Novinka: Nárok na kompenzaci při zpoždění autobusu

Cestující autobusem budou mít nově od 1. března nárok na kompenzaci při zpoždění autobusu  – evropské nařízení o právech cestujících v autobusové dopravě začne platit od 1.3.2013.

Autobus na dálnici. Ilustrační foto: Student Agency

Autobus na dálnici. Ilustrační foto: Student Agency

Dne 1. března nabývá účinnost evropské nařízení o právech cestujících v autobusové dopravě a začne tak platit ve všech členských zemích EU. Nařízení doplňuje škálu evropské legislativy regulující práva cestujících v jednotlivých druzích dopravy – v letecké dopravě, železniční dopravě a dopravě námořní a říční. Nařízení je určeno pro pravidelnou (linkovou) autobusovou dopravu s přepravní vzdáleností 250 km a více a výstupním či nástupním místem na území členského státu. Nařízení reguluje práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění spoje a v případě nadměrného příjmu rezervací a také stanovuje výši odškodnění v případě ztráty či poškození zavazadel a v případě úmrtí nebo zranění cestujících v důsledku nehody.

Cestující v autobusové přepravě budou mít následující práva:

1. Zrušení spoje nebo zpoždění spoje o více než 2 hodiny: Pokud dojde ke zrušení spoje nebo ke zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z terminálu o více než 2 hodiny nebo v případě nadměrného příjmu rezervací, musí být cestujícímu IHNED nabídnuta možnost rozhodnout se mezipokračováním/přesměrováním do cílového místa při nejbližší příležitosti nebo náhradou jízdného a případně bezplatnou zpáteční přepravou autobusem do původního místa odjezdu. Pokud dopravce nenabídne cestujícímu možnost rozhodnutí, má cestující právo na náhradu škody ve výši 50% ceny jízdného (musí být vyplacena do 1 měsíce od podání žádosti o náhradu)

2.  Pomoc v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu u dálkových spojů (cesta nad 3 hodiny) o více než 90 min: V případě zrušení nebo zpoždění odjezdu z terminálu o více než 90 minut dopravce poskytne bezplatně jídlo nebo občerstvení v množství odpovídajícím čekací době (pokud je v autobuse nebo terminálu dostupné nebo lze bez větších obtíží dodat) a ubytování v případech, kdy je nezbytný jeden nebo více noclehů (celkové náklady n ubytování mohou být omezeny na 80 Eur na jednoho cestujícího a noc, na nejvýše 2 noci)

3.  Výše odškodnění v případě ztráty či poškození zavazadel a v případě úmrtí nebo zranění následkem nehody: výše odškodnění za ztrátu či poškození zavazadel může činit až 1.200 Eur za zavazadlo (odpovídá limitu v letecké přepravě), výše odškodnění za úmrtí nebo zranění může činit až 220.000 Eur za cestujícího (více než v letecké přepravě, kde je limit dle Montrealské úmluvy cca 122.000 Eur!). Národní předpisy mohou stanovit limity vyšší.

4. Lhůta pro vznesení nároků cestujícího na náhrady u dopravce: Nárok na náhrady může cestující předložit u dopravce ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo měla být linková doprava uskutečněna, dopravce musí cestujícímu odpovědět do 1 měsíce od přijetí stížnosti, zda je nárok odůvodněný či nikoli nebo zda se je nadále projednáván. Konečná odpověď musí být zaslána ve lhůtě do 3 měsíců od přijetí stížnosti.

5. Práva osob se zdravotním postižením a sníženou pohyblivostí: Dopravci nemohou odmítnout rezervaci dopravy a nástup osobám z důvodu zdravotního postižení a snížené pohyblivosti. Odmítnutí je možné jen tehdy, pokud konstrukce vozidla nebo infrastruktura zastávek a terminálů fyzicky neumožňuje výstup a nástup nebo by nebyly dodrženy požadavky na bezpečnost stanovené národními či mezinárodními předpisy.

Pokud má např. na lince Praha–Košice při odjezdu z terminálu v Praze autobusová linka předpokládané zpoždění více než 90 minut, mají cestující nárok na poskytnutí přiměřeného občerstvení, v případě předpokládaného zpoždění o 2 hodiny a více pak mají nárok na přesměrování či odstoupení od přepravy s náhradou jízdného. Pokud jim dopravce ihned nenabídne možnost rozhodnutí, vzniká jim nárok na náhradu škody ve výši 50% z ceny jízdného do Košic.

Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění spoje se nevztahují na autobusovou dopravu poskytovanou v rámci zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi.

Zdroj: TZ AČCKA

 

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..