Využijte bezplatného vzdělávání agentury CzechTourism

Odborné vzdělávání v cestovním ruchu je tématem, které nepřestává být aktuální. Ačkoliv nabídka středních i vysokých škol v tomto oboru je dostatečně široká, stále je co dohánět v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů či zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu jako odvětví.

Martin Konečný

Martin Konečný

Agentura CzechTourism připravila pro zájemce o vzdělávání v oboru cestovního ruchu projekt s názvem Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Na podrobnosti jsme se ptali hlavního manažera projektu Martina Konečného.

Můžete projekt představit, co je jeho cílem a jak je koncipován?

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a nabízí bezplatné vzdělávání pro podniky a jejich zaměstnance. Hlavním cílem je přispět k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnavatelů a zaměstnanců v sektoru cestovního ruchu a posílení udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím vytvoření uceleného vzdělávacího systému. Místem realizace jsou všechny regiony ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Projektu se tedy mohou zúčastnit pouze osoby s místem výkonu práce mimo hlavní město, které pracují v ubytovacích či stravovacích zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, sportovních zařízeních a fitcentrech nebo se věnují průvodcovské činnosti či službám pro osobní a fyzickou pohodu.

Kdy bude projekt odstartován a dokdy jsou kurzy plánovány?

Registrace do kurzů, kam své zaměstnance přihlašují zaměstnavatelé, bude spuštěna během letošního února na www.vzdelavani.czechtourism.cz. Přihlašování do konkrétních kurzů by mělo následovat v průběhu března a od dubna plánujeme zahájení prezenční výuky. Prozatímní datum ukončení projektových kurzů je stanoveno na 31. října 2014.

Jaké kurzy jsou pro zájemce připraveny a kdo bude školení zajišťovat?

Pro zájemce o vzdělávání bude připraveno 66 vzdělávacích modulů v rámci prezenční výuky a dále 66 odborných publikací a 21 e-learningových modulů. Vzdělávací moduly jsou rozděleny podle odvětvové klasifikace ekonomických činností CZ NACE a dále na základě úrovně pracovního zařazení, tedy pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management. Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci a zaměstnavatelé – právnické osoby, obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné, mimo organizace státní správy a místní samosprávy a jejich zaměstnance. Co se týče školitelů, jako zajišťující instituce byly ve výběrovém řízení vybrány Asociace hotelů a restaurací ČR pro sektory ubytování a stravování, ostatní části pak zajistí společnost Mag Consulting, s. r. o.

Zmínil jste prezenční studium a e-learning, jaký je mezi nimi rozdíl a jak jsou koncipovány?

Prezenční studium je vytvořeno jako ucelený vzdělávací systém skládající se ze tří vzdělávacích modulů pro každou úroveň řízení a příslušnou CZ NACE. Každá osoba zapojená do projektu musí tedy absolvovat tři vzdělávací moduly. Zájemci si budou moci vybírat ze seznamu 66 kurzů definovaných pro jimi zvolenou skupinu, ale mohou si vybírat i z kurzů příbuzných. Podmínkou účasti v projektu je absolvování minimálně dvou odborných kurzů z vlastní skupiny CZ NACE a jednoho libovolného kurzu měkkých dovedností nebo tří odborných kurzů. Pro ty zájemce, kterým prezenční forma studia nebude vyhovovat, bude připraveno 21 e-learningových modulů a e-knihovna obsahující odborné publikace.

  ln

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..