LidéRozhovory

Viliam Sivek: Vítám příchod nového vedení agentury CzechTourism

Výměna na postu ředitele agentury CzechTourism je v oboru vždy vnímána jako klíčová, s jistým dopadem na celý cestovní ruch u nás. Jaký ohlas vyvolal příchod Jana Hergeta do této funkce, se ptáme Viliama Siveka, předsedy Fóra cestovního ruchu z.s., nejsilnější profesní oborové organizace u nás.

Viliam Sivek. Foto: archiv

Jak Fórum cestovního ruchu a vy osobně vnímáte příchod nového ředitele agentury CzechTourism a jak hodnotíte její předcházející vedení?

Můj názor na bývalou ředitelku CzechTourism je dostatečně znám, a tak se k této otázce vyjádřím stručně. Jsem hluboce přesvědčen, že paní Palatková nezvládla manažerskou pozici a to bylo rozhodující pro ukončení jejího pracovního poměru v CzT. Proto příchod nového vedení této pro cestovní ruch veledůležité organizace vítám.

Měl jste již příležitost seznámit se s koncepcí, kterou Jan Herget do agentury přináší, a myslíte si, že jeho dřívější angažmá v CzechTourismu je pro něj výhodou?

Jako člen výběrové komise jsem měl možnost jednat a seznámit se se všemi uchazeči o místo ředitele, tudíž i s návrhy koncepcí a vizí. Musím dodat, že jednání bylo se všemi potenciálními uchazeči vysoce korektní a Jan Herget získal podporu všech členů výběrové komise. Při doporučení jmenování bylo přihlíženo i k jeho znalosti problematiky CzT z jeho minulé praxe v této organizaci.

Jan Herget se ve svém prvním veřejném vyjádření vyslovil pro restrukturalizaci agentury, zachování počtu zahraničních zastoupení, podporu regionů, agroturistiky a portálu Kudyznudy…

Honza má před sebou velmi těžký úkol, nejde jen o restrukturalizaci CzechTourismu a snížení počtu pracovníků, v prvé řadě musí celý kolektiv stabilizovat, zlikvidovat kauzy, které CzT v očích veřejnosti poškodily, a nastolit řádný kontrolní systém. Jsem přesvědčen, že ví, jak bude postupovat, a věřím také, že dokáže i jako ředitel naslouchat potřebám regionů i podnikatelů, jak se již několikráte osobně vyjádřil.

Jsou to všechno aktivity, které souznějí s činností Fóra cestovního ruchu, a jak si představujete ideální spolupráci mezi FCR a CzT?

Fórum cestovního ruchu z.s., které dnes zastupuje 7500 členů, je členem Strategické rady CzT. Tam předkládáme své podněty i připomínky, které vidíme jako nezbytné pro další rozvoj cestovního ruchu v naší zemi. Strategická rada zasedá 4x ročně a to jednoznačně ke zlepšení komunikace mezi podnikatelským sektorem a CzT nestačí. Věřím, že si Honza jako bývalý podnikatel uvědomuje potřebu „naslouchání“ a že se s ním budeme setkávat častěji.

V jakých oblastech se vlastně nejvíce protínají aktivity obou organizací a v čem může být členská základna FCR oporou pro nové vedení CzT?

Máme jednoznačně společné zájmy a chceme novému vedení pomáhat. Už to, že si CzT uvědomí své poslání, bude pro nás velmi důležité.

Bývalá ředitelka CzT Monika Palatková mnohokrát deklarovala, že se chce zasadit o výraznější podporu podnikatelského sektoru. Bylo to z vašeho pohledu naplněno, a jak by podle vás měla podpora vypadat?

Deklarace jsou houby platné, kdyby chtěla řešit spolupráci a podporu, tak v prvé řadě vyřeší dlouholetý spor o zaregistrování značky Fóra cestovního ruchu z.s., vyřeší podporu celé naší členské základny, rozšíří účast například Asociace kuchařů a cukrářů na zahraničních veletrzích a desítky dalších podnětů, které dáváme, včetně podpory Turistických informačních center.

Jedním z úkolů nového ředitele CzechTourism je snižování nákladů. Jaký je váš názor na toto zadání, je to pro členy FCR dobrá zpráva?

Přihlédneme-li obecně k celostátním hospodářským úkolům, dal se i tento ekonomický směr očekávat. Cestovní ruch s ohledem na obrovské finanční prostředky, které do státní pokladny generuje, a na relativně vysokou zaměstnanost jednoznačně potřebuje podporu od státu. Na straně druhé je bezpodmínečně nutné pečlivě zvážit, „kam a na co“ se podpora CzT zaměří. Chcete-li podnikat, tak musíte být i řádný hospodář ve své firmě, znamená to tedy vědět, co vám přinese každá koruna vynaložených nákladů, a to by měl Honza s ohledem na své předchozí zkušenosti vědět.

Jan Herget se netají tím, že inspiraci pro řízení agentury hledá v Rakousku a v Dubaji. Jsou to podle vás dobré vzory?

Jasně že ano a my ho v tom samozřejmě podpoříme.

Amara Zemplinerová

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button