Nezařazené

Fórum cestovního ruchu ČR žádá vládu o pomoc při řešení dopadů pandemie COVID-19

Fórum cestovního ruchu ČR apeluje na vládu s žádostí o pomoc při řešení dopadu pandemie koronaviru COVID-19 na cestovní ruch a navrhuje několik opatření, včetně dočasného snížení DPH pro hotely a cestovní kanceláře, nebo vytvoření garančního fondu pro krytí zrušených pobytů. Prohlášení uveřejňujeme v plném znění.

 

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ FÓRA CESTOVNÍHO RUCHU ČR – VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE

Fórum cestovního ruchu ČR, největší platforma v cestovním ruchu v České republice sdružující asociace a svazy s více jak 7.500 členy a zaměstnávajícími více jak 180 tisíc pracovníků, apeluje na vládu s žádostí o pomoc při řešení dopadů na všechny subjekty cestovního ruchu v souvislosti s šířící se globální pandemií koronaviru COVID-19. Jsme si vědomi toho, že vláda je naplno zaměstnána opatřeními směřujícími k ochraně zdraví občanů České republiky a eliminaci šíření této pandemie, přesto upozorňujeme vládu na související dopady na odvětví cestovního ruchu, které je prvním zasaženým odvětvím našeho hospodářství v důsledku této celosvětové pandemie. Cestovní ruch se v novodobé historii České republiky neocitl ve složitější situaci a nedojde-li během tří měsíců ke konsolidaci nastalé krize, budou následky pro celé odvětví cestovního ruchu a následně i naši ekonomiku bezprecedentní. První analýzy z řad našich členů ukazují, že ztráty na tržbách v odvětví cestovního ruchu budou činit více je 30 mld. Kč, bude-li krize zažehnána v řádu zhruba 3 měsíců, bude-li epidemie a s ní související restrikce trvat mnohem déle, propadnou se tržby o více jak 100 mld. Kč, dojde k významné ztrátě desítek tisíc pracovních míst a insolvenci stovek subjektů působícím v cestovním ruchu. V této souvislosti a pro okamžité řešení nastalé situace, navrhujeme vládě přijmout níže uvedená opatření, která pomohou zmírnit dopady na subjekty působící v cestovním ruchu. Současně děkujeme vládě za rychlé zavedení prvního opatření, kterým jsou bezúročné půjčky pro podnikatele v cestovním ruchu, které vláda zavedla na základě žádosti Fóra cestovního ruchu ČR, adresované předsedovi vlády dopisem ze dne 4. 3. 2020.

Návrh dalších opatření v souvislosti s postupem epidemie viru COVID-19:

  • rozšířit rozsah poskytovaných bezúročných překlenovacích půjček ze strany ČMZRB od 50 tis. Kč až do výše 30 mil. Kč, při zachování vládou schválené délky odkladu splátek na 2 roky
  • vyhovět žádostem o okamžité odklady odvodů daně z přidané hodnoty, záloh na daň z příjmu právnických osob a odvodů na zdravotní a sociální pojištění s tím, že tyto odklady nebudou státem úročeny
  • k zamezení propouštění zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu využít program na financování výplat pro dlouhodobě nezaměstnané formou kofinancování výplat po dobu „omezení“ jako prevenci propouštění zaměstnanců
  • vytvoření vládního garančního fondu jako pojišťovacího nástroje pro krytí pojištěných pobytů zrušených v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem
  • dočasné převedení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15% na 10% a služeb cestovních kanceláří z 21 % na 15%.
  • ustavení akční komise, která připraví konkrétní návrh opatření, které se bude týkat opětovného nastartování cestovního ruchu v naší zemi a alokace odpovídající částky ve státním rozpočtu určené na propagaci České republiky jako bezpečné destinace cestovního ruchu

Pevně věříme, že se nám podaří přesvědčit vládu o naléhavé nutnosti pomoci zachránit odvětví cestovního ruchu v naší zemi před totálním kolapsem.

Viliam Sivek                                                                                       

Předseda Fóra cestovního ruchu ČR                                                  V Praze, 12. března 2020

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button