Vzdělávání

Za poklady pražské Lorety – a úskalími chystané evropské legislativy

Některé turistické objekty jsou tak populární, že pracovníky cestovních kanceláří ani nenapadne, nakolik je vlastně sami doopravdy znají či neznají. I proto zářijový Klubový den ACK ČR začínal prohlídkou pražské Lorety spojenou se seznámením se vším, co je tam možno turistům nabídnout. Škoda, že čas nedovolil vychutnat si ještě více dopodrobna poutavý výklad kurátorky Mgr. Markéty Baštové. Účastníci nicméně nejen oprášili a doplnili své znalosti, ale načerpali i poznatky ohledně nových počinů a objevů, jako je krypta s freskami, jejíž 3D model byl právě zpřístupněn, i o tematických výstavách doplňovaných interaktivními prvky pro české návštěvníky. V příštím roce se můžeme těšit na Skrytou tvář Loretánského pokladu.

Foto: ACK ČR
Foto: ACK ČR

K vlastnímu jednání o prozaičtějších, ale závažných tématech jsme přešli do sousedního kláštera kapucínů. V refektáři v přízemí jsme se zabývali návrhem nové Package Travel Directive, který v některých aspektech budí méně nadšení, ale o to více je třeba mu věnovat pozornost již teď, dokud jde ještě o návrh, který se bude projednávat. Předseda touroperátorské sekce a místopředseda ACK ČR Zdeněk Kříž k tomu pozval Ing. Danielu Trnkovou z ministerstva pro místní rozvoj, která se projednávání v Bruselu účastní. Geneze návrhu je dlouhá – diskuse probíhaly od r. 2008 a schvalování ještě také minimálně rok potrvá. Současný návrh vychází z potřeby reagovat na nové způsoby prodeje a vyrovnat jak postavení různých typů podnikatelů, tak i jejich klientů, pokud jde o ochranu a zodpovědnost. To ACK ČR vítá, stejně jako alespoň částečné vyjmutí služebních cest z režimu směrnice. Po MMR žádáme prosazovat, aby vyvinění platilo pro všechny typy B2B, protože není logické, aby ochrana spotřebitelů byla aplikována i na ochranu firem.

Nejbouřlivější reakce vyvolává požadavek, aby klienti cestovních kanceláří mohli před cestou odstoupit bez stornopoplatků od smlouvy, pokud v destinaci nebo jejím okolí dojde k událostem vyšší moci. Při projednávání bude ČR požadovat vysvětlení, jak by byla řešena harmonizace, kdo bude takové situace definovat a kdo by za to nesl hmotnou odpovědnost. ACK ČR rozhodně odmítá, aby cestovní kanceláře doplácely na opatrnická rozhodnutí státních orgánů. V této souvislosti Mgr. Kříž informoval o aktuálním zmírnění doporučení MZV ČR pro cesty do Egypta, kterého bylo dosaženo až po velmi úporných jednáních ze strany ACK ČR. ACK ČR již předala ministerstvu pro místní rozvoj své připomínky k návrhu Package Travel Directive a obě strany budou průběžně spolupracovat.

Další odborný příspěvek obstarala členská organizace Akcenta, která jako největší nebankovní obchodník s valutami nabídla své služby při platebních operacích, forwardových obchodech a jištění kurzových rizik. Členům ACK ČR nabídla zvlášť výhodný balíček služeb. Podobně nabídl při spolupráci členské výhody i ředitel muzea Loreta Mgr. Bašta. Před tradičním zakončením Klubového dne volnou rozpravou u pohoštění, které prokázalo, že i klášter umí připravit pro hosty výtečnou krmi i atmosféru, jsme si mohli prohlédnout dolní refektář a další přednáškový sál, aby cestovní kanceláře věděly, kam mohou eventuálně umístit své komerční akce. Jako i-punkt jsme si připomněli blížící se konferenci o církevní turistice organizovanou ACK ČR a Vánoce nakouknutím do proslulých kapucínských jesliček v životní velikosti, na které se o svátcích stojí fronty. V lednu už návštěva bývá snazší.

Eva Mráčková, ACK ČR

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button