RozhovoryZprávy

Zdeněk Giormani: Věřím v potenciál České republiky

Oddělení Czech Convention Bureau (CzCB) agentury CzechTourism existuje samostatně od roku 2010. Déle než tři roky stojí v jeho čele Zdeněk Giormani, kterého jsme požádali o malou rekapitulaci současného stavu a trendů v oboru kongresové turistiky.

IMG_2790

Czech Convention Bureau propaguje Českou republiku jako kongresovou a incentivní destinaci, zastřešuje regionální kongresové kanceláře v ČR a koordinuje marketingové a obchodní aktivity vůči zahraničním partnerům a potenciálním klientům. Co je v jeho činnosti v poslední době nového?

Zmíněné resumé činnosti zůstává stejné, ale členská základna se rozšířila o další členy. V současné době pokrývá Czech Convention Bureau kromě Středočeského a Královéhradeckého kraje celou Českou republiku.

 

Co těmto dvěma regionům brání ve vstupu?

My nechceme regiony ke vstupu do CzCB nutit, protože jsme přesvědčeni, že iniciativa ke spolupráci musí vzejít zdola. Přehled o infrastruktuře v těchto oblastech sice máme, ale lokální kontakt, který by s námi spolupracoval, zatím neexistuje. Místní specialis­ta, který by získal pověření kraje, nám ale leckdy chybí. Problémy vidíme třeba v okolí Prahy, která postrádá při přípravě incentivních programů spolupráci se Středočeským krajem.

 

Čím byste tyto kraje ke spolupráci motivoval?

Vidím několik zásadních aspektů: regiony jednak ušetří značné finanční prostředky, protože my propagujeme na námi vytipovaných klíčových trzích jednotně celou Českou republiku i jednotlivé kraje. A dále jsme jim schopni předat naše know-how, nabízíme metodickou pomoc, zorganizování setkání s místními soukromými subjekty a se samosprávou krajů a měst. Mohou jednoduše čerpat z našich zkušeností, které jsou letité a navazují již na práci bývalého kongresového oddělení agentury CzechTourism, i ze zkušeností našich členů. V zahraničí působíme jako jednotný subjekt. Všichni víme, že nemá smysl na zahraničních trzích prezentaci ČR tříštit, že nejúčinnější je prodej uceleného balíčku služeb, ale zároveň jsme schopni vycházet z možností každého z krajů a akcentovat jeho přednosti a potřeby v zacílení na odlišné cílové skupiny. Pro mimopražské regiony, kde na rozdíl od Prahy převládají akce organizované českými subjekty, uplatňujeme odlišné strategie, které vedou ke zlepšení výsledků v krajích. Důležitá je i zmíněná spolupráce mezi kraji ve výměně informací či při organizaci famtripů.

 

S kterými z dvanácti členů se vám nejlépe spolupracuje?

Ve všech regionech odvádějí místní kanceláře kvalitní práci a nechtěl bych žádnou vyzdvihovat na úkor ostatních. S mnoha z nich máme výborné vztahy, ale nejvíce je samozřejmě vidět spolupráce s Prahou, která má největší členskou základnu a v zahraničí je z pochopitelných důvodů nejžádanější.

 

Účast na zahraničních veletrzích je nedílnou součástí Vaší práce, které jsou pro Vás klíčové?

V rámci úspor jsme některé méně perspektivní veletrhy opustili, ale stále usilujeme o účast na těch nejprestižnějších, jako jsou IMEX Frankfurt a EIBTM Barcelona. Námi navštěvované jsou především trhy, které korespondují jednak se strategií agentury CzechTourism a předně s klíčovými trhy, které jsou zahrnuty ve strategii CzCB. Proto se účastníme i jednoho veletrhu v Číně a dále se zaměřujeme na země Arabského poloostrova s akcentem na nabídku lázeňství a medical tourism, Rusko, Velkou Británii a USA, kde se účastníme veletrhu IMEX Las Vegas. Ústřední práce při propagaci leží samozřejmě na bedrech našich zahraničních zastoupení, se kterými úzce spolupracujeme. Menšími akcemi se prezentujeme i na vzdálenějších, nicméně dle mnohých predikací (mimo jiné predikace mezinárodní asociace ICCA) velmi perspektivních trzích, jako je například Latinská Amerika. Jsme závislí na mnoha proměnlivých ukazatelích, které naši práci ovlivňují. Například v Indii jsme díky uzavření zahraničního zastoupení agentury CzechTourism aktivity utlumili, naopak díky přímému spojení do Soulu se snažíme rozvíjet intenzivní práci v Jižní Koreji.

 

Vaše práce již byla také oceněna v zahraničí. Jakými vavříny se chlubíte?

Kancelář Czech Convention Bureau obdržela ocenění časopisu MICE Report. Vítěze vybírala odborná porota na základě nominací čtenářů časopisu, kteří jsou klienty v oblasti MICE. CzCB zvítězilo v kategorii Best Convention Bureau Europe, tedy nejlepší konferenční kancelář pro rok 2012. Mezi naše nejnovější úspěchy lze zařadit pozvánku do Evropské asociace convention bureau během zářijového zasedání v Amsterodamu.

Za úspěch považuji i úspěšnou kandidaturu spojenou s MS v hokeji v roce 2015, které jsme se zúčastnili spolu s Českou asociací ledního hokeje, či spolupráci na nejdelším kongresu v české historii, který se bude konat příští rok. Na jedenáctidenní shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky přijede pět tisíc účastníků.

 

Statistické údaje International Congress and Convention Association stále řadí kongresovou turistiku mezi velmi úspěšné segmenty cestovního ruchu. Jak byste shrnul současné trendy v kongresové turistice?

V reakci na globální ekonomickou krizi je určujícím faktorem při pořádání MICE akcí poměr ceny a kvality a poptávka ze strany firem se stále více orientuje na nízkonákladovou nabídku. Tlak na cenu tedy považuji za jeden z nejvýraznějších trendů, stejně jako snižující se délku pobytu účastníků kongresů a pokles jejich počtu. Rovněž sílí zájem organizátorů o tzv. „green meetings“. Dalším z trendů, které se objevují, jsou hybridní mítinky. Ty ale s sebou nesou i některé nevýhody, především chybějící bezprostřední kontakt odborníků v daném oboru, který je nenahraditelný. Dlouhodobě se setkáváme i se sílícími požadavky na dostatečnou výstavní plochu, což zatím například v Praze chybí. Doufám, že se brzy podaří zrealizovat plány, které má Pražské kongresové centrum. Věřím v další potvrzení postavení České republiky jakožto špičkové MICE destinace.

Lenka Neužilová

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button