Novinky

Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou žádat o podporu

Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou od dnešního poledne žádat o dotaci z programu COVID – podpora cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj, které program připravilo, na něj ze svého rozpočtu vyčlenilo 500 milionů korun. Zájemci o podporu budou moci žádosti podávat do 11. ledna do 12:00.

Foto: archiv MMR

Žadatelé o dotaci musejí vyplnit elektronický formulář. Žádost je třeba následně poslat MMR ČR datovou schránkou. Žádost s elektronickým podpisem bude ministerstvo přijímat také prostřednictvím e-mailu. Žádost je možné poslat poštou nebo doručit osobně na podatelnu resortu.

Pro cestovní kanceláře je vyčleněno zhruba 345 milionů korun. Mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok. Dotaci je možné použít na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. února do 10. října.

Cestovním agenturám by z programu mělo připadnout přibližně 55 milionů korun. Agentury mohou získat 500 korun na pokrytí ztrát za zrušený zájezd či lázeňský pobyt kvůli koronaviru od 20. února do 10. října. Pro agentury, jejichž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, je připraven druhý typ dotace, a to ve výši paušálu podle příjmů, které agentura měla v loni. Podmínkou je více než 50procentní propad. Agentury nemohou žádat o oba druhy podpory.

Průvodcům je v programu vyčleněno asi 25 milionů korun. Průvodce může získat dotaci 50 000 korun, pokud poskytne školskému zařízení minimálně deset vyučovacích hodin výchovně vzdělávacích služeb. Druhou možností je absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaným ministerstvem školství do konce příštího roku. Pokud ani jednu podmínku průvodce nesplní, má nárok na příspěvek 40 000 korun.

Především na neadekvátnost vyčleněné sumy na program poukazují cestovní kanceláře, upozornil na ni i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Z důvodu pandemie čelí cestovní kanceláře, agentury i průvodci výrazným ztrátám. Podle MMR ČR má šest největších cestovních kanceláří na zálohách v zahraničí na zájezdy zaplaceno 1,5 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo doplňující informace k žádostem o podporu prostřednictvím dotačního titulu COVID – podpora cestovního ruchu. 

„Chtěli jsme dát podnikatelům více času na přípravu žádostí. Hodnocení žádostí a poskytování dotace bude probíhat průběžně dle data a času předložení žádosti o dotaci. Věřím, že naše podpora pomůže subjektům v cestovním ruchu překlenout těžké období, ve kterém se vlivem pandemie ocitly,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo i další podněty ze strany potenciálních žadatelů, které se včetně samotného prodloužení příjmů žádostí promítly do vyhlášených výzev. Aktualizované výzvy včetně všech podmínek naleznete zde.

Cestovní kanceláře:

  • Došlo k upřesnění textace pro oprávněné žadatele, za jakých podmínek se pro účely dotačního titulu považuje za cestovní kancelář i cestovní agentura.
  • Došlo k upřesnění výkladu rozhodného období, kdy dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.

Často kladené dotazy a odpovědi k dotačnímu titulu naleznete zde.

Cestovní agentury:

  • Došlo k upřesnění výkladu rozhodného období, kdy v případě zájezdů se jedná o zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.
  • Došlo k úpravě rozhodného období v případě zrušených lázeňských pobytů, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření vlády České republiky nebo opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020.
  • Příloha č. 7 byla převedena do excelovského souboru pro jednodušší vyplňování pro žadatele.

Často kladené dotazy a odpovědi k dotačnímu titulu naleznete zde.

Průvodci

  • Došlo k upřesnění textace pro oprávněné žadatele.
  • Došlo k upřesnění za jakých podmínek je pro účely dotačního titulu splněno, že ze strany žadatele nedošlo k přerušení provozování živnosti nebo jejímu zrušení.
  • V případě dotace ve výši 50 000 Kč byla upřesněna podmínka týkající se povinnosti poskytnout výchovně vzdělávací služby.
  • Příloha č. 5 byla převedena do excelovského souboru pro jednodušší vyplňování pro žadatele.

Často kladené dotazy a odpovědi k dotačnímu titulu naleznete zde.

 

Newsroom TTG/ČTK/MMR ČR

 

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button