Data & studieTOPTrendyZahraničí

ITB Berlín a IPK International: Mezinárodní cestovní ruch v roce 2022 zaznamenal výrazné oživení – cestování se v roce 2022 téměř zdvojnásobilo

ITB Berlin představuje zjištění nejnovějšího World Travel Monitor® od IPK International o globálních trendech odchozího cestování v roce 2022.

Foto: Pixabay

V roce 2022 zaznamenal cestovní ruch výrazné oživení. Celosvětově se odchozí cesty meziročně výrazně zvýšily, ale bez opětovného dosažení úrovně z roku 2019. Rozdíly byly patrné s ohledem na jednotlivé kontinenty, destinace a cestovní trhy. Zatímco odchozí cestování v Asii výrazně zaostávalo za úrovní před pandemií, mezinárodní cesty Evropanů a Američanů byly mnohem blíže údajům z roku 2019. V roce 2023 je navzdory všem krizím a nejistotám zájem o cestování do zahraničí trvale vysoký, takže jen velmi málo stojí v cestě tomu, aby se mezinárodní cestovní ruch v roce 2023 dále zotavoval.

Výrazný nárůst odchozích cest v roce 2022

IPK’s World Travel Monitor® uvedl, že celosvětově vzrostly odchozí cesty v roce 2022 meziročně o 90 procent, což odpovídá celosvětovému objemu téměř 700 milionů cest v roce 2022. Ve srovnání s odchozím cestováním před pandemií v roce 2019 je to 66 % úrovně před krizí. Rok 2022 tak představoval významný obrat směrem k oživení. Při pohledu na jednotlivé kontinenty se však trendy lišily. Mezinárodní cestování z Evropy vzrostlo o 92 %, ze Severní Ameriky o 87 % a z Jižní Ameriky o 70 %. Tato míra růstu vedla k tomu, že se cestování do zahraničí téměř úplně zotavilo nebo dosáhlo tří čtvrtin předchozí úrovně. Mezinárodní cestování z Asie zůstalo výrazně pod čísly z roku 2019, přičemž v roce 2022 stále vykazuje 90% meziroční nárůst. Rozdíl v trendech ve srovnání s ostatními kontinenty byl způsoben především přísnými omezeními politiky covid v Číně, která je největší zdrojový trh. Cestování tam bylo v roce 2022 nejvyšší v USA, následovalo Německo a Spojené království.

Foto: Pixabay

Nejoblíbenější destinace v roce 2022

Co se týče destinací, byly oblíbené zejména sluneční a plážové dovolené v Turecku a Španělsku, které téměř znovu získaly úroveň z roku 2019. Velká Británie také meziročně vykázala vysoké tříciferné tempo růstu nad celosvětovým průměrem. Celkově v roce 2022 dosáhlo mnoho destinací nejvíce zasažených pandemickými omezeními v letech 2020 a 2021 nadprůměrných výsledků.

Podle Destination Performance Index (DPI) vyvinutého IPK byly v roce 2022 nejoblíbenější cestovní destinací Maledivy. U všech mezinárodních prázdninových cest se World Travel Monitor® zeptal, zda byli cestovatelé s jejich cestou spokojeni, doporučili by ji ostatním a zda se vrátí, a vyhodnotil výsledky. Za vítěznými Maledivami se na druhém a třetím místě umístily Dubaj a Kypr.

Velký zájem o dovolenou – slunce a plážové destinace na prvním místě

V roce 2022 byly s tržním podílem 70 procent hlavním důvodem cestování opět cesty na dovolenou a ve srovnání s rokem 2021 vykázaly vyšší růst než služební cesty, a dokonce i jiné soukromé cesty. Na trhu služebních cest vykazovaly zejména zájezdy MICE výrazný meziroční vzestupný trend. V roce 2022 byly výlety za sluncem a pláží celosvětově nejoblíbenější dovolenou s více než 90% růstem (celkový podíl na trhu: 35 procent), přičemž pobyty ve městech na druhém místě. Kromě výletů do města přinesly nadprůměrné zisky také okružní jízdy. Dovolená v přírodě (na venkově nebo na horách), která během pandemie zaznamenala značný boom, si i v roce 2022 udržela velkou oblibu a zvýšila svůj podíl na trhu.

Foto: www.ipkinternational.com

Možnosti dopravy a udržitelnost

Pokud jde o výběr dopravy, v roce 2022 se ukázaly následující globální trendy: zatímco mezinárodní letecká doprava opět výrazně vzrostla, ve srovnání s rokem 2021 výrazně zaostávala za úrovní před pandemií v roce 2019. Stejně jako v předchozích letech se většina mezinárodních cest uskutečňovala letecky (podíl na trhu: 60 procent). Růst automobilové dopravy byl mírně podprůměrný ve srovnání s rokem 2021. Růst cestování po železnici byl výrazně nadprůměrný. To se odrazilo ve zjištěních průzkumu o udržitelném cestování. Přibližně 20 procent dotázaných tedy uvedlo, že jejich výběr dopravy pro odchozí cestu v roce 2022 ovlivnila udržitelnost / environmentální hlediska. Důležitost tohoto tématu se také odrazila v nové studii IPK NEXT Media založené na pressrelations NewsRadar®, která zkoumala zprávy mezinárodních médií v kontextu dovolených a cestování v roce 2022. Analyzovala, do jaké míry média informovala o udržitelném cestování. Je vidět, že v roce 2022 média velmi často informovala o aspektech udržitelného cestování. V německých médiích se 25 procent zpráv o cestovním ruchu zabývalo tématem udržitelnosti.

Vyšší cestovní náklady v roce 2022

V roce 2022, zatímco průměrná délka mezinárodní cesty byla téměř stejná jako před pandemií, podle World Travel Monitor® cestovní výdaje na osobu a cestu opět výrazně vzrostly. V roce 2022 byla průměrná útrata za noc a osobu kolem 165 eur. Pobyty se zkrátily – jejich délka dosáhla téměř předpandemické úrovně – v důsledku nadprůměrného nárůstu krátkých přestávek (jedna až tři noci). Ty utrpěly mnohem větší pokles během posledních dvou let pandemie. Nárůst cestovních výdajů byl způsoben především vyššími cestovními náklady v důsledku inflace a snížené dostupnosti letů a služeb. Naproti tomu zjištění World Travel Monitor® neprokázala téměř žádnou změnu v příjmech cestujících v odchozích cestách.

Foto: Pixabay

Obnova bude pokračovat v roce 2023

Podle průzkumů IPK bude tento pozitivní trend pokračovat i v roce 2023 a globálně jsou čísla odchozích cest za rok 2019 na dosah, alespoň pokud jde o většinu zdrojových trhů, turistických destinací a trhů. Nejnovější výsledky průzkumu odrážejí prakticky nepřetržitou touhu po mezinárodním cestování v roce 2023.

Návštěvníci ITB Berlin Convention 2023 získají další specifické poznatky z oboru. Ve 200 setkáních si více než 400 odborníků vymění názory na aktuální úkoly a výzvy, kterým čelí cestovní ruch v předním think-tanku pro cestovní ruch od 7. do 9. března.

Více na www.itb-berlin.com; www.ipkinternational.com

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button