ZahraničíZprávy

Španělsko – cesty za poznáním: stopy minulých kultur na Vía de la plata

Z jihu na sever se Španělskem vine trasa, které se říká v poněkud nepřesném českém překladu Stříbrná stezka. Ve skutečnosti slovo plata znamenalo kámen. A byli to Arabové, kteří starou římskou cestu označili za kamennou. Později pak různými fonetickými přesmyčkami z arabského slova vzniklo španělské slovo plata neboli stříbro. Tato kulturní trasa protíná čtyři kulturně, gastronomicky i přírodně velmi odlišné oblasti. Ale všechny spojuje neuvěřitelný odkaz Římanů. Šest století jejich přítomnosti v Hispánii zanechalo mnoho úžasných, a to nejen archeologických stop. Trasa je vhodná jak pro cyklistickou a pěší turistiku, tak i pro zájezdy kulturně- poznávací. Začíná na jihu v Andalusii, kde Římané založili na samém počátku svého pobytu na poloostrově osadu zvanou Italica a v její blízkosti pak obchodní centrum Hispalis neboli dnešní Sevillu.

V druhé oblasti trasa protíná tři přírodní chráněné rezervace a dva Národní parky, Doñanu a Monfragüe, zcela krajinářsky odlišné. Ten druhý, menší, se nachází u Cáceres, v Extremaduře, málo známé, a o to více přitažlivé autonomní oblasti. Hlavní římské památky se nachází v extremadurské Méridě, která se může chlubit římským divadlem, amfiteátrem, akvaduktem i nejdelším římským mostem na území Španělska. Obě dvě města, Mérida i Cáceres, jsou zapsána na seznamu Unesco. Z Extremadury také pochází nejslavnější španělští dobyvatelé jako Hernán Cortéz z Medellínu či Francisco Pizarro z Trujilla.

Třetí oblastí, jejíž kultura má sice římské základy, ale koluje v ní ryze kastilská krev, je Kastilie a León. Tato autonomní oblast nese názvy dvou velkých křesťanských království, která bojovala proti Maurům. Stříbrná cesta neboli stará římská silnice prochází úchvatným městem Salamanca s nejstarší španělskou univerzitou, dále pak Astorgou a Leónem, které byly založeny jako tábory pro římské legie a v jejichž starém městě není ulice ani domu, kde by římská minulost nezanechala nějakou stopu.

Poslední oblast, Asturias, je nejzelenější ze všech. Tady stopy po Maurech nenajdeme, protože díky vysokým štítům masivu Picos de Europa sem nepronikli. Zato je zde však mnoho předrománských památek, především v Oviedu. Římané v této oblasti sváděli kruté boje s kantabrijskými keltskými kmeny, a proto jejich slavná „calzada“ vedla až sem.

Vía de la Plata končí u oceánu v asturijském Gijónu. Tady čekají na cestovatele krásné pláže, úžasné gastronomické lahůdky a v neposlední i tradiční zvyk popíjení typické asturijské sidry z jedné skleničky společně s přáteli ve staré rybářské čtvrti.

Turespaňa, OET Vídeň

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button