Zprávy

Velká data pomáhají v dopravě i v cestovním ruchu

Mobilní technologie ukrývají velký potenciál, který se teprve nyní začíná využívat – schopnost poskytovat velké množství anonymizovaných dat o mobilitě telefonních čísel.

Zdroj: Archiv T-Mobile
Průměrné počty turistů z Dánska během pracovního dne. Kde je najdete během dne, večera a v noci? Zdroj: Archiv T-Mobile

Mobilní sítě pomáhají při přírodních katastrofách, jako jsou povodně, pro optimalizaci veřejné dopravy nebo pro řízení a rozvoj cestovního ruchu.

Informace o poloze mobilních telefonních čísel v reálném čase (ať už jde o SIM karty v mobilních telefonech či ve vozidlech) jsou neoddělitelnou součástí fungování GSM sítí mobilních operátorů. Přesto se donedávna využívaly jen ke kvalitní obsluze zákazníků. Teprve v poměrně nedávné době se zjistilo, že tyto údaje v hromadné a anonymizované podobě mohou být velmi prospěšné při plánování a řízení činností, které se týkají pohybu velkého množství obyvatel. V některých případech mohou pomoci dokonce i k ochraně zdraví a životů lidí.

Sousto pro výkonné počítače

Termín „Velká data“, nebo chcete-li „Big data“, označuje v případě mobilních sítí velké objemy dat o poloze, respektive pohybu mobilních telefonních čísel. Pokud se tato data předají ke zpracování výkonným počítačům v kombinaci s dalšími zdroji, jako jsou satelitní údaje z GPS, informace od Českého statistického úřadu nebo mapy, lze získat velmi dobrý přehled o koncentraci obyvatel nebo vozidel na konkrétních místech v reálném čase.

Průměrné rozložení cizinců v prostoru: Kam nejčastěji v Praze a okolí chodí Rusové, Němci a Italové? Zdroj: Archiv T-Mobile
Průměrné rozložení cizinců v prostoru: Kam nejčastěji
v Praze a okolí chodí Rusové, Němci a Italové? Zdroj: Archiv T-Mobile

Jedním z příkladů využití takových informací je veřejná doprava – díky přesnému přehledu o dopravních zácpách a kolonách je možné řidiče na takovéto situace předem upozornit, případně pro ně zvolit vhodnější trasu tak, aby se těmto místům vyhnuli. Tato možnost získá další rozměr při propojení s navigacemi v automobilech. Možný výsledek? Plynulejší silniční provoz, vyšší bezpečnost jeho účastníků včetně úspory času, nižší spotřeba pohonnýchhmot (a tedy i emise) atd. V oblasti možného rozvoje do budoucna se rýsuje i propojení těchto systémů v rámci zemí Evropské unie.

Dopravní situace či rozvoj cestovního ruchu

Význam a potenciál Big dat si stále více uvědomují i sami telekomunikační operátoři. Velmi aktivní je v této oblasti zejména T-Mobile. Podílí se například na projektu zamě – řeném na monitorování a řízení veřejné dopravy v ČR s využitím nových nástrojů dopravní informatiky. Kromě toho realizuje s v yužitím velkých dat i další projekty: například pro jeden z národních parků připravil studii týkající se profilů jeho návštěvníků. Tyto informace lze využít mimo jiné k cílenější propagaci parku nebo při plánování rozvoje cestovního ruchu včetně návazné infrastruktury.

Pracuje se s „anonymním davem“

Někteří uživatelé mobilních telefonů mohou být zneklidněni představou, že se pracuje s informacemi o jejich pohybu. Obavy ale nejsou na místě – veškeré datové zdroje jsou zcela anonymní. Starají se o to sof istikované algoritmy, jež se navíc pravidelně mění, aby nemohlo dojít ke zneužití dat a spojení s konkrétní osobou.

A co je důležité – veškeré datové zdroje se po zpracování mažou. Výstupem jsou tak pouze hromadné údaje, často přímo zakomponované do map. Zjednodušeně by se dalo říci, že u mobilních Big dat se nepracuje s jednotlivci, ale s anonymním davem. Riziko jejich možného zneužití se proto pohybuje pouze v teoretické rovině. Přínos, který je s nimi spojen, i jejich potenciál do budoucna se však již nyní začínají jasně ukazovat v praxi.

T-Mobile Miloš Mastník Miloš Mastník
ředitel marketingu T- Mobile pro firemní segment

 

 

 

[box style=“rounded“]BIG DATA V PRAXI

Mapování koncentrace turistů si nechal zpracovat CzechTourism před dvěma lety pomocí zbytkových dat mobilních operátorů. Studie se zaměřila na zahraniční turisty, kteří oproti domácím návštěvníkům nejsou ovlivněni střídáním týdenních cyklů.

Zdroj: Archiv T-Mobile
Zdroje návštěvníků-cizinců Prahy Zdroj: Archiv T-Mobile

Výsledky se uplatňují při plánech na vyrovnávání sezonality v regionech. Pro domácí cestovní ruch především v horských lokalitách je totiž charakteristické střídání cyklů pracovního dne a víkendu, které mají na svědomí domácí turisté. Zahraniční turisté naopak navštěvují regiony i během pracovního týdne, a pomáhají tak tento cyklus vyrovnávat. „Nyní máme konečně k dispozici skutečně podrobná data, která nám umožní potenciál tohoto jevu využít,“ uvedl generální ředitel agentury Rostislav Vondruška při zveřejnění výsledků studie. Podle něj mají informace také uplatnění při plánování marketingových kampaní a vyrovnávání sezonality se znalostí vlivu konkrétních akcí na návštěvnost příslušných lokalit.

Výzkum také pomohl popsat rozdíly mezi jednotlivými typy atraktivit. Například u památek UNESCO se týdenní cyklus projevuje méně než u horských lokalit. Právě lokality v blízkosti společné hranice a památek UNESCO jsou klíčové pro příhraniční turisty.

Na základě dat z mobilů analytici také zjistili, jaké turisty přitahují určité typy atraktivit. Ve vybraných lokalitách navíc srovnání dat z mobilů s údaji o prodaných vstupenkách umožní zjistit, kolik turistů si zaplatilo vstupné do památky samotné a kolik jich zůstalo „před hradbami“.[/box]

 

Související články

2 komentářů

  1. Zajímalo by mě, jak taková spolupráce s mobilním operátorem funguje. Kam se mohu obrátit, když bych chtěl zjistit pohyb Ruských turistů v Praze? Naše CK se na tuto klientelu zaměřuje, a tyto data by se nám hodila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button