CestovkyPartnerská sekcePředpisy & regulaceTOP

Čeká nás revize evropské směrnice o zájezdech?

Neformální jednání ministrů členských států EU odpovědných za ochranu spotřebitelů se konalo 24. 9. 2021 ve Slovinsku, v rámci Slovinského předsednictví Rady EU. Ministři diskutovali mimo jiné i o nutnosti zajištění ochrany spotřebitelů v online prostředí a v cestovním ruchu.

 

Zvládnutí nových rizik vyplývajících z technologického pokroku ve finančních službách (zejména online prodej spotřebitelských úvěrů), řešení prudkého nárůstu online prodeje produktů a prosazování práv spotřebitelů v uvedených oblastech jsou klíčovými výzvami pro ministry, které chtějí řešit. Globální rozměr pandemie covid-19 urychlil digitalizaci a rychlý růst obchodu a finančních služeb, zatímco odvětví cestovního ruchu zažilo naprosté utlumení aktivit. A přesto se již nyní hovoří o případné další regulaci cestovního ruchu.

Ministři na setkání shodně podpořili opatrný přístup Evropské komise, jež doporučuje nejprve posoudit nedostatky aktuální verze „Package Travel Directive“ (Směrnice (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách). Směrnice podle Evropské komise ve světle pandemie neřeší dostatečně problematiku mimořádných okolností, kterým jak veřejnost, tak podnikatelský sektor poslední dva roky čelí. Eurokomisař Didier Reynders sdělil:Ec „Evropská komise zahájila přezkum směrnice a bude analyzovat potřebu další harmonizace ve vztahu k postupům v rámci insolvenčního řízení a pravidlům vypořádání nerealizovaných zájezdů.“

Proces vzniku této nové směrnice č. 2015/2302 započal již roku 2008, kdy se na úrovni evropské asociace ECTAA (Asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří a agentur zemí EU) a Evropské komise vedla přípravná jednání. Komise následně v červenci r. 2013 představila legislativní návrh, který byl předán Evropskému parlamentu a Radě EU k vyjádření stanovisek. Směrnice byla po prvním a druhém čtení v Evropském parlamentu se zapracovanými změnami přijata 25. 11. 2015 a publikována v Úředním věstníku EU. V účinnost vstoupila 31. 12. 2015 s povinností členských států transponovat znění směrnice do národních právních řádů k 1. 7. 2018.

Praxe po třech letech aplikace směrnice v české legislativě ukazuje, že i přes neúměrnou regulaci podnikatelského prostředí cestovních kanceláří v ČR není z pohledu vlády zajištěna dostatečná ochrana spotřebitele. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur prostřednictvím svého členství v ECTAA bude vyvíjet maximální úsilí, aby nedocházelo k dalšímu zatížení činnosti cestovních kanceláří.

Kateřina Chaloupková

výkonná ředitelka AČCKA

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button