Zprávy

SVOBODA – Pohled mladé generace

V pražské Galerii Českých center je ve dnech 14.–25. 11. 2019 k vidění výstava výtvarných prací studentů uměleckých škol z Prahy a Plzně.

Jak vnímají studenti pojem sametová revoluce, s jakými hodnotami si tuto událost spojují,
co pro ně znamená téma svoboda? Grafické a umělecké ztvárnění pojmu svoboda poodkrývá pohled mladé generace na aktuální téma vyjádřené plakáty, uměleckými objekty
a šperky v Galerii Českých center v Rytířské ulici. Výstava je začátkem mezinárodního projektu oslovujícího prostřednictvím sítě Českých center studenty uměleckých škol v zahraničí s jejich pohledem na téma svobody.

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce připravila Česká centra nevšední projekt, se kterým se mohou nově seznámit také návštěvníci galerie v Rytířské. Výstava nazvaná Svoboda (s podtitulem Pohled mladé generace), představuje pohled mladých studentů uměleckých škol. Své vlastní a originální vnímání pojmu „svoboda“ ztvárnili umělecky, a to pod vedením trojice význačných uměleckých osobností: prof. Rostislava Vaňka, doc. Kristýny Fišerové (oba jsou pedagogy na Západočeské univerzitě v Plzni/Ateliér grafiky), a doc. Evy Eisler (UMPRUM, ateliér K.O.V.).

Výročí sametové revoluce je ideální startovní čárou rozsáhlého projektu, který svým charakterem přesahuje hranice Česka. Prostřednictvím jednotlivých ředitelů Českých center v zahraničí se do něj současně zapojí také studenti uměleckých škol ze světa, přičemž zadání zůstává stejné – umělecké vyjádření odpovědi na otázku: „Co pro vás znamená svoboda?“

„Česká centra připomínají 30. výročí sametové revoluce řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“. Kromě programů vzniklých v kontextu teritorií zahraniční sítě českých center byly připraveny také síťové výstavy, které se prezentují v rámci programů jednotlivých center či zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Étos sametové revoluce a osobnost Václava Havla – to jsou dvě veličiny, které mají nezpochybnitelnou hodnotu a zosobňují to nejlepší, co jsme mohli v moderních dějinách světu nabídnout. Není tedy divu, že podzimní program českých center v zahraničí je akcemi spojenými s 30. výročím sametu doslova ‚prošpikován‘,“ uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Monika Koblerová, vedoucí projektu SVOBODA v Českých centrech, jej doplnila: „Česká centra touto výstavou otevírají široké téma pohledu na svobodu u generace, která se narodila až po roce 1989. S čím si svobodu spojují a proč do svého uměleckého ztvárnění dali vybrané symboly svobody, to představuje v galerii více než 30 studentů. Startujeme touto výstavou síťový mezinárodní projekt, kterým v zahraničí oslovíme mladou uměleckou generaci od Tokia po New York, kde působíme, abychom přinesli mezinárodní pohled mladé generace na svobodu jejich vyjádřením.“

Česká centra, jejichž posláním je prezentace české kultury v zahraničí a vytváření vazeb s dalšími státy, završí projekt rozsáhlejší výstavou. Ta bude nejen přehlídkou tvorby nastupující výtvarné generace, ale i zajímavým srovnáním vnímání svobody v jednotlivých státech světa.

Newsroom TTG

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button