VzděláváníZprávy

V Jihlavě řešili perspektivy rozvoje cestovního ruchu

Ve dnech 25. a 26. února 2015 se konala na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě již 10. mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“. Konference byla organizována katedrou cestovního ruchu VŠPJ a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Záštitu nad konferencí přebrali Ministerstvo pro místní rozvoj a Kraj Vysočina. Odbornými partnery konference se stala řada významných organizací působících v cestovním ruchu v České republice, např. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace cestovních kanceláří České republiky, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace průvodců České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Česká marketingová společnost a statutární město Jihlava.

Snímek z 1. dne Foto: Archiv konference
Snímek z 1. dne Foto: Archiv konference

Konference přinesla řadu zajímavých sdělení, nových pohledů na problematiku rozvoje cestovního ruchu, otevřela diskusi a poskytla prostor k zamyšlení a hledání odpovědi na otázku, kam bude směřovat cestovní ruch v České republice v budoucnu.

Konference věnovala pozornost několika tematickým oblastem, a to:

 • Cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj destinace
 • Význam sportovního cestovního ruchu a orientace na zdravý životní styl
 • Význam organizovaných akcí pro destinaci cestovního ruchu
 • Gastronomie, regionální produkty, tradice a folklór jako konkurenční výhoda na trhu cestovního ruchu
 • Tvorba značky a image v cestovním ruchu, změny jejich vnímání
 • Management kvality v cestovním ruchu a spotřebitelské chování
 • Využití informačních technologií pro rozvoj cestovního ruchu
 • Společenská odpovědnost podniků a sociální vnímání v cestovním ruchu
 • Vzdělávaní a výzkum v cestovním ruchu
 • Best practices v rozvoji cestovního ruchu

Konferenci zahájili úvodním proslovem rektor VŠPJ doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu RNDr. Marie Kružíková a ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism Ing. Tomáš Čihák. Následně vedoucí katedry cestovního ruchu VŠPJ RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. představila nominaci na medaili „Stříbro Vysočiny“. Medaili pro RNDr. PaedDr. Jaromíra Ruxe, CSc. za rozvoj terciárního vzdělávání v oboru cestovní ruch v Kraji Vysočina a za odborný přínos v oboru, především v oblasti průvodcovské činnosti, odevzdal rektor VŠPJ.

V plénu konference se představili řečníci s podnětnými příspěvky. Jako první vystoupila Ing. Jitka Zikmundová, MBA, ředitelka mezinárodního projektu rozvoje cestovního ruchu v regionu mezi Dunajem a Vltavou, která představila záměr zviditelnění daného území a nástroje přilákaní zákazníků. Problémy cestovního ruchu za posledních 50 let shrnul ve svém příspěvku Prof. Mag. Michael Mair z Vysoké školy managementu a komunikace ve Vídni, který poukázal na neustále se historicky opakující překážky rozvoje cestovního ruchu.

Vliv technologií na rozvoj cestovního ruchu v budoucnu přiblížil ve svém vystoupení Ing. Jan Kameníček, MBA, generální ředitel společnosti Travelclick pro východní a jižní Evropu. Novými trendy v poptávce cestovního ruchu, zejména geocachingem, se ve svém vystoupení zabýval doc. Ing. Pavol Plesník, PhD. z Ekonomické univerzity v Bratislavě. Základní překážky rozvoje cestovního ruchu v České republice velice působivě shrnul Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky, který zároveň poukázal na největší neduhy rozvoje cestovního ruchu u nás.

Koncepci podpory výzkumu a vzdělávání představil Bc. Jan Otava z oddělení marketingového výzkumu CzechTourismu. Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně se ve svém příspěvku věnoval problematice institucionální podpory cestovního ruchu v České republice na příštích pět let. V závěru pléna vystoupil doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. z Vysoké školy polytechnické Jihlava s návrhem koncepčního nástroje rozhodování vhodného pro veřejnou zprávu, přičemž prezentovaný nástroj a pilotní výzkum byly založeny na agentovém modelování.

Konference odpoledne pokračovala rokováním ve čtyřech sekcích:

 • Sekce 1 – regionální rozvoj, trendy v cestovním ruchu,
 • Sekce 2 – marketing, regionální rozvoj, ekonomie cestovního ruchu,
 • Sekce 3 – anglická sekce, regionální rozvoj, podniky cestovního ruchu,
 • Sekce 4 – doktorandi a mladí výzkumníci.

V sekcích se představili zástupci několika vysokých škol a univerzit např. Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Vysoké školy hotelové v Praze, Slezské univerzity v Opavě, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Palackého v Olomouci, Medelově univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze, Západočeské univerzity v Plzni, Prešovské univerzity, Vysoké školy obchodní v Praze, Národní univerzity v Užhorodu, Obchodní univerzity ve Wroclawi, Panonské univerzity, Univerzity Jagielloński v Krakově, Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale také zástupci Slovenské akademie věd v Bratislavě, Asociace průvodců České republiky apod.

Z konference bude vydán sborník příspěvků.

Příští 11. ročník konference se bude konat v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava ve dnech 24. a 25. února 2016.

 

Ing. Ivica Linderová, PhD.
katedra cestovního ruchu
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button