AkceKnihy a médiaMěsta & regiony ČRNovinky

Destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí se připojuje k oslavám letošního Roku Harrachů

Národní památkový ústav vyhlásil rok 2023 Rokem Harrachů. Aristokratický rod zanechal v českých dějinách hlubokou stopu. Jeho členové se od 17. století prosadili jako vynikající diplomaté.

Vídeňský dvůr je zpravidla vysoce oceňoval. Jejich mimořádné politické nasazení trvalo do 18. století. V té době stáli na pozicích zemského vlastenectví a snažili se bránit práva Českého království. Výsledek snah nebyl výrazný, ovšem aktivity později přispěly k národnímu obrození. 

Hrabě Jan Nepomuk Harrach (28. 11. 1828 – 12. 12. 1909) nejvyšší české hory skutečně miloval

Hrabě Harrach se zařadil mezi největší vlastence v řadách české aristokracie. Byl hospodář, podnikatel, stoupenec českého státoprávního programu, aktivně působící při rozvoji českého kulturního i politického života. Byl mimořádnou osobností krkonošského regionu. Je až neuvěřitelné, v kolika odvětvích, dílech a na kolika místech lze odkaz tohoto významného šlechtice a politika najít. Podporoval české zájmy, tlumil nenávist mezi Čechy a Němci a nabádal ke spolupráci. Mluvil a psal výborně česky, neostýchal se ukázat mezi prostými lidmi, naslouchal jim. Měl, a dodnes má, pověst mecenáše a pravého kavalíra. 

Seznamte se s historií rodu, jeho významem i odkazem

Oficiální zahájení roku pod mottem „Vznešenost zavazuje“ se uskutečnilo 1. dubna 2023 na zámku Hrádek u Nechanic s křtem nové publikace „Harrachové: Vznešenost zavazuje“ autorů Jana Luštince, Petra Noska a Adama Rejhy.

S autory je možné se setkat 14. 4. od 17 hodin na besedě v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici. 15. 4. je v Horní Branné přichystán komponovaný pořad „Ctnost a vznešenost zavazují“. Program se uskuteční od 16 hodin v místě posledního odpočinku příslušníků rodu – v Harrachovské hrobce a v kostele sv. Mikuláše. 26. 4. se v jilemnickém muzeu koná přednáška Petra Noska z cyklu Osobnosti rodu Harrachů na téma „Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století.

K tématu Alena Cejnarová, za Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, doplnila: „Svazek je skutečně připojen k Roku Harrachů konkrétními kroky. Od počátku spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, poskytli jsme např. kostým Krakonoše a záběr parního vlaku do video spotu k roku Harrachů. Téma bude uchopeno v turistických novinách Krkonošská sezona. Stopy hraběte Harracha připomínáme v článku na webu krkonose.eu. Shromažďujeme akce konané u této příležitosti a zveřejňujeme a popularizujeme všemi směry. Jsme účastni konzultací a příprav „Slavnosti hrabat Harrachů“, které se uskuteční 17. 6. 2023 v Jilemnici pod hlavní organizační taktovkou Města Jilemnice.“  

Přehled dalších programů a akcí konaných v Krkonoších u příležitosti Roku Harrachů je průběžně aktualizován.

https://www.krkonose.eu/vitejte-v-roce-harrachu

https://www.krkonose.eu/akce-k-oslave-roku-harrachu

https://npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button