Města & regiony ČRZprávy

Živé muzeum v Rožnově pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v duchu svého zakladatele Bohumíra Jaroňka nechce být jen muzeem s pouhými, i když vzácnými exponáty, ale místem setkávání se skutečným životem na Valašsku. Slovy Českého svazu muzeí v přírodě „posláním těchto muzeí je předkládat návštěvníkům příběhy o skutečných lidech prostřednictvím živých expozic s využitím autentických staveb a povzbudit je k tomu, aby své zážitky sdíleli s námi i mezi sebou“.

Foto: Valašské muzeum v přírodě

Hlavní návštěvnická sezona ve Valašskému muzeu v přírodě byla zahájena 1. května. Pro návštěvníky je připraveno 50 programů, 3 folklorní festivaly, 3 výstavy a 5 náboženských obřadů. Pýchou muzea je i funkčnost všeho, co vystavuje. Muzeum připravilo řadu novinek, o nichž v Praze informoval ředitel Valašského muzea v přírodě Ing. Jindřich Ondruš.

Pozornost věnovaná rodinám s dětmi

Muzeum se více než jindy zaměřuje na dětského návštěvníka. Pokud si děti oblíbí muzeum, mohou se do muzea vracet i jako dospělí. Získají navíc vztah k rukodělné práci a tradicím. Pro děti je připraveno osm programů. Novinkou je tzv. Dětský dvorek, který se otevře 2. června v Dřevěném městečku spolu s programem Slabikář devatero řemesel. Dvorek je vybaven přírodními prvky, opracovaným dřevem a vtahuje děti i do světa minulého. Novinkou mezi programy pro děti je výchovně vzdělávací pořad Jakpak si hráli Valášci malí. Mohou si zde i vyrobit dříve oblíbenou hračku a získat různé dovednosti. Připojí se k již oblíbeným programům, jako je Pohádková noc v Mlýnské dědině (20. července). Na Den dětí je vstup do celého muzea pro děti zdarma. Ke specializovaným programům pro školní skupiny patří například Z plátna sukna šité či Barvíř modrotisku.

Budování nové části muzea v Kolibiskách a další nabídky

Nový areál je věnován prezentaci lesního a horského hospodářství se zaměřením na salašnictví a pastevectví. Návštěvníci zde mohou vidět luční seník z Morávky a stodolu s kamenným sklepem ze starých Hamrů, připravuje se hájovna z Valašské Bystřice a další. Renovace donátorských kamenů v podezdívce kostela sv. Anny bude probíhat s určitým omezením za provozu kostela.

Vedle programů, které přibližují zvyky, obřady a obyčeje v různých ročních obdobích i programů zaměřených na řemesla, jako Den řemesel, setkání kovářů či Pekařská sobota, se konají i jarmarky. Letos přibude k zvonečkovému a starodávnému novinka – Májový jarmark (26. května).

Muzeum se připojuje také k Evropskému roku kulturního dědictví a k výročí 100 let Československa. 28. října se v areálu muzea bude konat koncert. Pokračuje program Regioncard a Regionpartner, založený na spolupráci s podnikatelskými subjekty, převážně majiteli ubytovacích zařízení, jejichž hosté jsou při návštěvě muzea zvýhodněni.

Májka na Libušíně

Neuvěřitelné se stalo skutkem a holá stavba již na Pustevnách stojí. Letos se mají dodělat podlahy, stropy, okna a také vnější nátěry budovy. Tady bude čekat na návštěvníky jedno překvapení. Barevně bude Libušín tlumenější, ale zato se přiblíží poslední Jurkovičově rekonstrukci z r. 1925. Během zimy a příští jaro se bude pracovat na interiérech a na páté výročí požáru v březnu 2019 by měl být Libušín hotov. S půl rokem se však ještě počítá na vybavení kuchyní a zajištění nájemce na základě veřejné soutěže uchazečů, a tak návštěvníci budou moci vstoupit do Libušína na podzim roku 2019.

Mezi novým dřevem se vyjímá i pár zčernalých trámů, které bylo možné použít i jako připomínku požáru. Ručně tesané trámy jsou dílem tesařů z Bystřičky, skládaly se v hale, poté rozebraly a na Pustevnách znovu složily. Použila se původní technologie. Jen samotná stavba stála 80 milionů, zatím je vyčerpáno celkem 100 milionů včetně 10 milionů z veřejné sbírky. Nový Libušín tak připomene nejen významnou památku, ale i sílu lidské vůle.

Marta Jedličková

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button