ZahraničíZprávy

EU vyhlašuje soutěž o Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2022

Evropská komise vyhlašuje soutěž o Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2022. Tato iniciativa odměňuje evropská města za výjimečné, inovativní a udržitelné postupy v oblasti cestovního ruchu.

Foto: Pixabay

Odvětví cestovního ruchu hraje klíčovou roli při rozvoji a vytváření pracovních míst v EU a stále má nevyužitý potenciál – zejména v oblasti inteligentního cestovního ruchu. Inovace, dostupnost a udržitelnost jsou budoucností cestovního ruchu a Evropská komise si klade za cíl pomoci evropskému cestovnímu ruchu udržet si náskok. Pandemie covidu-19 ekosystém cestovního ruchu narušila. Jelikož se mnoho měst a destinací nyní snaží zotavit a stát se odolnějšími, je důležité vyvinout a implementovat postupy inteligentního cestovního ruchu v souladu s ekologickou a digitální transformací.

Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu je iniciativa EU, která je v současné době financována z programu COSME. Vychází z úspěšných výsledků přípravné akce navržené Evropským parlamentem a realizované Evropskou komisí v letech 2019 a 2020. Do soutěže se mohou zapojit města z celé EU i ze zemí mimo EU, která se účastní programu COSME. Iniciativa usiluje o posílení inovativního rozvoje prostřednictvím cestovního ruchu v evropských městech a jejich okolí, zvýšení jejich atraktivity a posílení hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Jejím cílem je také stanovení rámce pro výměnu osvědčených postupů mezi městy účastnícími se soutěže, vytvoření příležitostí pro spolupráci a nová partnerství.

V rámci soutěže o titul Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2022 prezentují města své inovativní postupy v oblasti cestovního ruchu ve čtyřech kategoriích: dostupnost, udržitelnost, digitalizace, kulturní dědictví a kreativita. Přihlášky nejprve vyhodnotí porota tvořená nezávislými odborníky. V užším kole finalistů bude soutěžit 7 vybraných měst, která budou požádána o představení své kandidatury před evropskou porotou. Evropská porota vybere dva vítěze, kteří získají titul Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2022, přičemž vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2021.

Oběma vítězným městům se v průběhu roku 2022 dostane odborné komunikační podpory a podpory „brandingu“. Ta bude zahrnovat vytvoření prezentačního videa, velkou sochu ve tvaru hashtagu, která bude umístěna do centra města, různé propagační aktivity a viditelnost na úrovni EU.

Soutěž se může pochlubit prokazatelnými úspěchy. Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2022 je třetím ročníkem této soutěže. Evropskými hlavními městy inteligentního cestovního ruchu pro rok 2020 se staly Göteborg a Málaga, zatímco v prvním ročníku této soutěže v roce 2019 společně zvítězila města Helsinky a Lyon.

Podání přihlášky probíhá formou online formuláře, který vyplní zástupci daného města. Uzávěrka přihlášek je 16. června 2021 v 17:00 SEČ.

Newsroom TTG

Související články

Napsat komentář

Back to top button