AkceKnihy a médiaKulturaMěsta & regiony ČRNovinkyPraha

Galerie hl. m. Prahy odhaluje výstavní plány pro rok 2022

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) se ve svém výstavním programu pro rok 2022 vynasnaží dohnat to, co zameškala v minulých dvou letech v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Zařazuje výstavy, které byla nucena odložit, a přichází i s tituly, které vzešly z dlouhodobých plánů a příprav.

Foto: Wild Wild Horses, Vladimír Turner / GHMP

Františka Bílka si galerie připomene i dalším projektem v roce 150. výročí jeho narození (*1872), a sice aktualizací stálých expozic v jeho hradčanské vile i v chýnovském domě, které jsou součástí galerií spravovaného odkazu. Sochařství a jeho velké osobnosti stále zůstávají v centru pozornosti GHMP, a to i v projektech zabývajících se širším celospolečenským a kulturním kontextem událostí a výstav s nimi spojených (August Rodin v Čechách a na Moravě).

V Troji GHMP pokračuje po roční pauze se seriálem sochařských vizitek, tentokrát s dvojicí Čestmír Suška a Michal Škoda. Vedle spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého bude galerie roce opět partnerem tranzit.cz pro druhý ročník Bienále současného umění, ke kterému byl přizván početný mezinárodní kurátorský tým.

Fotografie je průřezovým médiem výstavních aktivit GMPH a figuruje ve výstavních prostorách v mnoha podobách. Specifickým projektem je výstava Johna Wehrheima, která se vrací do americké reality 70. let, kdy se za alternativním životem v komunitě utíkalo na Havaj.

V roce našeho předsednictví EU bude GHMP participovat hned na dvou projektech podtrhujících tuto skutečnost, a to výstavou aktuálního českého umění v budově Evropského parlamentu v Bruselu a spolu s Festivalem m3 rozsáhlým projektem Parallels, který propojí šestici evropských měst nad tématem budoucnosti opomíjených a nefunkčních lokalit.

Z připravovaných výstav

Foto: Ivan Meštrovič portrétující T. G. Masaryka, Lány 1923, GHMP

Městská knihovna

Výstava Svět Jindřicha Chalupeckého, termín: březen–červen

Projekt si klade za cíl představit klíčovou osobnost české historiografie dějin umění druhé poloviny 20. století jak optikou jeho aktivit na tuzemské umělecké scéně, tak skrze síť jeho mezinárodní spolupráce.

Ve věci umění 2022 / bienále současného umění, termín: červenec–říjen

Druhá edice bienále Ve věci umění zkoumá minulost mocenských vztahů mezi středovýchodní Evropou a jinými částmi světa stejně jako dějiny mocenských vztahů mezi různými komunitami a společenstvími v rámci tohoto regionu samotného.

Ivan Meštrović (1883–1962), termín: listopad 2022 – duben 2023

Výstava se bude zabývat místem chorvatského sochaře Ivana Meštroviće v kontextu sochařství střední Evropy na počátku 20. století.

Foto: John Wehrheim, Om Circle, majetek autora

Dům U Kamenného zvonu

Heroin Crystal / generace devadesátých let v GHMP, termín: duben–srpen

V rušných letech devadesátých po sametové revoluci se na české výtvarné scéně důrazně přihlásila o slovo nová umělecká generace. Veronika Bromová, Jiří Černický, Federico Díaz, Milena Dopitová, Pavel Humhal, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Kamera Skura, Krištof Kintera, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Jiří Příhoda, Petr  Svárovský, Štěpánka Šimlová, Michaela Thelenová, Kateřina Vincourová.

John Wehrheim / Taylor Camp: Na prahu ráje, termín: říjen 2022 – leden 2023

Výstava přináší kompletní soubor Wehrheimových fotografií.

Colloredo-Mansfeldský palác

Zahájení první fáze rekonstrukce.

Foto: Čestmír Suška, Kříž, majetek autora

Zámek Troja

Michal Škoda – Indoor / Čestmír Suška – Outdoor, termín: duben–říjen

V sezoně 2022 kombinuje GHMP opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dostane Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadě Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Kamenné poklady pražských zahrad, termín: sezóoa 2022

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně.

Bio Troja

Centrum pro kompostování kultury BIO TROJA vzniklo v komplexu Zámku Troja s rozlehlou zahradou v bezprostředním okolí Vltavy, Botanické a Zoologické zahrady. Nabízí prostor pro místní i mezinárodní dialog odborníků i laiků a je určeno také pro místní občanskou komunitu zajímající se o propojení výtvarného umění, hudby, přírodních a humanitních věd a ekologie.

Foto: František Bílek, Slepci, GHMP

Bílkova vila

František Bílek a Otokar Březina, termín: jaro 2022 – dlouhodobá expozice

Jedním z nejzajímavějších příkladů tvůrčí spolupráce výtvarného umělce a básníka v kontextu českého symbolismu přelomu století, které se datovalo od roku 1900, jsou kresby Františka Bílka, jimiž doprovodil básnický cyklus Ruce. Vystavený soubor kreseb z majetku Galerie doplní podle možností i další kresby z majetku Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z dalších institucí.

V Bílkově vile bude zároveň zpřístupněna nová stálá expozice, jejímž autorem je Martin Krummholz.

Dům fotografie

Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky, role fotografie v postmediální době, termín: květen–září

I když umělecká, stejně jako jakákoliv jiná fotografie už dávno není specifickým, snadno definovatelným médiem, stále snad zůstává citlivou deskou zobrazující identity současného světa. Otázka, jaká je její role poté, co ji adoptoval internet a sociální sítě, však zaměstnává nejen současné teoretiky, ale především řadu umělců samotných.

Auguste Rodin v Čechách a na Moravě (pracovní název), termín: říjen 2022 – leden 2023

V roce 1902 navštívil Prahu a Moravu francouzský sochař Auguste Rodin. Tato cesta, spojená s jeho největší dosavadní zahraniční výstavou, byla důležitá nejen pro sochaře samotného, ale zanechala nesmazatelné stopy i v místě návštěvy. Výstavní a publikační projekt, autorsky připravený ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy, Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Galerie výtvarného umění v Hodoníně, se bude poprvé systematicky věnovat „doprovodnému programu“, který byl Rodinovi připraven.

Foto: Jan Merta, Ideální Zářící V, Contemporary Art Collection, European Parliament, Brusel

Projekty související s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie

Výstava současné malby, budova Evropského parlamentu, Brusel, termín: 1. 7. – 31. 12. 2022

Výstava představí průřez aktuální malbou vznikající na území České republiky se zaměřením na různé projevy figurace: angažované umění, osobní mytologie, reflexe média malby aj. Zastoupeny budou všechny generace autorů (mj. Jan Merta, Daniel Pitín, Josef Bolf, Pavel Příkaský, Josef Žáček, Igor Korpaczewski, Dana Sahánková).

Parallels 2022, šest evropských měst, termín: 1. 7. – 31. 12. 2022

Festival spolupráce, výměny umění a zkušeností umělecké scény i kulturních partnerských institucí upozorňuje na chybějící či pozapomenuté vazby mezi metropolitními evropskými městy.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button