LidéMěsta & regiony ČRRozhovory

Zuzana Vojtová: Bydlet ve středních Čechách a do Prahy jet jen na výlet

Zuzana Vojtová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu, s námi mluvila o své vizi, o plánech pro střední Čechy a o důležitosti skutečné nabídky turistických produktů.

Centrálu vedete od července. Jaké jsou vaše počáteční dojmy?

Do Středočeské centrály cestovního ruchu jsem nastupovala trochu s rozpaky: přece jen tento kraj neznám tak dobře jako jižní Moravu, takže to byla trochu výzva. Střední Čechy považuji za nesmírně bohatý, pestrý a krásný kraj. Dobře si však uvědomuji, že turisticky je stále málo využívaný. Střední Čechy si lidé často spojují s okolím Prahy a tomuto regionu poněkud v obecném povědomí chybí nějaký charakteristický rys. Chybí turistická značka „Střední Čechy“.

Co by tím charakteristickým prvkem mohlo být?

Například „křižovatka vod“. Který jiný kraj má tolik velkých a splavných řek? Je tu obrovská nabídka vodních toků, přehrad a dalších vodních ploch, s níž se na úrovni kraje dosud nepracuje. Další silné téma je sepětí s historií českého státu, s Přemyslovci i Lucemburky. Je tu tolik historických míst, hradů, královských měst, starobylých cest i lesů. Ani toto jako celek nebylo dosud v cestovním ruchu uchopeno.

Jaké bezprostřední úkoly vás teď v čele centrály čekají?

Středočeská centrála cestovního ruchu nemá dlouhou historii, vznikla až v polovině roku 2017. Za toto krátké období a během častého střídání lidí ve vedení vydala celou řadu dobrých materiálů, často informačně bohatých a atraktivních. Bohužel však to nejsou materiály, které by nabízely ucelený turistický produkt, tedy návody na cesty a výlety. Je dobré vědět o městech, přírodě, památkách či zámeckých hotelech, zoologických zahradách či rozhlednách – jenže turista potřebuje scénář, potřebuje vědět, kudy má jít, jak se dostane do výchozího a cílového místa, co během výletu může vidět, kde se může koupat, najíst či přespat. Zpracovat takovéto motivační a servisní materiály s praktickými informacemi je nyní naším úkolem. Zatím máme spíše jen databáze míst různého typu. Nyní je musíme propojit do scénářů, například na víkendové výlety. Takové nabídky zatím fungují jen v menších oblastech, s nimiž musíme komunikovat. Můžeme nastavit programy a témata, ale nezvládneme jít do takové úrovně detailu, s jakou pracují v oblastech. Musíme mít proto dobré partnery přímo v místech – získat je pro spolupráci a komunikovat s nimi a vytvářet nabídky, informační materiály a prezentace společně.

Je nějaká možnost širší spolupráce se soukromými partnery-podnikateli včetně jejich finančního zapojení?

Bohužel jsou podnikatelé u nás v Česku zvyklí, že marketingové výstupy a propagace se hradí z veřejných peněz, a nejsou příliš ochotní se podílet finančně. Jsou však někteří osvícení, k teří chápou přínos destinačních společností. Ten tkví například v tom, že destinační společnosti dokážou propojovat partnery a spojovat síly. Jeden samotný komerční subjekt zpravidla nemá síly na to udělat si takovou propagaci, jakou může udělat krajská destinační společnost, zvlášť pokud jde o propagaci v zahraničí či v rámci začlenění do nějakého turistického produktu. Proto zapojení komerčních subjektů do propagace vidím spíš ve spolupráci s lokálními a oblastními destinačními managementy než na úrovni kraje.

Odkud jezdí turisté do středních Čech?

Většina návštěvníků Středočeského kraje jsou čeští turisté. Velkým zdrojem návštěvníků je určitě Praha – stačí si povšimnout, jak je o víkendu Praha prázdná. Lidé přirozeně do středních Čech jezdí, naším úkolem je ovšem dobře informovat o turistické nabídce kraje. Vybavíme-li lidi dostatkem motivujících informací, tedy sdělíme-li jim, že zážitky je tu čekají a že není těžké si je sestavit do denního či vícedenního pobytu, tak přijedou v hojnějších počtech.

Jaké nástroje využíváte k propagaci kraje v zahraničí?

Jezdíme na zahraniční veletrhy, spolupracujeme se zahraničními zastoupeními CzechTourismu a jejich prostřednictvím pořádáme press tripy a fam tripy. Ve spolupráci s Letištěm Praha se také účastníme projektu TouchPoint.

Jak se vyrovnáváte s obrovskou konkurencí hlavního města?

Je třeba zahraničním návštěvníkům říci, že Prahou svět nekončí a že je zážitky čekají i za Prahou. Toto je ale je oblast jednodenních výletů. My bychom chtěli dosáhnout víc: aby ve středních Čechách přenocovali a trávili tu více dnů.

Jak by Středočeská centrála CR měla vypadat za pět let?

Chtěla bych, aby tu byla zpracovaná dobrá produktová nabídka, která by se skládala opravdu z turistických produktů, nejen z databáze turistických cílů. Chtěla bych, aby služby byly dobře provázané s turistickými cíli. Abychom se uměli kvalitně postarat o návštěvníky regionu a aby bylo běžné, že návštěvníci přijíždějí primárně do středních Čech a dělají si výlety do okolí, přičemž jeden z těchto výletů může být Praha.

Děkuji za rozhovor.

Petr Bílek

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button