MICENovinky

Dopady COVID-19 na odvětví kongresového průmyslu Prahy

Současná situace je pro subjekty působící v odvětví kongresového průmyslu, a cestovního ruchu jakožto celku, devastující, a to nejen v České republice, ale po celém světě. Věříme ovšem, že opatření přijatá představiteli státu, jako omezení konání akcí, pohybu osob a mezinárodních cest, jsou nevyhnutelná k tomu, aby došlo k zabránění dalšího šíření viru COVID-19.

Zároveň bychom ale rádi upozornili na masivní ztráty, které pražský kongresový průmysl postihly, a v nejbližší době se dá očekávat, že se ještě prohloubí. Existenčně je ohroženo na 100 tisíc kumulovaných pracovních úvazků, které turismus v Praze generuje a z nichž zhruba 5470 připadá na kongresový průmysl. V celé České republice pak cestovní ruch v roce 2018 zaměstnával přes 240 tisíc osob.

Šíření viru a s ním spojená opatření zasáhla pražský kongresový průmysl v období, kdy se v hlavním městě dle našich statistik dlouhodobě koná nejvíce kongresů, konferencí a dalších akcí. Na základě dat od našich partnerských subjektů, které svým výkonem tvoří dle našich odhadů zhruba 50 % pražského kongresového průmyslu, došlo prozatím ke zrušení či přesunutí na pozdější termín u více než 1200 akcí. Ty se měly na území Prahy konat v průběhu března až června letošního roku a mělo se jich zúčastnit více než 320 tisíc delegátů. Pokud bychom tato čísla porovnali se statistikami Českého statistického úřadu za rok 2018, jednalo by se o více než čtvrtinu všech akcí, které se v roce 2018 na území Prahy konaly, a téměř dvě třetiny všech delegátů. Ztráty, plynoucí z těchto zrušení či přesunutí, dosahovaly ke 13. březnu 2020 dle našich zjištění sumu 980 milionů korun českých.

Nastalá situace též citelně zasáhne příjmy veřejných rozpočtů plynoucí z celkových útrat kongresových delegátů mířících do Prahy, které jsou oproti výdajům běžných turistů čtyř až pětinásobně vyšší. Ze studie KPMG, kterou jsme si nechali vypracovat v roce 2017, vyplývá, že se kongresový průmysl podílí 0,9–1,1 % na HDP Prahy a přímo na odvětví cestovního ruchu pak 15 %.

Vývoj na pražském kongresovém trhu samozřejmě i nadále monitorujeme a průběžně budeme analyzovat další data tak, abychom byli schopni po skončení opatření co nejpřesněji vyčíslit celkové ztráty a dopady.

 

Roman Muška

Managing Director

Prague Convention Bureau

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button