Sklizeň z oválného stolu TTG o státní podpoře cestovního ruchu

V souvislosti s chystanými změnami ve státní podpoře cestovního ruchu a změnami v rozpočtu a možném organizačním zařazení agentury CzechTourism jsme 7. srpna 2019 v Kongresovém centru Praha uspořádali debatu s cílem vyjasnit postoje, osvětlit situaci a nastínit možná řešení. Zúčastnili se jí zástupci ministerstev, zájmových sdružení a destinačních společností i další odborníci na cestovní ruch. Níže najdete všechno podstatné z živé a věcné diskuse, kterou moderoval Ondřej Špaček.

Foto: Luděk Neužil

Cestovní ruch vytváří 3 procenta HDP České republiky a zaměstnává kolem 400 tisíc lidí. Podíl cestovního ruchu na HDP je vyšší než podíl zemědělství, lesnictví a rybářství, kteréžto obory mají samostatné ministerstvo. Loni cestovní ruch vytvořil obrat ve výši zhruba 300 miliard korun a do veřejných rozpočtů zpět přiteklo kolem 120 miliard. Tato čísla by mohla být ještě mnohem vyšší, a tudíž se logicky nabízí myšlenka, že stát by měl cestovní ruch podporovat. Zisky z cestovního ruchu se koneckonců vracejí i do veřejných rozpočtů. Cestovní ruch navíc může velmi pomoci regionům, které jsou postiženy transformačními změnami.

Jenže… Až o 60 procent by se měl v příštím roce snížit rozpočet pro agenturu CzechTourism, dlouhodobě se pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů. Přitom při nákladech uvedené půl miliardy generuje CzechTourism hodnotu ve výši přibližně 9 miliardy Kč. Z veřejných zdrojů však do cestovního ruchu úhrnně plyne pouze 1,6 až 1,9 miliardy Kč!

Dále najdete vybrané příspěvky jednotlivých účastníků oválného stolu TTG na téma státní podpory cestovního ruchu a jejího institucionálního uspořádání:

Foto: Luděk Neužil

Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu

„Problém je, že cestovní ruch nemá základní legislativní normy systému řízení a financování, tedy zákon o cestovním ruchu. Souhlasím s tím, že dostat zahraniční zastoupení CzechTourismu pod jednu střechu s agenturami CzechTrade a CzechInvest přinese finanční úspory, i když jsem nikde neslyšel, kolik uspoříme a jaké prostředky budeme muset vynaložit, aby cestovní ruch České republiky jako turistické destinace neztratil konkurenceschopnost. Není možné, aby zahraniční zastoupení CzechTourismu mělo jedno ministerstvo a CzechTourism jiné ministerstvo. Cestovní ruch je dle něj úzce provázaný se všemi regiony Česka a je nutné řídit ho z jednoho místa.“

„Jako podnikatel si uvědomuji, že halíře dělají talíře. Šetřeme, ale pokud šetření nebude promyšlené, dojde k nenahraditelným škodám, tak jak se to stalo ve Slovinsku: excelentní slovinský tourist board, kam se jezdila učit Evropa, byl v roce 2012 zrušený. Po kritické situaci která nastala, byl po zhruba třech letech znovu obnoven, jenže nitky vztahů už byly dávno zpřetrhané.“

„Zajímalo by mě, zda motto cestovního ruchu může být „Česko – země pro budoucnost“. Z mého pohledu to je motto pro investory. Turistika, to co živí lidi v regionech, je úplně o něčem jiném.“

„Cestovní ruch je bohaté odvětví, bohužel máme krkavčího otce či matku. Rozpočet CzechTourismu ve výši 184 miliony korun je rozpočet likvidační. Při takovém rozpočtu nelze zachovat dosavadní aktivity CzechTourismu. Přitom přes veškeré chyby, ke kterým v minulosti došlo, je práce CzechTourismu nezpochybnitelná. Pan náměstek Dejl z MPO říkal, že agentura se rušit nebude. Ale rozpočet ve výši kolem 180 milionů Kč je první krok k tomu, aby se CzechTourism zrušil. CzechTourism pracuje na základě dvouletých marketingových plánů, které vznikají z podnětů regionů i měst. Agentura pak tyto podněty zpracovává do mezioborových produktů.“

Foto: Luděk Neužil

David Koppitz, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR

„Jsme jedním z hráčů, a troufám si říct významných hráčů, kteří se budou na konečném uspořádání podílet, neboť dle kompetenčního zákona cestovní ruch spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj. Námi zřizovanou agenturu CzechTourism vnímáme jako výkonnou prodlouženou ruku a klíčovou marketingovou agenturu celé agendy cestovního ruchu. Cestovní ruch je silný ekonomický obor. Rozpoutali jsme diskusi o strategii cestovního ruchu na příští dekádu, kde se objevují již první teze, co podnikatelé, regiony a stát očekávají. Se strategií je spjatá prezentace České republiky v zahraničí – myslím, že se shodneme, že musí být jednotná, efektivní a možná lépe propojená napříč odvětvími.“

„Na MMR se snažíme držet silné napojení na regiony a na obce, s čímž je spojen i cestovní ruch, třebaže ten není v názvu ministerstva. Zároveň je klíčová i spolupráce s podnikateli. Cestovní ruch je mimo jiné i velký byznys a my bychom byli rádi, aby profesní sdružení s námi podílela na byznys modelu podpory činnosti destinačních managementů i podpory agentury CzechTourism. Musíme hledat synergie veřejných a soukromých peněz, přičemž veřejnými myslím státní, regionální a místní.“

„Existuje tlak na snižování veřejných výdajů do určitých odvětví, kde se zároveň pohybují i velké soukromé peníze. Je i tlak na efektivitu a na to, abychom veřejnými penězi nevytlačovali peníze soukromé.“

Foto: Luděk Neužil

Jan Dejl, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

„MPO se velmi vážně zabývá synergií mezi sektory, například cestovním ruchem, obchodem a exportem. To, o čem v tuto chvíli diskutujeme, nejsou žádné revoluční změny, ale snaha dělat věci o něco lépe.“

„K sestěhování agentur CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest dojde do konce letošního roku. V tuto chvíli nechceme nic měnit, ani rušit agentury či loga. Pokud by se agentury nejen sestěhovaly, ale slučovaly, musel by se změnit kompetenční zákon.“

„Valná většina firem v cestovním ruchu jsou malé a střední podniky. A ty MPO dlouhodobě podporuje. V současnosti připravujeme například zjednodušení kontrol. V červnu tohoto roku MPO vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o podporu určenou přímo na podniky cestovního ruchu. Výzva se týká nemovitostí, tedy například renovace, zateplování, úspor a podobně. To jsou ovšem jen dílčí kroky – sektor cestovního ruchu však celkově bereme velmi vážně.“

Foto: Luděk Neužil

Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade

„Pokud dojde k jakýmkoli integračním procesům, budou se nás v provozní rovině týkat – backoffice, procesy v zahraniční síti. Všechny procesy musí dbát na spokojenost klientů.“

Foto: Luděk Neužil

Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism

„Pokud by se ze státního rozpočtu odsouhlasila částka 184 milionů korun, tak je úplně jedno, kde budeme sídlit.  Museli bychom zavřít velkou část zahraničních zastoupení a propagace se smrskne jen na online. To znamená online Kudy z nudy, sociální sítě a nějaké reklamní věci a zůstal by výzkum a vzdělávání financované z jiných zdrojů. Dovoluji si citovat větu z Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2021, Analytická část: »Jediným přímým nástrojem, který v období 2014–2018 prokazatelně realizoval koncepce i aktivity akčních plánů, je agentura CzechTourism.« CzechTourism měl dlouhodobě rozpočet kolem půl miliardy ročně.“

„Stojí nám těch 300 miliard korun obratu, které generuje cestovní ruch, za to, abychom zůstali konkurenceschopní? Co se týče podílu financování národních centrál cestovního ruchu ku celkovým vládním výdajům je ve vybraných evropských zemích po Finsku druhý nejnižší. Přitom Finsko má 3 miliony turistů a podíl na HDP 1,3 %. Chceme jít finskou cestou a oproti současnému stavu ztratit 2 % podílu na HDP? Finsko má navíc velmi silné financování cestovního ruchu na regionální úrovni.“

„Pro všechny by bylo dobré, abychom měli informaci [o tom, kam bude organizačně zařazena agentura CzechTourism, a hlavně, jaký bude mít rozpočet] stabilní a aspoň na rok dopředu. Pokud každé tři týdny dostanu výrazně jiné zadání, tak se s tím nedá dobře pracovat.“

Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu

„Velmi by mě zajímala odpověď na otázku, proč se řeší CzechTourism, zahraniční zastoupení a další záležitosti právě teď, v plné sezoně. Jaký je důvod? Pokud se provedou nějaké změny, tak na příjezdovém cestovním ruchu se to neprojeví, protože bude dobíhat minulý přístup. Jenže změnou se mohou zpřetrhat vazby, jejich obnovení může trvat další pět šest let. Cestovní ruch dělají regiony a také jej dlouhodobě financují, do cestovního ruchu dávají dlouhodobě zhruba miliardu korun. Pro nás je důležité, aby cestovní ruch získal určitou pozici a podporu v rámci české politiky.“

„Děkuji za zmínění PPP projektů, tedy spolupráce podnikatelů a veřejného sektoru. Česko obchází strašák veřejné podpory a jejího výkladu, který brání podnikatelům spolupracovat s veřejnými institucemi v cestovním ruchu. Tento problém je třeba nejdřív vyřešit – před tím nemá cenu se bavit o tom, že podnikatelé budou cokoli spolufinancovat.“

„CzechTourism potřebuje rozpočet přibližně 550 až 750 milionů Kč ročně, aby mohl žít.“

„Zavedení EET dopadlo velmi tvrdě na podniky v cestovním ruchu, například hotely a restaurace. A co má z toho zpátky, kromě narovnání podnikatelského prostředí? Tři  stamilionů mínus pro rozpočet CzechTourismu… Veřejná správa by měla ukázat, že ušetřené prostředky reinvestuje do cestovního ruchu. Kolik ze státního rozpočtu však jde do cestovního ruchu?“

„Jen dostatečným financováním podpory cestovního ruchu můžeme konkurovat na jednotném evropském trhu. Připomínám, že Rakousko jen letos na posílení online komunikace vyčlenilo 20 milionů eur. My a Rakousko však chceme zasáhnout stejné turisty. [Při daných financích] však těžko můžeme oslovit stejný objem turistů. Já bych byl radši, kdyby mi na Facebooku místo reklamy na Salcbursko nebo Tyrolska vyskakovala reklama na regiony v České republice. Bez peněz to ale nejde.“

 

Foto: Luděk Neužil

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

„Rozpočet ve výši 184 milionů je jednoznačně likvidační. To bude stačit na to, aby se v CzechTourismu svítilo, topilo a aby tam seděl vrátný na vrátnici. Bude to znamenat totální likvidaci úkolu, který CzechTourism má: vozit sem turisty.“

„Současná situace ukazuje typickou českou schopnost: umění hasit požáry. Když začne chybět 320 milionů, tak se všichni potkáme a debatujeme. Je však třeba změnit celý systém. Celá řada aktivit v cestovním ruchu vznikla bez podpory státu občas i překonáním klacků, které stát někdy hází pod nohy. Byl bych rád, abychom se bavili, jak ještě zvýšit zaměstnanost v cestovním ruchu, jak zvýšit podíl cestovního ruchu na HDP ze tří na šest až sedm procent. Tuto zemi může cestovní ruch živit výrazně lépe, než to činí dnes. Dostali jsme se hodně dopředu, ale víme, že úspěšné české příběhy se dají replikovat.“

Foto: Luděk Neužil

Klára Badinková, ředitelka Zahraničního zastoupení cestovního ruchu Slovenska v ČR

„Mohu vám přečíst stanovisko našeho, slovenského ministra dopravy a výstavby, který rozhodl o zrušení Slovenské agentury pro cestovní ruch: »Uspořili jsme určité finanční prostředky, které dostáváme rozpočtu právě tím, že jsme vše sloučili pod jednu střechu. Zároveň máme blíže k regionům. Regiony vědí nejlépe, kde a jak mohou peníze využít.« Důležité je, aby fungovalo propojení mezi regiony a centrálou, a je jedno, zda to bude příspěvková organizace nebo ministerstvo, a propojení se zahraničím.“

„Cestovní ruch je živý organismus a je jednodušší jej ovlivňovat z agentury, která je právnicky samostatnou osobou, nebo která má aspoň určitou volnost, než z ministerstva, kde je řada věcí dána legislativou. Ale dá se řídit i z ministerstva – jde o to, jakou důležitost cestovnímu ruchu přiznáme.“

Foto: Luděk Neužil

Zuzana Vojtová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu

„Když jsem poprvé slyšela o sestěhování tří agentur, CzechTourism, CzechInvest a CzechTrade, říkala jsem si, proč ne. Jsou to všechno agentury, které prezentují Českou republiku v zahraničí. Nedovedu si však představit rozdělení CzechTourismu na zahraniční zastoupení a ostatní části. Cenný partnerem CzechTourismu jsou regiony a pro ně je know-how zahraničních zastoupení CzechTourismu velmi důležité. Regiony reagují na základě zpětné vazby zahraničních zastoupení, která zase prodávají regionální nabídky v zahraničí. Je to jeden řetězec, jeden organismus, který se nedá rozparcelovat.“

Foto: Luděk Neužil

Nora Dolanská, odbornice na cestovní ruch

„Je to hlavně otázka lidí. I když dojde k nějakému sestěhování agentur, tak záleží na tom, aby vedoucí pracovníci táhli za jeden provaz.“

Tomáš Rak, ředitel destinační společnosti Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

„Cestovní ruch si zaslouží větší podporu, jak finanční, tak morální. My jsme připraveni tomu pomoci.“

„Jestliže se sloučením agentur a synergiemi ušetří spousta peněz, pak by bylo v souladu se zásadami správného hospodáři tyto ušetřené peníze vložit zpět do cestovního ruchu, do něčeho, co přinese přidanou hodnotu.“

Adam Kalous, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda správní rady destinační společnosti Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

„Klíčovým tématem v této chvíli je zákon o státním rozpočtu, konkrétně peníze, které z něj půjdou do cestovního ruchu a do agentury CzechTourism. Za 184 milionů Kč se skutečně moc udělat nedá. Budu o tom diskutovat s kolegy a budu se je snažit přesvědčit, že tato částka není dostatečná.“

Otázku společného financování podpory cestovního ruchu z veřejných a soukromých peněz, tzv. model PPP (Public Private Partnership) vnesl do debaty Karel Zelený, člen představenstva Skål International Club Prague, který dříve vedl pobočku Německé centrály cestovního ruchu v Praze. Hledání modelu společného financování bude velmi důležité. „Důležitá věc je, že v Rakousku a Německu se i na místní úrovni domluví. Pokud jsou ve vesnici dva hotely a tři restaurace, tak každý dá dejme tomu 500 eur. A za 2500 eur se už udělá menší marketingová kampaň, například online. Za 500 eur by každý z nich neudělal skoro nic. Je třeba, abychom i u nás se domluvili a spolupracovali,“ uvedl Karel Zelený.

K debatě se připojila i vydavatelka TTG Czech Amara Zemplinerová, která se stejně jako mnoho dalších odborníků přimlouvá za to, aby se změny v cestovním ruchu neodehrávaly zbrkle a nepromyšleně. Pokud má být změna systémová a dlouhodobá, má jí být věnována dostatečná pozornost a čas na konzultace s odbornou veřejností a podnikatelskými sdruženími v cestovním ruchu.

Petr Bílek

 

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button