LidéRozhovory

VILIAM SIVEK: Pod MPO by neměl přejít jenom CzechTourism, ale celý cestovní ruch

Foto: Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu (soukromý archiv V. Siveka)

Ač by se mohlo zdát, že vzhledem k ročnímu období je okurková sezona v plném proudu, v cestovním ruchu to letos neplatí. A protože nám v TTG Czech budoucnost cestovního ruchu opravdu leží na srdci, nemohli jsme nechat bez povšimnutí zprávu z konce června o plánovaném sloučení agentur CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest v jednu, která by spadala pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Oznámil to ministr zmíněného resortu Karel Havlíček po zahájení Konference ekonomických diplomatů v Černínském paláci s tím, že by se takto ušetřilo 20 až 30 procent fixních nákladů těchto agentur. Názory odborníků v cestovním ruchu na sloučení jsou různé, jak se můžete dočíst v anketě na našich webových stánkách i na Facebooku. Asi i proto, že úkolem agentury CzechTourism není pouze propagovat Českou republiku v zahraničí, má ve své gesci i domácí cestovní ruch, a tak by ono sloučení ve skutečnosti znamenalo odtržení jejích zahraničních zastoupení, s tím, že zbytek agendy by zůstal pod ministerstvem pro místní rozvoj. Oslovili jsme Viliama Siveka, předsedu Fóra cestovního ruchu, největšího podnikatelského sdružení v oboru s více než 7500 členy, který v tom má jasno: pod MPO by neměl přejít jenom CzechTourism, ale celý cestovní ruch. Viliam Sivek byl sice na dovolené, ale rychle se vrátil a začal jednat.

Jaká je tedy dnešní situace, co se bude a nebude slučovat?

V úterý jsem se s panem ministrem Karlem Havlíčkem večer sešel a upozornil jsem ho na důsledky, které by mělo faktické odtržení zahraničních zastoupení od agentury CzechTourism. Odpovídali jsme si na otázky. Kdo bude zahraničním zastoupením dávat instrukce, co je třeba dělat, kdo bude tvořit marketingové plány, kdo bude turistům nabízet méně známá místa a regiony, když nebude jednotné řízení? Kdo ponese následnou odpovědnost za výsledky? Protože není možné řídit někoho, koho má v gesci někdo jiný, zahraniční zastoupení CzechTourism MPO a cestovní ruch MMR. Domnívám se, že pan ministr to pochopil a slíbil, že to projedná jak s paní ministryní Klárou Dostálovou, tak i s panem premiérem. s kterým jsem telefonicky hovořil včera. Cestovní ruch je totiž jeden provázaný celek a funguje jako symbióza, je to včelí úl, ze kterého když odejdou dělnice, sebedokonalejší královna zemře. Požádal jsem pana ministra, aby pod MPO přešla celá oblast cestovního ruchu, kterou z 99 % tvoří malí a střední podnikatelé.

A proč nenechat celý cestovní ruch pod MMR?

Dlouho se mluví o tom, že cestovní ruch potřebuje samostatnou sekci. A proč se už roky mluví o tom, že cestovní ruch je průmysl? Víte, co je to za značku ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, jaké je to image spojení cestovního ruchu s byznysem? Vždyť ten cestovní ruch potřebuje konečně zaznít, vždyť zaměstnává na 200 000 tisíc lidí. Potřebujeme, aby se cestovním ruchem někdo intenzivně zabýval.

Mohou nastat v důsledku tohoto přechodu nějaké závažné problémy?

K velkým problémům by došlo, kdyby pod MPO šla pouze zahraniční zastoupení CzechTourism. Nemělo by to logiku, aby domácí cestovní ruch zůstal pod MMR. Cestovní ruch je, jak už jsem řekl, včelín, mraveniště, to je veliká provázanost. To by v podstatě skončila prezentace a propagace cestovního ruchu. Když se to stane, turisté budou dál jezdit do Českého Krumlova nebo do Kutné Hory, ale jak je dostaneme třeba na Olomoucko, Vysočinu, Pardubicko? Zároveň jsem ho upozornil na situaci, která vznikla v roce 2012 ve Slovinsku, kdy došlo ke sloučení excelentního slovinského tourist boardu, který byl nejlepší ve střední a východní Evropě, pod jeden celek v těleso zvané Spirit Slovenia, a kdy po stupňujícím se tlaku privátní sféry byl v roce 2016 znovu samostatný. Ale jak říkám, pan ministr řekl, že to, co mu předkládám, má logiku, a slíbil, že bude jednat.

A nebude na ministerstvu průmyslu cestovní ruch jen taková chudá příbuzná?

Jsem hluboce přesvědčen, že určitě nebude.

A poslední otázka, o jakém časovém horizontu se tak asi bavíme?

Myslím, že se rozhodne velmi brzo, jak znám pana premiéra i paní ministryni Dostálovou, tak jednají velmi rychle. Sám to vidím, že bude rozhodnuto do září.

Děkuji za rozhovor.

Amara Zemplinerová

 

Související články

9 komentářů

 1. Zpráva o postoupení cestovního ruchu jako průmyslu pod kompetentní ministerstvo, které řeší obchod jako takový je určitě pozitivní zprávou. Vlastně to tak i dříve bylo, a to až do doby, vzniku místního rozvoje.
  Budeme doufat, že pan Halvíček pochopí důležitost tohoto „terciálního průmyslu“, který ve spoustě svých aktivit „táhne“ i profanovaný strojírenský a automobilový „primární průmysl“.
  Budeme nám všem držet palce a věřit, že pan Havlíček se nestane další z řady „královen“ obklopený svými trubci bez vnímání reálného stavu z pozice dělníků v cestovním ruchu.

  Také touto cestou děkujeme předsedovi Fóra cestovního ruchu za jeho elán a vůli pomoci pro další systémové fungování průmyslu cestovního ruchu u nás.

  Kamil Schaumann – předseda Klastru cestovního ruchu

 2. Cestovní ruch je v samém základu obchodem, a proto se domnívám, že přesun celé problematiky pod MPO není jen další možností, jak „vyzkoušet, zda by to jinde mohlo fungovat lépe“. Pokud se nám podaří vytvořit zdravé a spravedlivé prostředí pro malé a střední podnikatele v CR na venkově, vyřeší se mnoho problémů s nedostatkem služeb v této oblasti i rozvojem obcí a regionů.

  Zcela se ztotožňuji s panem předsedou FCR Viliamem Sivekem v názoru, že rozdělení kompetencí mezi dvě ministerstva postrádá logiku a v konečném důsledku by to znamenalo konec propagace např. venkovské turistiky v ČR.

  Zvýšila by se propagace „rodinného stříbra“ na úkor turistických produktů, které se teprve budují a rozvíjejí. Z mnohaleté zkušenosti s venkovským cestovním ruchem v ČR mohu potvrdit, že již jen přesah v rámci agroturistiky mezi více ministerstvy není z mnoha důvodů ideální.

  Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky

 3. Potřebuje cestovní ruch v ČR sloučení tří státních agentur?

  Z různých důvodů se nám nedaří dostatečně „zveřejnit“ informace o tom, že cestovní ruch v ČR je opravdu silné a výkonné odvětví a zejména by mohlo být ještě významnější. Stakeholdeři v cestovním ruchu mají po ruce výsledky statistik a studií, které výše uvedené potvrzují, ale příslušné ministerstvo a vláda to bohužel vnímají velmi podprahově.

  Popravdě řečeno, cestovní ruch v ČR potřebuje něco úplně jiného, než sloučení tří státních agentur. Mám na mysli zejména chybějící dlouhodobé řešení struktury a financování cestovního ruchu v ČR, které se i jen jako samotné téma obtížně prosazuje do připravované tvorby koncepce CR na období 2021 -2030.

  Ale když už jsme u tématu sloučení agentur CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest, dovolte naše vyjádření. Sloučení státních agentur má přinést úsporu cca 120 mil. Kč ročně. Oproti přínosům cestovního ruchu ve výši cca 120 mld. Kč je ušetřená částka 0,1% – tedy jedno promile! Jen pro srovnání a zamyšlení – jedno rakouské turistické středisko (Seefeld) disponuje ročně budgetem ve výši 9,3 mil. EUR, což je téměř dvojnásobek částky, kterou uvádíme jako důvod pro sloučení státních agentur…

  Proto bychom měli na celý záměr pohlížet v celkovém kontextu a mít na zřeteli především dobrý poměr „cena (úspory) / výkon“.

  Máme také k dispozici příklady z několika zemí, kde se ukázalo sloučení podobných státních agentur jako neefektivní a proto bychom měli postupovat uváženě a mít na mysli zejména zvýšení konkurenceschopnosti českého cestovního ruchu. Je mylné se domnívat, že když je turistů v Praze dostatek, není potřeba se o cestovní ruch v ČR dále starat…

  A nyní konkrétně k aktuálním návrhům, pokud by měly být realizovány – nejsme proti optimalizaci a nalezení případných synergií v nastavení spolupráce státních agentur (typicky např. ekonomická, či právní agenda). Na druhou stranu ale nesouhlasíme například s převedením zahraničních center agentury CzechTourism pod MPO a ponechání gesce cestovního ruchu na MMR. Tím by se totiž výše uvedený „výkon“ výrazně snížil a znamenalo by to další krok k „nepodpoře“ cestovního ruchu v ČR. Podle našeho názoru nelze takto „roztrhnout“ CzechTourism a předpokládat, že bude funkční.
  V každém případě bychom podporovali přesun celé agendy cestovního ruchu na MPO a zřízení příslušné sekce cestovního ruchu, včetně případného uvedení v názvu ministerstva. Cestovní ruch totiž nic jiného než průmysl není, i když, nebo právě proto, že jej tvoří většinou malí a střední podnikatelé.

  Byli bychom rádi, kdyby příslušní ministři a pan premiér pečlivě zvážili názory zaznívající od významných subjektů přímo z branže. Bylo by to totiž ku prospěchu nejen cestovního ruchu, ale i státu. Spolupráce a stejný názor v této věci je přitom evidentně prezentován jak organizacemi sdruženými v SOCR ČR, tak i ve Fóru CR – a to by měl vnímat každý, kdo má rozhodování o cestovním ruchu ve své kompetenci.

  Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

 4. Jsem přesvědčený o tom, že cestovnímu ruchu musí „velet“ pouze jediný subjekt. A to se vší zodpovědností. A ještě si trochu přidám. Ideální stav by byl, kdyby jsme měli „Ministerstvo cestovního ruchu“. Kumulované obory mi totiž silně připomínají „kolektivní zodpovědnost“, takže nikdo za nic nezodpovídá na 100%.

  Razím zásadu, že důvěryhodný je pouze ten, , kdo se nebojí „nést svoji kůži na trh“ (alespoň v názvu ministerstva). Trochu to zbagatelizuji. Rád nakupuji tam, kde svého prodavače vždycky lehce najdu a když mě zklame, tak mu můžu prohodit dlažební kostku jeho výlohou.

  Zkuste se zeptat veřejnosti v anketě (a nemusí to být za 1,5 mil. Kč), kdo je zodpovědný za rozvoj cestovního ruchu v ČR. Garantuji Vám, že 90 % lidí to vůbec ani netuší !!!!. Příslušný ministerský úředník je tedy pěkně schovaný a žádné dlažební kostky se bát nemusí. A to je prostě špatně !!!!!!

 5. Můj názor je ten, že zvažovaný přesun jedné „státní“ části cestovního ruchu (CzechTourism) do sloučené organizace v gesci MPO a ponechání zbytku problematiky toho oboru v rámci MMR není dobré řešení. Jestliže má celá branže správně fungovat, tak má mít společné pojetí a nemá se štěpit. Avšak tak významné hospodářské odvětví má mít i nadále celostátní odbornou agenturu specializovanou na jeho podporu.
  To je důležité i pro mnohé regiony v rámci naší země, pro které je cestovní ruch jednou z mála příležitostí jejich rozvoje a uchování perspektivy pro život místních obyvatel.
  Naopak myšlenka přenesení celé kompetence v cestovním ruchu do struktury MPO mi přijde tématicky velmi logická. Nejlépe i včetně přejmenování např. na Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu. Takový krok by byl impulsem pro nadechnutí celého odvětví a snahu různých profesních organizací, samospráv a státu o jeho koordinované povznesení.

  Michal Vávra, předseda Asociace turistických regionů ČR

 6. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR již dlouhodobě podporuje myšlenku, přesunout cestovní ruch pod ministerstvo průmyslu a obchodu

  Přesunout zahraniční zastoupení agentury Czech Tourism do gesce MPO a zbytek cestovního ruchu ponechat pod gescí MMR by byl dle našeho názoru zcela chybný krok.
  Nejsme proti optimalizaci činnosti a nákladů jednotlivých agentur, ale nesouhlasíme s odtržením části cestovního ruchu od té zbývající.
  Odtržení zahraničních center agentury CzechTourism a jejich přesun pod MPO a ponechání gesce cestovního ruchu na MMR by mělo zcela jistě negativní vliv na další vývoj cestovního ruchu a jeho podporu a propagaci v zahraničí. Znamenalo by to velmi citelný zásah do jeho podpory. Je třeba důsledně dbát na to, aby nedošlo k dalšímu snížení konkurenceschopnosti českého cestovního ruchu v mezinárodním kontextu.
  Naopak bychom však podporovali kompletní přesun agendy cestovního ruchu pod MPO, kde by byla zřízena jeho samostatná sekce a zároveň i uveden cestovní ruch v názvu ministerstva, tedy Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu. Domníváme se, že se jedná o obory, které spolu velmi úzce souvisejí. Samozřejmě nejideálnější variantou by bylo, pokud by cestovní ruch mohl mít své vlastní ministerstvo.

  Význam cestovního ruchu jako průmyslu můžeme uvést na konkrétních číslech, která říkají, že přínos cestovního ruchu představuje cca 120 mld. Kč a zaměstnává okolo 240 tisíc lidí. Jedná se o odvětví, kde je koncentrace především velkého počtu malých a středních podnikatelů, a to napříč všemi regiony. I přes jasné výsledky vyplývající z dostupných statistik a studií, které potvrzují, že cestovní ruch je opravdu velmi významným a průřezovým odvětvím, se nám stále nedaří tyto výsledky zpropagovat a ukázat, že je třeba řešit chybějící dlouhodobou strukturu a financování cestovního ruchu.

  Budeme velmi rádi, pokud příslušní ministři a pan premiér pečlivě zváží veškeré argumenty a budou naslouchat názorům významných subjektů, které v dané oblasti dlouhodobě působí. Jak je patrné z dosavadní komunikace, tak stejný názor na tuto problematiku má jak Svaz obchodu a cestovního ruchu tak i Fórum cestovního ruchu.

  Irena Vlčková, generální ředitelka SOCR ČR

 7. Tak pro státní úředníky je určitě lepší, když vytvoří kočkopsa, než když si nechají poradit od profesionálů z praxe. Někteří z nás to dělají teprve 29. nebo dokonce 30. sezónu, tak přece do toho nebudou státu mluvit, jaká je praxe jinde, kde to očividně funguje lépe. A teplých místeček není nikdy dost !

 8. Dobrý den všem. Byl jsem požádán, abych se k věci vyjádřil. Tak tak činím, za posledních 20 let již – nejsem si jist – počtvrté, popáté nebo pošesté…A tak mne při tom napadá, jak by byly úspěšné podnikatelské subjekty ( třeba v cestovním ruchu), kdyby vyměnily každé 4 roky kompletně svůj management a skoro všechny zaměstnance obdobně jako náš management státní. ..Ti noví by každý čtvrtý rok přišli se stejným nápadem jako jejich předchůdci, předchůdci předchůdců, atd..
  Ti všichni by ale již měli mít k dispozici obsáhlá ( a pokaždé v předmětu stejná) vyjádření skutečných profesionálů v oboru, kterých se téma přímo dotýká, ale nemohli by ho najít, protože to asi “ dělal někdo jinej a ten už tu není…“ A tak je tento nápad každý čtvrtý rok zcela nový.

  Níže tedy stanovisko k tématu popáté či pošesté :
  Cestovní ruch v České republice bez humbuku podniká a pracuje, posílá pravidelně do Národního důchodu svá 3 % ročně, zaměstnává více než 5% obyvatelstva, platí přímé a nepřímé daně a odvody, neodebírá jako obor od nikoho žádné dotace ať už prší nebo neprší…Také zajištuje každoročně relaxaci a obnovu sil majoritní části obyvatelstva stejně tak, jako prostřednictvím svých služeb bezplatnou a velmi úspěšnou reklamu České republiky v celém světě.
  Cestovní ruch je pochopitelně obchod – i když se službami, proto by bylo logicky vhodné, aby byl součástí MPO. Zasloužil by si taktéž v rámci ministerstva jak dostatečně reprezentativní, dlouhodobě s místními samosprávami a zahraničními zastoupeními synergicky a koordinovaně pracující útvar, tak i své místo v oficiálním názvu ministerstva.

  Zprostředkovaně se mi dostalo i informace, že snad se nyní jedná také o možnosti rozdělit kompetence cestovního ruchu mezi MMR a MPO, ale to je takový nesmysl, že to určitě nemůže být pravda..

  No a tak přátelé uvidíme, jak to letos dopadne.. Osobně se raduji, že se za 4 roky k témuž tématu už nebudu vyjadřovat, jelikož se to teď už povede nebo tento text bude v případě potřeby nalezen.

  Přeji všem příjemnou dovolenou 🙂

 9. Jen něco málo k připomenutí:
  Vláda České republiky, vytvořená společnou vůlí České strany sociálně demokratické, hnutí
  ANO 2011 a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, předstupuje před
  českou veřejnost a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky přesvědčena, že
  se o důvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky.  Vláda bude podporovat rozvoj cestovního ruchu, kvalitní propagaci České republiky jako
  turistické destinace a připraví zákon o cestovním ruchu.
  a to bylo v roce 2013-2017 a taky nic ….. prostě nejsou žádní odpovědní na MMR, kteří chtějí cestovní ruch rozvíjet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button