, který chystáme i v dalších jazykových mutacích. K našemu programu se již synergicky připojila řada partnerů. Hlavní partner Kofola ji podpoří desítkami eventů v hlavním městě a svou navazující kampaní. Ostatní partneři, jako jsou Pilsner Urquell, Ambiente či Zátiší Group, budou návštěvníkům zapojeným do programu nabízet další benefity. Se všemi partnery též spolupracujeme na doprovodném obsahu – tvoříme například různě zaměřené procházkové trasy nebo soutěže.

Pokud se tento systém osvědčí, uvažujete o jeho pokračování i v dalším období?

Chceme systém otestovat, vyhodnotit a poté rozhodnout o jeho dalším osudu. Město pro tuto část projektu, která je propočtena na 157 500 osob za noc, alokovalo sto milionů korun. Uvidíme, zda jejich vyčerpáním tato podpora skončí, nebo bude navýšena. V tuto chvíli je to bráno jako podpora hotelům pod heslem, že nikdy nebyla lepší příležitost navštívit Prahu, než je teď.

To je pravda, hlavní město není zavalené turisty a zároveň všichni aktéři cestovního ruchu prošli reflexí toho, co je možné na trhu nabízet. Jak bude letošní turistická sezona v Praze koronavirem ovlivněna?

Pandemie koronaviru Covid-19 samozřejmě cestovní ruch v Praze zasáhla velmi výrazně mimo jiné i proto, že nouzový stav, a s ním související opatření, byl vyhlášen těsně před začátkem turisticky nejvytíženějšího období, které v Praze začíná v období Velikonoc. Za normální situace je spotřeba cestovního ruchu v Praze 100 miliard Kč, což je třetina celkové spotřeby cestovního ruchu v ČR. Tady vidíte, jak extrémně je Praha zasažená. Přesná data příjezdů máme v tuto chvíli k dispozici pouze za první čtvrtletí roku, kdy do Prahy zavítalo 1 100 000 hostů, tedy o 27,4 % méně než loni. V březnu úbytek dosáhl celých 73,5 %. Čísla za druhé čtvrtletí budou samozřejmě ještě pesimističtější.

Nemůžeme předpokládat, že se návštěvnost snadno vrátí na úroveň před nouzovým stavem. V první řadě budou nouzová opatření v jednotlivých státech uvolňována postupně a podle jiného časového plánu než u nás. Rovněž státy, které z hlediska návštěvnosti v Praze patří do první desítky, byly koronavirem zasaženy velmi výrazně, jmenujme např. USA, Čínu, Jižní Koreu nebo Itálii. Zároveň musíme také počítat se strachem a neochotou cestovat do zahraničí, což bude významný faktor ještě dlouho po uvolnění všech restrikcí. I proto je pro nás v tuto chvíli nejjistější orientace na domácí klientelu, přestože domácí návštěvníci, kteří tvoří dlouhodobě přibližně 15 % z celkového počtu, nemohou nikdy výpadek ze zahraničí plně nahradit.

Proto bude letní sezona zaměřena nejen na restart cestovního ruchu v Praze, ale také na naplňování nové vize cestovního ruchu hlavního města: nepřetěžovat památkovou zónu, pečovat o zájmy Pražanů, soustředit se na kultivovanou klientelu. Domácí návštěvníci jsou pro Prahu ideální cílovou skupinou, respektují kulturní dědictví, chovají se slušně a vracejí se nehledě na sezonnost. Chceme s nimi touto kampaní navázat nový vztah a vracet se k nim systematicky s nabídkou nových produktů cestovního ruchu a nových benefitů. Praha má o mnoho nižší procento návštěvnosti DCR než třeba Vídeň, budeme proto usilovat o jeho nárůst.

Dlouhodobě se mluví o diverzifikaci turistů mimo centrum města. Pražská Baba byla v letošním roce oceněna značkou Evropské dědictví. Jak se bude s tímto faktem pracovat v cestovním ruchu?

Prestižní ocenění Evropské dědictví může zvýšit atraktivitu pražské čtvrti Baba. Doufám, že také zvýší zájem Pražanů a domácích návštěvníků o tuto lokalitu a že využijí např. možnost procházky s průvodcem, ať už privátní, nebo v rámci vycházek Pražské vlastivědy. Institut plánování a rozvoje připravuje studii pro rekonstrukci a revitalizaci veřejného prostranství podle původního vzhledu. Pražská Baba zapadá do naší dlouhodobé strategie propagace čtvrtí mimo centrum, tedy s ní určitě budeme dále pracovat. 

Nyní se velmi diskutuje o tom, za jak dlouho se situace v Praze vrátí k „normálu“ a co se tím normálem vlastně myslí…

To je velká a vášnivá debata. Mnozí kolegové si dokonce myslí, že do podoby, jakou měla turistika v Praze před koronavirem, se již nikdy nevrátíme, ale je to s neznalostí dat věštění z křišťálové koule. Nevíme, co s návštěvností udělá faktor strachu či ceny letenek. My se v následujících měsících budeme intenzivně věnovat přípravě příští sezony.

A co se týče návratu k normálu, pro nás to znamená maximální snížení negativních jevů overtourismu, tvorba většího počtu příběhových tras mimo centrum města a důraz na bezpečnost. Nejde nám o počty turistů, ale o jejich kvalitu. Chceme se zaměřit i na důležitý fakt, že u nás turisté utrácejí méně peněz než v jiných zemích. Musíme podnikatele motivovat k nabídce autentičtějších, kvalitnějších a sofistikovanějších produktů. Dalším z aspektů našeho dlouhodobého plánu je zaměření na tvorbu infrastruktury v oblastech mimo centrum, aby turisté měli chuť tyto části Prahy nejen navštívit, ale i se tam ubytovat.

Máte před sebou pětiletý plán a množství úkolů, na co se těšíte v nejbližší době?

Těším se na všechny výzvy a změny, které nás čekají, protože věřím, že se projeví pozitivně. Z těch nejbližších a hmatatelných se moc těším na modernizaci přízemí Staroměstské radnice, k níž dojde již na podzim.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

 

 

 

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button