Města & regiony ČRZprávy

Turistická oblast Pardubicko směřuje k destinačnímu managementu

Zrod něčeho nového bývá vždy hledáním cest, jak toho nejlépe dosáhnout. Je to i případ Turistické oblasti Pardubicko a jejího směřování k destinačnímu managementu.

Kunětická hora, Foto: TO Pardubicko
Kunětická hora, Foto: TO Pardubicko

Jak vše začalo? „V roce 2010 tehdejší Pardubice Region Tourism, dnes Turistické informační centrum Pardubice, podal žádost o dotaci v rámci prioritní osy 3–3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. Projektu spolufinancovanému za podpory statutárního města Pardubice v současné době běží doba udržitelnosti do roku 2017,“ říká Ing. Petra Pacholíková, koordinátor cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko, Kulturní centrum Pardubice, a pokračuje: „Tento projekt sledoval zejména podporu marketingových aktivit a zároveň vytvořil jednotný vizuál pro celou turistickou oblast. Současným záměrem je však na bázi právnické osoby vytvořit skutečnou organizaci destinačního managementu.“

V Pardubickém kraji působí již několik let Destinační společnost Východní Čechy, zřízená krajem, která sdružuje pět turistických oblastí včetně Pardubicka. „Naše potenciální činnosti by rozhodně neměly být zaměňovány nebo porovnávány s krajskou destinační společností Východní Čechy,“ zdůrazňuje Petra Pacholíková. „Pardubicko má pevně vymezené hranice své působnosti. Toto vymezení je pro nás velice důležité a přiznejme si, že nás oproti jiným v České republice velmi zvýhodňuje – nedochází k situaci, kdy by se oblasti mezi sebou hádaly, čí obec je ještě na tomto či onom území. Rozhodně považujeme destinační společnost Východní Čechy za významného a zkušeného partnera.“

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru bývá deklarována všude, ne všude je zcela ideální. Pardubicko vidí vytvoření systému spolupráce mezi různými aktéry cestovního ruchu jako jednu ze svých velkých priorit. Ing. Petra Pacholíková to upřesňuje: „Cílem je porovnat náplně činností jednotlivých aktérů, eliminovat zjištěné duplicity a volit společné postupy pro řešení vybraných aktivit, které se týkají širší množiny aktérů. V destinaci pracuje množina podnikatelů, spolků, sdružení, MAS, v jejichž náplni se více či méně objevuje cestovní ruch. Každý ze subjektů řeší problémy či se zajímá o jiný úhel pohledu na cestovní ruch v místě svého působení. Je nezbytné zajistit určitou formu koordinace a dělby práce. Koordinační roli musí sehrát destinační společnost. Zvláštní důraz musí být kladen na způsoby a formy zapojení podnikatelů. „V případě města Pardubice, které spadá pod oblast Pardubicko, se chce nová destinační organizace řídit heslem, že město potřebuje venkov a naopak. A více než kdekoliv jinde nastavit spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem,“ dodává Petra Pacholíková. Což však neexistence zákona o cestovním ruchu vždy neumožňuje.

Nově se rodící subjekt má řadu dalších cílů, jako například dostat do povědomí obyvatel region Pardubicka jako turistickou destinaci či vytipovat své klíčové produkty z přirozených podmínek destinace. Zároveň si zde uvědomují, že teprve na základě vytvoření pevného systému, organizační struktury, nastavení správných komunikačních toků a definování poslání a vize destinace lze teprve plynule přejít k samotné tvorbě produktů. Pak také vstoupí do hry důležitý prvek, ke kterému to vše směřuje: turista a jeho mnohdy se měnící zájmy.

Marta Jedličková

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button