Vývoj příjezdů turistů z Ruska

Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky, vystoupil v úterý 15. dubna na tiskové konferenci s aktualitami o vývoji příjezdového cestovního ruchu z Ruska. Podle aktuálního průzkumu od 40 ruských touroperátorů je hlavní příčinou poklesu zájmu Rusů o cestování především 20% devalvace rublu a až poté stávající politická situace. Ještě před rokem se kurz pohyboval na úrovni 39 rublů za euro. Dnes se pohybuje na úrovni 49,5 rublů za euro. Rusové cestují rádi a hodně.

ACK ČR

ACK ČR

Vždyť jen v loňském roce jich přijelo do Evropy 19 milionů. Ve Španělsku tvoří 32% z příjezdů všech turistů do země. V Maďarsku jsou na druhém místě, v Rakousku na třetím místě. Evropa na jedné straně potřebuje turisty z Východu, na druhé straně neustále hovoří o sankcích. Teď jde o to, abychom nebyli papežštější než papež. ACK ČR v minulosti mnohokráte upozorňovala na nevstřícnou vízovou politiku, kterou náš stát má v porovnání s jinými evropskými zeměmi. Samozřejmě že je nutné, abychom jako jedna ze zemí EU plně respektovali vízový kodex. Zároveň je však třeba využít všech možností, které vízový kodex poskytuje. Při schůzce s největšími touroperátory, která proběhla v Rusku v únoru 2014, vyplynulo, že máme-li být konkurenceschopní oproti nabídce ostatních zemí EU, je třeba urychleně zkrátit dobu vyřizování víz na našich ambasádách. V případě Řecka a Španělska je standardní doba pro vyřízení víz 3 dny, u nás jsou 3 dny pouze za příplatek 35 EUR, to je 1000,-Kč. Také cena za zpracování víz je například u Španělska a Německa o 4,5 EUR nižší. Vezmeme-li částky, o kterých jsem hovořil, tak hrají podstatnou roli, protože některé zájezdy z Moskvy do ČR se prodávají již od 350 EUR.

Velký problém vidíme ve vydávání multivíz, kdy pro vydání českého multivíza je třeba mít v pasu minimálně dvě předchozí schengenská víza. Připomínám, že podle informací, které máme, Itálie udělí multivízum bez předchozích schengenských víz. Vezmeme-li v úvahu statistické údaje z roku 2012, tak Česká republika má nejnižší počet vydaných mulitivíz ze všech zemí schengenského prostoru. Dále bych rád upozornil na skutečnost, že i přesto, že v srpnu 2013 byla v historii České republiky spuštěna největší marketingová kampaň v Rusku (částka dosahovala 80 mil. korun), kdy na 14 ruských kanálech bylo odvysíláno 4140 spotů, tak počet turistů z Ruska ve srovnání s rokem 2012 vzrostl pouze o 9,4%. Přitom srovnáme-li rok 2012 s rokem 2011, tak bez kampaně byl nárůst téměř 25% a v roce 2011 dokonce meziroční nárůst oproti roku 2010 37,4%. ACK ČR je přesvědčena, že bez realizace změn, které by vyvolaly vstřícnější vízovou politiku, nebudeme schopni se sebelepší kampaní zvýšit počet turistů z Ruska na úrovně předchozích let. Podle údajů ruské federativní agentury cestovního ruchu je v Rusku 4591 cestovních kanceláří. Při našich konzulátech v Rusku je akreditováno 241 cestovních kanceláří, a to 136 v Moskvě, 71 v Petrohradě a 34 v Jekatěrinburgu. Akreditací pro nové touroperátory se na našich konzulátech zabývají dvakrát ročně a na některých se počty akreditovaných cestovních kanceláří redukují. Ruské cestovní kanceláře požadují procesudělování akreditací ruským subjektům urychlit a celý proces zjednodušit. Proto jsme v polovině dubna požádali vedení MMR a MF, aby vzkřísilo někdejší mezirezortní komisi, v které zasedají zástupci MMR, MZV a MF tak, aby se skutečně zabývala vstřícnější vízovou politikou a ne jen zdůvodňovala, jak tomu bylo v minulosti, proč to nejde. Jsme rádi, že naše žádost, v níž jsme zdůraznili finanční ztrátu 3 mld. korun v důsledku nevstřícné vízové politiky, nezapadla v souvislosti s událostmi na Krymu a Ukrajině. Podle informace, které se nám dostalo od naší ministryně, dojde v druhé polovině května k zasedání mezirezortní komise, na které budou zástupci cestovního ruchu přizvání.

Podle včerejších zpráv, které máme od ruských touroperátorů, dojde v měsíci dubnu a květnu k poklesu v prodeji zájezdů do ČR v řádu 15-20% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. K daleko vážnějšímu problému může dojít v návaznosti na urgentní varování, které vydalo ruské ministerstvo zahraničních věcí v pátek 11. dubna pro ruské občany. Varování bylo umístěno na oficiálních stránkách ministerstva zahraničních věcí Ruska a v rychlosti Vás s ním seznámím.

Ministerstvo zahraničí varuje ruské občany: vzhledem k dnešní situaci a zavedení sankcí vůči Rusku ze strany USA hrozí zvýšení počtu zadržených ruských občanů v zahraničí, na základě žádosti agentur a zvláštních služeb USA. Souvisí to s neochotou uznat připojení Krymu k Rusku, které proběhlo v souhlasu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Vypadá to na „lov“ ruských občanů v „třetích zemích“ s cílem jejich extradice a odsouzení na území USA, na základě dost podezřelých obvinění. Tímto americká strana porušuje a ignoruje bilaterální smlouvu z roku 1999 o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, navíc se neobtěžuje o tom informovat ruské úřady a konzulát Ruské federace. Ruské Velvyslanectví a generální konzuláty se snaží udělat vše pro návrat do vlasti a poskytnutí právnické a konzulární pomoci. Nicméně je třeba připomenout, že soudní spravedlnost v Americe se rozhodně liší a vyjadřuje zaujatý postoj vůči ruským občanům, samotné soudní řízení, dá se říct unesených a migrovaných občanů Ruska, končí dlouholetým vězením.

Za těchto okolností vřele doporučujeme, aby se občané Ruské federace vyhnuli cestám do zahraničí, zejména do zemí, které mají uzavřenou smlouvu s USA, pokud existuje alespoň minimální podezření, že americké justiční orgány mohou vznést obvinění/obžalobu.“

(Zdroj: http: //mid.ru/brp 4.nsf/newsline/668AD8A2ADCB292C44257CB60061176F)

Domníváme se, že takovéto varování může být kontraproduktivní pro cestování Rusů nejen do USA. V závěru k ruské problematice je třeba dodat, že jsme rádi a že podporujeme rozhodnutí ministryněMMR, že bude v červnu tohoto roku realizována marketingová kampaň v částce 40 milionů korun, v jejímž rámci by mělo být odvysíláno více než 500 spotů na kanálu Russia 24 a budou umístěny bannery na významných portálech v Rusku.

Tolik informace k Rusku.
Dámy a pánové, hodně se v poslední době hovoří o problémech, které jsou v Hospodářské komoře, respektive v jejím vrcholném vedení v souvislosti s trestním oznámením, které bylo podáno na jejího prezidenta Petra Kužela. Chtěl bych zdůraznit, že ACK ČR v posledních dvou letech několikráte uvažovala o vstupu do Hospodářské komory. Projednávali jsme osobně s tajemníkem ACK ČR Michalem Veberem možnou spolupráci s komorou a řešili jsme i přihlášku. Konstatovali jsme však, že díky nevyřešené kauze a dalším obviněním, která jsou vedena proti osobám v Hospodářské komoře, ztrácí pro podnikatele v cestovním ruchu smysl a přitažlivost. Zároveň bych chtěl prohlásit, že jsme na představenstvu ACK ČR přijali závěr, že v případě, bude-li zvolen do vedení Hospodářské komory Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., požádá ACK ČR o vstup do této organizace.

V poslední části zprávy Vás chci seznámit s aktivitou, která proběhla včera, kdy došlo v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu České republiky na rok 2014 – 2020 k založení Fóra cestovního ruchu, Zakládajícími členy jsou významné subjekty cestovního ruchu, a to Asociace cestovních kanceláří ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace průvodců ČR. Fórum cestovního ruchu představuje nezávislou komunikační platformu, která bude sloužit ke koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů cestovního ruchu, a to směrem, jak do odvětví, tak i vně.

Cílem Fóra je zkvalitnit spolupráci uvnitř odvětví a efektivněji prosazovat společné zájmy subjektů působících v cestovním ruchu. Členem Fóra se může stát spolek nebo svaz, který má za své členy nejméně 20 podnikatelů v cestovním ruchu v České republice. Členem Fóra nemohou být státní orgány, organizační složky státu, ani jiné osoby ovládané státem.

Viliam S I V E K, předseda – Asociace cestovních kanceláří České republiky

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..