LidéNěmeckoRozhovoryTOPTrendyZahraničí

Petra Hedorfer o cestování v době klimatických změn a měnících se hodnot

V souvislosti se změnami klimatu dochází v cestovním ruchu ke stále většímu posunu směrem k udržitelnějšímu cestování. Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály, upozorňuje na současné chování spotřebitelů a na příležitosti, které vyplývají z udržitelného cestovního ruchu.

Foto: © DZT / Farideh-Diehl

Co přesně lze chápat pod změnou hodnot na pozadí klimatických změn?

Ochrana klimatu a udržitelná opatření dnes již nejsou doplňkem, ale pronikají téměř do všech oblastí života a v tomto smyslu ovlivňují také všechny aspekty cestování. Kromě autentických a individuálních zážitků z cestování mimo mainstream roste také touha po udržitelných nabídkách a ubytování, stejně jako po dopravních prostředcích šetrných k životnímu prostředí. V Německu je udržitelnost zakotvena ve vládní strategii cestovního ruchu. Jako Národní turistická centrála se staráme o to, aby destinace Německo byla v mezinárodní konkurenci prezentována jako udržitelná destinace.

Jak dobře to funguje?

V mezinárodním srovnání má Německo jako udržitelná cestovní destinace již nyní velmi dobrou image. Studie, kterou jsme si v říjnu 2022 objednali u společnosti IPK International, ukazuje, jak silně se Německo jako turistická země dokázala prosadit jako udržitelná značka: V evropském srovnání je Německo podle zahraničních cestovatelů na třetím místě, pokud jde o udržitelnou nabídku. V mezinárodním indexu udržitelného rozvoje, který sleduje pokrok při plnění cílů OSN v oblasti klimatu, bylo Německo v roce 2022 na 6. místě.

Kromě koncových spotřebitelů samozřejmě hodnotíme také hlasy z průmyslu, kde situace vypadá velmi podobně. Tři čtvrtiny z 280 osob s rozhodovací pravomocí z mezinárodních společností působících v oblasti cestovního ruchu vnímají Německo jako udržitelnou destinaci. A předpovídají, že poptávka spotřebitelů po udržitelných produktech v nadcházejících letech poroste.

Co je potřeba udělat pro to, aby spotřebitelé rozpoznali orientaci na udržitelnost?

To se daří, když skutečně promýšlíme věci ze všech úhlů pohledu. Jako sdružení cestovního ruchu s poskytovateli služeb neustále sdílíme nejnovější údaje, od skupin zákazníků, které je třeba oslovit, až po trendy ve výběru dopravy. To jsou pro poskytovatele rozhodující faktory. V rámci transformace je také nesmírně důležitá neustálá výměna osvědčených postupů, aby se marketéři mohli společně rychleji posouvat vpřed – v této oblasti působíme jakožto sdružení cestovního ruchu jako síťová a znalostní platforma. Novým sdělením “Together we care” dáváme jasně najevo cílevědomý přístup. Co se týče oslovení konečných spotřebitelů, mnoho z nich již má na mysli udržitelné Německo, protože ekologicky šetrné certifikované výrobky, podpora veřejné dopravy, dovolená na venkově a inkluze jsou u nás v zahraničí propagovány již mnoho let. V uplynulém roce i v budoucnu se v komunikaci naší značky ještě více zaměříme na cestovní ruch šetrný ke klimatu a životnímu prostředí.

Můžeme si položit otázku, zda poskytovatelé nemají v době energetické krize a krize kvalifikované pracovní síly jiné výzvy než vytváření udržitelných nabídek.

Zajištění zaměstnanosti a prosperity, a to i ve venkovských oblastech, je neoddělitelně spjato s ochranou klimatu a životního prostředí, a tedy i s rozvojem občanské společnosti a obyvatelstva. Všichni účastníci trhu si to uvědomují, a proto se všichni snaží o dosažení cíle udržitelného a kvalitního cestovního ruchu, který šetří zdroje.

Jaká jsou v této době přání a očekávání turistů?

Pozitivní image Německa jako turistické destinace vcelku dobře koresponduje se zájmy a přáními udržitelných cestovatelů. Aby se Německo stalo důvěryhodnou a udržitelnou turistickou destinací, je zapotřebí více certifikovaných cestovních nabídek. Podle analýzy společnosti IPK International jsou udržitelnost, ochrana klimatu a ochrana životního prostředí důležitými, nebo dokonce velmi důležitými tématy pro 80 % zahraničních cestovatelů do zahraničí. Přibližně 40 % respondentů v této souvislosti očekává širší a cenově výhodnější nabídku a také konkrétní informace o pobytu. 90 % respondentů také rádo spojí výlet do města s pobytem na venkově. To nejen prodlužuje dobu pobytu, ale také snižuje stopu CO₂. Důležitými faktory pro poskytovatele jsou certifikované nabídky, viditelnost na webu a také propagace pobytů mimo hlavní sezonu.

Jako národní turistická centrála neustále využíváme příležitost propojit stávající motivy cestování turistů s udržitelností. Příkladem našeho přístupu může být propagace německého kulturního dědictví od roku 2023. Cestující v Německu mají mimořádný zájem o kulturní zážitky. Pokud jde o celosvětové cestování Evropanů, je například Německo kulturní destinací číslo jedna: V číslech je to osm milionů cest za kulturou, což odpovídá 13% podílu na trhu. Proto má velký smysl cíleně podchytit zájem hostů o kulturu a ukázat jim, jak ji mohou zažít udržitelným způsobem. Kampaň “51 památek světového dědictví UNESCO – Historic.Modern.Germany” je zaměřena především na kontrast mezi historickým světovým dědictvím a rozmanitostí produktů v městských a venkovských oblastech. Abychom hostům z celého světa nabídli nejen jedinečné a autentické zážitky v kombinaci s pobytem ve městě a v přírodě, ale také zážitky z udržitelného cestování, je mnoho nabídek v rámci našich památek světového dědictví dostupných veřejnou dopravou šetrnou ke klimatu. Naše kampaň je navržena tak, aby hosté považovali nabídky za natolik atraktivní, že si naplánují delší pobyt – což se opět vyplatí při nižší emisní stopě CO₂.

Na jaká další témata vedle kultury se mohou zahraniční cestující v roce 2023 těšit?

Měnící se hodnoty zahraničních cestovatelů jasně ukazují, jak moc se cestovní chování od vypuknutí pandemie změnilo a jasně posunulo směrem k větší udržitelnosti. Proto v nadcházejícím roce kromě kampaně UNESCO využijeme dvě kampaně se silným “ekologickým zaměřením”, které měly úspěch již v roce 2022 i dříve. V roce 2023 poběží kampaně s novými nápady a inspirací pro cestování. Za prvé kampaň FEEL GOOD zaměřená na udržitelnost, která cíleně propaguje nabídky šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. A za druhé kampaň Embrace.German.Nature, která ukazuje, jak rozmanitá a jedinečná je německá příroda a jak šetrně po ní je možné cestovat. Těšíme se na hosty z celého světa, kteří se k nám připojí a budou společně s námi usilovat o dosažení cíle udržitelného cestovního ruchu.

Newsroom TTG / DZT

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button