AkceKam jet?NovinkyZahraničí

České centrum Paříž otevírá novou knihovnu

Výstavou originálních kreseb Milana Kundery otevírá ČC Paříž knihovnu, na jejíž realizaci spolupracovalo Divadlo bratří Formanů. Nová knihovna s divadelní scénou bude jedinečným místem pro podporu české knihy a loutky v Evropě.

Foto: Tereza Nováková / ČC Paříž

Postupné rozvolňování přináší novinky. V Českém centru Paříž se v den uvolňování proticovidových opatření ve Francii otevírá nová knihovna. Revitalizace prostor knihovny však není jediný počin, kterým České centrum Paříž vstupuje do postcovidové epochy. Knihovna nebude využívána jen pro literární akce či výuku češtiny, ale vznikne zde stálá mezinárodní scéna pro propagaci českého loutkového divadla. Autory výtvarného konceptu nového prostoru jsou Andrea a Josef Sodomkovi, výtvarníci Divadla bratří Formanů. Na realizaci se podílel i Matěj Forman. Na zahájení připravilo České centrum ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou exkluzivní výstavu věnovanou Milanu Kunderovi.

Foto: Tereza Nováková / ČC Paříž

České centrum Paříž otevírá prostory své knihovny, která byla 7 let veřejnosti nepřístupná. Její historický fond svědčí o tom, že měla vždy komunitní charakter. Vytvářela se na základě darů krajanů. Mezi nejcennější knihy patří ty věnované například Josefem Škvoreckým Pavlu Tigridovi, knihy dedikované Jaroslavem Seifertem, Bohumilem Hrabalem, Jaroslavem Durychem, ty z pozůstalosti manželů Tigridových, Antonína Liehma, Prokopa Voskovce aj. Velkou část této paměťové sbírky tvoří i produkce exilových nakladatelství jako Sixty-Eight Publishers, Index, Svědectví… Budoucí knihovna však nemá být jen literárním srdcem české komunity ve Francii, její role je výraznější. Má ambici vybudovat ve Francii nejucelenější soubor současné české prózy a poezie, kompletní sbírku českého komiksu a původní tvorby pro děti.

„Byly časy, kdy jsme slýchávali o Českém centru Paříž v kontextech spíše neblahých. Jsem proto neobyčejně rád, že jsme v poslední době svědkem toho, že česká veřejná diplomacie funguje v Paříži ve skutečné harmonii zastupitelského úřadu a Českého centra a že dostala nový elán a má zdravé ambice vysílat silné impulzy do pařížského, potažmo francouzského kulturního milieu. O blahodárných účincích na česko-francouzské vztahy ani nemluvě,“ uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Foto: Tereza Nováková / ČC Paříž

„Chceme zpřístupnit nevydané texty scénářů divadelních her a vytvořit referenční kolekci překladové literatury z češtiny do francouzštiny. Knihovna se tak stane místem pracovních schůzek bohemistů, překladatelů, vydavatelů. Chceme tak přitáhnout pozornost k současné české literární produkci – nejen k textu, ale i ke knižní grafice, ke krásné knize.
Tradice česko-francouzských literárních vztahů je nesmírná, současný dialog se bohužel ztišil. A to chceme změnit,“ doplnil Jiří Hnilica, ředitel Českého centra Paříž.

Výstava kreseb Milana Kundery

Nová knihovna bude sloužit také jako prostor pro výstavy věnované především knižní grafice a ilustraci. Na zahájení ČC nachystalo ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou exkluzivní výstavu Milana Kundery: Nostalgie po Evropě, v jejímž rámci budou prezentovány neznámé kresby, zapůjčené přímo Věrou a Milanem Kunderovými. Výstava bude zahájena 20. května.

Foto: Tereza Nováková / ČC Paříž

Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny a autor výstavy: „Představujeme Kunderu jako evropského autora, jehož dílo, rozkročené mezi dvěma národními literaturami – francouzskou a českou, je dokladem toho, že ve skutečnosti existuje jen jeden literární kontext, a to je kontext světové literatury, jímž by měly být jeho romány poměřovány.“

Foto: Tereza Nováková / ČC Paříž

První stálá mezinárodní scéna pro českou loutku

Nová knihovna však nepředstavuje jen alternativní prostor k výuce češtiny a k výstavám. Současně se zde otevírá unikátní a nejmenší divadelní scéna v Paříži – Bibliotéatr. Tato platforma bude sloužit především k propagaci loutkářství. Česká loutka, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, tak konečně získá svou pevnou mezinárodní scénu. Prostor přesáhne česko-francouzské vztahy, stane se zázemím pro rozvoj loutkového divadla v evropském kontextu. První akce zde proběhne ve spolupráci s Pařížskou konzervatoří již v červnu a výhledově se zde plánuje zavedení nového mezinárodního festivalu loutkového divadla.

Knihovna jako výtvarné dílo

Knihovna je konečně pojata jako výtvarný celek. Původní inspirací bylo úspěšné francouzské uvedení Imaginária Divadla bratří Formanů. Celou scénografickou koncepci vytvořila Andrea Sodomková (třikrát oceněna Cenou Alfreda Radoka), svůj rukopis do prostoru vnesli Josef Sodomka, Tereza Komárková a Matěj Forman. Za samostatnou návštěvu tak stojí nová knihovna sama o sobě.  Českou knihu a českou loutku čekají v Paříži nové výzvy a možnosti.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button