Zprávy

Vydejte se na Svatomikulášskou městskou zvonici

Muzeum hlavního města Prahy otevírá veřejnosti dne 7. 12. 2015 I. etapu stálé expozice „Custos Turris / Strážce města“ ve Svatomikulášské městské zvonici. I. etapa nové stálé expozice ponese název Starší byt věžníka s černou kuchyní a návštěvníkům přiblíží, jak vypadala černá kuchyně, která se na Svatomikulášské městské zvonici skutečně zachovala. Byt věžníka představí řešení bytu obecního zaměstnance, který zde mohl po dobu služby žít i s celou rodinou.

Foto: www.muzeumprahy.cz
Foto: www.muzeumprahy.cz

Důležitou součástí středověkých a raně novověkých měst byly obecní zvonice, objekty, z nichž se na města dohlíželo především kvůli častým požárům. Fenomén městské hlásné služby je bohužel stále na okraji zájmu odborné i laické veřejnosti. Muzeum hlavního města připravuje k tomuto tématu expozici ve Svatomikulášské městské zvonici, dříve obecní zvonici Menšího Města pražského – Malé Strany. Z technických a finančních důvodů se otevření expozice rozdělilo na dvě fáze. Od 7. 12. 2015 se návštěvník seznámí s tím, jak se obecním zaměstnancům žilo v objektech nepříliš uzpůsobených pro obývání ve druhé polovině 18. století. V červnu roku 2016 pak dojde k otevření expozice ve zbývajících částech věže.

Černá kuchyně, Foto: www.muzeumprahy.cz
Černá kuchyně, Foto: www.muzeumprahy.cz

Byt věžníka v Svatomikulášské městské zvonici představuje úsporně řešený byt, kde obecní zaměstnanec žil po dobu služby často i s celou rodinou. Byt je ukázkou standardu bydlení nižších vrstev v metropoli druhé poloviny 18. století. Nejednalo se o příliš komfortní bydlení, obyvatelé si často stěžovali na zimu či těžkosti s vytápěním. Světnice, tedy obytná místnost, sloužila jak k odpočinku, tak ke stravování a práci. Rozložení nábytku je dáno jednak sluneční orientací pokoje, komunikačně-provozním schématem, tak i dobovými zvyklostmi. Černá kuchyně byl standardní prostor pro vaření a topení ve všech dobových typech obytných staveb.

Skromné poměry pro život obecních zaměstnanců byly kompenzovány stálým, byť nevysokým příjmem. I přesto ale docházelo k častému střídání věžníků. Život na věži s impozantním výhledem na město tehdy, zvláště v chladných částech roku, málokdo ocenil.

Více na www.muzeumprahy.cz.

mhp

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button