Kam jet?KulturaMěsta & regiony ČRNovinkyStřední Čechy

GASK slaví 60 let novou stálou expozicí s názvem Labyrintem

Galerie Středočeského kraje představila v sobotu 29. června 2024 novou podobu stálé expozice, která svým konceptem navazuje na úspěšný projekt Stavy mysli / Za obrazem, oceněný v roce 2015 národní cenou Gloria musaealis.

Foto: Lenka Neužilová

Příběhem, který tentokrát jako červená nit spojuje vybrané exponáty a provede návštěvníky LABYRINTEM (jak se nový galerijní počin jmenuje), je cesta hrdiny. Expozice koncipovaná na základě archetypálního příběhu nabídne návštěvníkovi-poutníkovi setkání s různými podobami poznání, sebepoznání či identifikace prostřednictvím setkání s jedinečnými uměleckými díly. Tento výjimečný galerijní počin vznikl jako výsledek úzké spolupráce kurátorského a lektorského týmu a Správy sbírek GASK. Výstava Labyrintem se veřejnosti otevírá v rámci oslav 60. výročí založení galerie.

Foto: Lenka Neužilová

Nová expozice, koncipovaná jako výzva k putování LABYRINTEM, je volně inspirována knihou Tisíc tváří hrdiny amerického religionisty a etnologa Josepha Campbella (1904–1987), který zkoumal společné základy mýtů, bájí i náboženských nauk. Sestavil tzv. monomýtus, tj. univerzální koncept cesty hrdiny s charakteristickými etapami a dramatickou strukturou. Pomyslným putováním hrdiny bude i prohlídka expozice na ploše téměř 1300 m2, která je koncepčně rozdělena na 21 kapitol uspořádaných do tří základních celků: Výzva, Poznání a Návrat. Atmosféru archetypální cesty spoluvytváří a evokuje i architektonické a výtvarné řešení autorů Pavla Mrkuse a Daniela Hanzlíka.

Foto: Lenka Neužilová

Prostředí má vybízet a provázet návštěvníka po cestě expozicí, která je paralelou k filozofickému pojetí osobní cesty, nikoliv informativním či časosběrným katalogem prezentace sbírkového obsahu. „Tento galerijní počin pracuje s dynamikou prostoru, světla a stínu, s kontrasty, s napětím. Návštěvníkovi galerie nabídne celou škálu atmosfér – od dramatických zahuštěných vjemů až po zcela odlehčené a prázdné prostory, určené ke spočinutí, zamyšlení či nabrání sil,“ dodává kurátorka Veronika Marešová. Koncepce výstavy i její architektonická a výtvarná podoba by měly nabídnout inspirativní prostor, který přinese návštěvníkům radost z objevování a setkávání s fyzickým materiálem klasických uměleckých děl, s nehmotnými formami digitálního umění a současných technologií, ale i se sebou samým.

Lektorské centrum GASK připravilo pro návštěvníky bohatý doprovodný program, který zahrnuje komentované prohlídky, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi, edukační programy pro školy a workshopy zaměřené na sebepoznání.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button