Víme, jak na dopravu v našich regionech?

Rychlovlaky, moderní silniční tahy, kvalita služeb, to vše cestovní ruch v regionech podporuje. I když komplexní statistické údaje o vlivu veřejné dopravy na cestovní ruch většinou neexistují, i ona má a bude mít stále svůj význam.

Renovují se i menší nádraží jako např. Čerčany.Foto: Archiv ČD

Renovují se i menší nádraží jako např. Čerčany.Foto: Archiv ČD

Zkušenosti a postřehy zástupců našich měst a regionů v oblasti železniční a silniční dopravy přibližují současnou situaci. Zlepšení dopravy se snaží v zájmu cestovního ruchu většinou co nejlépe využít.

Výrazné zlepšení železniční dopravy s hlavním městem vítá Ostrava. Vedle rychlovlaku Pendolino Českých drah vstoupili na trh soukromí provozovatelé, od roku 2011 RegioJet, od prosince roku 2012 Leo express. Konkurence ovlivnila pohyby cen jízdenek ve prospěch cestujících. České dráhy také začaly zlepšovat své služby. Zatímco soukromí dopravci většinou nabízejí cestujícím slevy za včasný nákup, České dráhy se snaží konkurovat také zlevněným jízdným v době velkých akcí, jako je např. Colours of Ostrava.

„V letošním roce bylo možné se dostat do Ostravy se vstupenkou na Colours za poloviční cenu odkudkoliv v České republice,“ říká Jana Hromková z odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy a dodává: „Vyrazit dnes na výlet či na konferenci do Ostravy už dávno není problémem. Z marketingových šetření Ostravy vyplývá, že nejvíce lidí přijíždí stále autem, ale mezi lety 2011 a 2013 jsme zaznamenali narůstající počet cestujících, kteří pro cestu do Ostravy zvolili vlakovou dopravu, a to z 20 % na 21,6 %. Dostupnost ostravské metropole doplňují i žluté autobusy Student Agency.“

Nádraží Ostrava-Svinov Foto: Archiv ČD

Nádraží Ostrava-Svinov Foto: Archiv ČD

K městům, která díky rychlovlakům mnohé získala, patří také Olomouc. „Reagovali jsme na tuto pozitivní změnu zacílením propagace právě na výbornou dostupnost Olomouce vlakem z měst, jako jsou Praha, Pardubice, Ostrava, při kampaních v Praze, Ostravě i v zahraničí,“ říká Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce, a pokračuje:

„Na druhou stranu se město musí více snažit, aby se potenciální návštěvníci pozdrželi v Olomouci déle než jeden den. Z tohoto důvodu oddělení cestovního ruchu magistrátu ve spolupráci se zástupci ubytovacích zařízení, členy Asociace hotelů a restaurací ČR připravují různé balíčky pro dvě osoby na 3 dny, jako např. Adventní či Barokní Olomouc. Víme také, že incomingové kanceláře nebo agentury, které pořádají akce v Olomouci, spolupracují s Českými drahami. U příležitosti Maurerova gastronomického festivalu byl vypraven vlak do Olomouce, který byl zahrnut do balíčku v rámci nabídky.“

Jedno z nejlepších spojení s Prahou má dnes město Pardubice, což může ovlivnit i turistický život celého regionu. Destinační společnost Východní Čechy se snaží s Českými drahami spolupracovat na různých marketingových akcích, jako je například distribuce propagačních materiálů o cestování a zajímavých místech Pardubického kraje ve vlakových soupravách nebo marketingová podpora projektu půjčovny kol ČD v našem kraji,“ říká Mgr. Josef Rychter, projektový manažer DS Východní Čechy.

„Přes léto byla pro cestující k dispozici i zvýhodněná nabídka víkendové jízdenky pro rodiny. Tyto akce a služby jsou velmi oblíbené. Pokud jde o silniční dopravu, díky nedávnému dokončení čtyřproudového propojení krajských měst Hradce Králové a Pardubic a zároveň napojení na dálnici D11 je spojení mezi Pardubicemi a Prahou velmi komfortní. Do budoucna se bude jistě zlepšovat hlavně silniční spojení uvnitř kraje. Tranzitu přes Pardubický kraj pomůže i dobudování rychlostní silnice R35,“ poznamenává Josef Rychter.

Silnicím věnuje značnou pozornost Královéhradecký kraj, a to i opravám silnic druhých a třetích tříd v délce zhruba 3300 km. „Udržovat silnice v dobrém stavu se daří zejména díky tomu, že jsme úspěšní v získávání evropských dotací,“ říká náměstek hejtmana Karel Janeček. Kraj spolupracuje také s Dolnoslezským vojvodstvím, v roce 2007–2013 to bylo téměř 400 společně realizovaných projektů, na které bylo získáno z Evropské unie přes 2 miliardy korun.

Kolo dnes k vlaku patří. Foto: P. Šťáhlavský

Kolo dnes k vlaku patří. Foto: P. Šťáhlavský

Ve snaze získat informace o cestování lidí za památkami provedla Centrála cestovního ruchu Jižní Morava v letošní turistické sezoně zajímavé dotazníkové šetření v osmi lokalitách, v nichž se nalézají velkomoravské památky.

„Z výsledků vyplynulo,“ říká Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka centrály, že kromě velkých center, jako je Brno, má doprava vlakem nebo linkovým autobusem na místo jen marginální význam. Ve všech případech zásadní roli sehrává individuální automobilová doprava. Od 31 % v Brně po 70 % v Mikulčicích.“ A jaká je role Integrovaného dopravního systému (IDS) Jihomoravského kraje, který je postaven na kombinaci páteřních železničních spojů s návaznými autobusovými linkami? Ředitelka Vojtová to vidí takto:

„V posledních 10 letech pokryl IDS celý Jihomoravský kraj. Přinesl výrazné zlepšení dopravy do všech míst regionu. Problémem je ale výrazné snížení komfortu takového cestování (přestupy z autobusů na vlak, z vlaků na autobusy), pro účely cestovního ruchu málo přijatelné. Počet spojů, zejména o víkendech, kdy se na celém území koná řada turisticky zajímavých aktivit, je stále nedostatečný. IDS Jihomoravského kraje však spolupracuje s některými turistickými cíli zaváděním systému bonusů (kdo užije k cestě do cíle linky IDS, má v turistickém cíli slevu na vstupném) a v sezoně se zavádí na některých linkách tzv. cyklobus pro dopravu turistů i jízdních kol.“

Odbor dopravy Jihomoravského kraje připomíná také výhodný tarifní systém IDS Jihomoravského kraje „Máme zavedeny 24hodinové turistické jízdenky za 190 Kč, které platí ve všech spojích v kraji o víkendech pro 2 dospělé a 3 děti. Jako novinku Jihomoravský kraj zavedl v minulém roce i 24hodinové turistické jízdenky za 100 Kč, které platí vždy v jedné z oblíbených destinací: Moravský kras, Podyjí, Pálava a Slovácko. Dlouhodobě hledáme také partnery, kteří by doplnili slevový program pro naše cestující.“

  Marta Jedličková

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..