RozhovoryZprávy

Viliam Sivek: Náš obor musí vystupovat jednotně

V pondělí 14. dubna bylo založeno Fórum cestovního ruchu (FCR). Bezprostředně po jeho ustavení jsme požádali o rozhovor pana Viliama Siveka, předsedu Asociace cestovních kanceláří ČR, který byl zvolen do čela FCR.

Viliam Sivek
Viliam Sivek

Pane Siveku, co bylo hlavním impulzem k založení Fóra cestovního ruchu?

V rámci podnikatelského sektoru jsme došli k závěru, že je potřeba zkvalitnit spolupráci uvnitř odvětví cestovního ruchu, aby obor zněl jako jeden hlas, protože jen tak budeme připraveni k efektivnějšímu prosazování změn ve prospěch podnikatelů v této zemi. Již na jiném místě jsem poznamenal, že v současné době nemůžeme být ve své práci optimisté a že svých cílů dosáhneme pouze tehdy, budeme-li se řídit sice otřepaným, ale stále pravdivým heslem „V jednotě je síla“.

Sešli jsme se se zástupci hotelů, lázní a s průvodci a diskutovali jsme o problémech, které máme. A protože jich není málo, řekli jsme si dost, je potřeba něco dělat a nedat úředníkům pokoj, nenechat je klidně spát… Jako představitelé Asociace cestovních kanceláří ČR, Svazu léčebných lázní ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace průvodců ČR jsme využili Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014–2020 schválené vládou a založili tuto nezávislou komunikační platformu pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu. Ke spolupráci zveme další asociace, svazy a spolky, které mají nejméně dvacet členů a nejsou ovládány státem.

Jaký cíl tedy Fórum cestovního ruchu sleduje?

Jde o to, aby od podnikatelů zněl jeden hlas směrem k ministerstvu. Předpokládáme, že pro MMR budeme subjektem, s nímž jeho vedení bude jednat a konzultovat ožehavé problémy. Chceme prostřednictvím Fóra cestovního ruchu zkoncentrovat síly k prosazení nutných změn v oboru, který je státem dlouhodobě přehlížen a v současné době prožívá těžké chvíle.

Asi narážíte i na programové prohlášení vlády, v němž je cestovnímu ruchu věnována pouze jedna velmi obecně formulovaná věta, cituji: Vláda bude podporovat rozvoj cestovního ruchu, kvalitní propagaci České republiky jako turistické destinace a připraví zákon o cestovním ruchu. Byla to poslední kapka, jíž pověstný pohár přetekl?

Časy jsou v cestovním ruchu zlé, loni jsme v příjezdové turistice nedosáhli těch čísel, která jsme očekávali, přidaly se problémy v Rusku, jež mají dopad i na naši lázeňskou turistiku. Těžkosti a neshody jsou kolem zákona 159 a jeho nekompatibility s novým občanským zákoníkem, své starosti mají i průvodci a je toho mnohem víc. Ale po pravdě řečeno, onou pověstnou poslední kapkou je současná bezpohlavnost Odboru cestovního ruchu na ministerstvu, který vystupuje neprofesionálně a nekompetentně. Nejaktuálnějším ostudným případem byl urgentní požadavek, abychom se vyjádřili přes noc k zásadní anglicky psané několikastránkové směrnici. Tak přece nejednají profesionálové, kteří odevzdávají kvalitní práci a zároveň ji očekávají i od svých partnerů.

Upřímně si myslím, že máme dobrou ministryni, ale nějaký čas potrvá, než se jí podaří úřad obsadit opravdovými odborníky. Tak jak se střídaly vlády, tak se měnil i Odbor cestovního ruchu, měnili se i úředníci na všech ministerstvech. Měnili se tak rychle, že neměli čas něco kloudného pro náš obor udělat, a když ten čas měli, tak se báli, aby něco neudělali špatně. Zkrátka, kdo nic nedělá, nic nezkazí, a nebo, když není zadání, není zastání. Věřím, že i přičiněním nově vzniklého Fóra CR se situace změní. Je nutno dodat, že současný stav, ve kterém se nacházíme, je i naše chyba, mnohdy byly naše potřeby a požadavky nejednotné, roztříštěné a nebyly vysloveny na správném místě a ve správný čas.

Jsme potěšeni vyjádřením ministryně MMR, která přivítala zřízení Fóra CR jako snazší a efektivnější komunikaci s podnikatelským sektorem.

V programovém prohlášení vlády se mluví i o zákonu o cestovním ruchu, nyní několikrát zaznělo, že ho možná nebude zapotřebí. Jaký je Váš názor?

Naopak, jsem přesvědčen, že je nesmírně zapotřebí, vždyť jde o přerozdělování peněz v prostředí, kde kaž­dý má svůj vlastní zájem, kraje, města… a přitom se finančními prostředky mrhá leckdy nesmyslně a nekoordinovaně.

Můžete uvést nějaký příklad?

Prohlédněte si nekoordinovanou nabídku jednotlivých krajských webových portálů a hned budete vědět, o čem mluvíme, nefunkčnost a zastaralá komunikace, mnohde nefunkční on-line systém v nabídce hotelových kapacit. A tisíckrát jsme upozorňovali na mnohamilionové investice do marketingových a propagačních kampaní v zemích, kde nefunguje vstřícná vízová politika. To a špatné načasování kampaní jsou jednoznačně vyhozené peníze.

Tím se dostáváme k problematice ruských víz, o kterých se mluví již několik let. V čem je problém?

Fakta jsou jasná, vydáváme méně víz, než kolik je v Rusku zájemců, a naše víza jsou dražší než víza jiných států schengenského prostoru. Už několikrát jsem uváděl, že touto nevstřícnou politikou naše zem přichází o miliardy korun. Naše ambasády jsou personálně nedostatečně obsazeny, což vede i k tomu, že z 4600 v Rusku fungujících cestovních kanceláří získalo akreditaci k podávání žádostí o česká víza pouze 235 z nich. Systém je zkrátka špatně nastaven a jen odráží způsob, jakým je u nás pohlíženo na cestovní ruch. A to nemluvím o naší vízové politice v Číně, kde je situace ještě horší.

Postavení cestovního ruchu jako oboru, který si má za každých okolností pomoci sám, se tedy výrazně nemění, ale přesto, co byste jako podnikatelé od státu chtěli?

Je toho víc, ale ve stručnosti: pořádný dotační program pro podnikatele v cestovním ruchu, metodickou pomoc při proškolování v oblasti technologií a marketingu, abychom se vyrovnali zahraničí, čímž nemám na mysli nákup počítačů, ale školení skutečnými odborníky v oboru. Konzultace před spuštěním marketingových kampaní, aby byly cíleny na správné skupiny a destinace ve vhodném čase, porady o účasti na veletrzích a o mediálním působení v zahraničí. Zmírnění úřední šikany, například životní prostředí, bezpečnost práce, hygiena, požární ochrana jsou typickými úřady, které šikanují.

Chtěli bychom také vědět, jak to bude s daňovou politikou, třeba jaké DPH bude od příštího roku na služby. Zkrátka, aby se už konečně podnikatelé stali důstojným partnerem státu, ne pouze těmi, kdo platí daně, mají svůj nepřehlédnutelný podíl na HDP, a přitom nesmějí zasahovat do věcí, které se jich bezprostředně dotýkají.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button