NovinkyTechnologie

Dominikánská republika zavede elektronický vstupní a výstupní formulář

Od 29. listopadu zavede dominikánský stát nový digitální formulář pro vstup a výstup, který musí být vyplněn cestujícími, kteří navštíví Dominikánskou republiku. Je založen na dohodě o spolupráci, kterou podepsaly tamější Ministerstvo cestovního ruchu, Ministerstvo veřejného zdraví a celní a migrační ředitelství.

Foto: Pixabay

„Zavedení jednotného digitálního registračního formuláře pro vstup a odchod ze země je výsledkem spolupráce mezi různými vládními subjekty s cílem usnadnit migrační proces, který spojuje tři formuláře do jednoho s využitím bezkontaktních technologií. Dominikánským úřadům rovněž umožňuje získat v reálném čase informace o příletech a odletech cestujících do a z naší země,“ uvedl ministr cestovního ruchu David Collado.

Elektronický formulář je moderní iniciativa zaměřená na zvýšení efektivity migračních, celních a veřejných zdravotnických procesů. Implementace tohoto nového procesu rovněž zlepší zkušenosti cizinců i Dominikánců, kteří přijíždějí či odjíždějí ze země.

Dohodu, která byla projednána v hlavním městě, podepsali David Collado, ministr cestovního ruchu Plutarco Arias, ministr veřejného zdraví a ředitelé celní správy Eduardo Sanz Lovatón a migračního úřadu Enrique García.

Prostřednictvím dohody se celní správa zavazuje:

  • Realizovat technologický vývoj digitálního formuláře a příslušné operativyve spolupráci s generálním ředitelstvím pro migraci tak, aby obsahovalo všechny informace obsažené ve formulářích:
  • Mezinárodní karta pro nastupování a vystupování.
  • Formulář celního prohlášení.
  • Čestné prohlášení o zdraví cestujícího.
  • Implementovat digitální formulář jako součást svého provozu.
  • Udržet dvojí – fyzickou i virtuální – implementaci formuláře do 1. ledna 2021, následně bude pro sběr informací sloužit pouze digitální forma.
  • Poskytnout prostředky ke sdílení informací shromážděných v digitální podobě s institucemi dominikánského státu zapojenými do této dohody.

Kromě spolupráce s Generálním ředitelstvím cel se Generální ředitelství pro migraci zavazuje:

Přístup k formuláři je možný prostřednictvím následujícího odkazu: https://eticket.migracion.gob.do/ a musí být dokončen ještě před migrační kontrolou. Po dokončení bude přidělen QR kód, který sejmou orgány v přístavu při vylodění nebo letecké společnosti při odbavení. Formulář lze vyplnit kdykoli, od zakoupení letenky až do doby, než projdete migračním. Dominikánská letiště zpřístupní internet zdarma, aby cestující, kteří jej před odletem nevyplnili, tak mohli učinit při příjezdu do země.

Ministerstvo cestovního ruchu se zavazuje komunikovat o tomto novém médiu s příslušnými veřejnými a soukromými subjekty v Dominikánské republice i mimo ni a zpřístupnit cestujícím stránku s video návodem s pokyny k vyplnění formuláře a seznamem často kladených otázek: https://viajerodigital.mitur.gob.do/.

Mezi 29. listopadem 2020 a 1. lednem 2021 budou dominikánské úřady akceptovat pro vstup do země dvě formy registrace: současnou prostřednictvím fyzických formulářů a novou prostřednictvím digitálního formuláře. Od ledna 2021 bude povinně používán pouze digitální formulář.

Newsroom TTG

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button