RozhovoryZprávy

Severní Morava má nový destinační management

Vznik Destinačního managementu Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., vloni v květnu proběhl poměrně v klidu a bez velké pozornosti.

David Krčmář, Moravian-Silesian Tourism Foto: Marta Jedličková
David Krčmář, Moravian-Silesian Tourism Foto: Marta Jedličková

Možná, že to bylo způsobeno i tím, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje ještě vypracovával novou Strategii řízení cestovního ruchu na období 2015–2020, která by upřesnila jeho místo na poli cestovního ruchu. To znamená, vymezila jeho kompetence mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, destinačními managementy turistických oblastí a dalšími subjekty v cestovním ruchu. Zakladatelem Moravian Silesian Tourism je Krajský úřad MSK, ale je to klasická obchodní společnost s ručením omezeným. Hlavním důvodem tohoto statutu je umožnit intenzivnější spolupráci s cestovními kancelářemi a poskytovateli služeb cestovního ruchu v kraji. O nové organizaci jsme hovořili s Davidem Karčmářem, který po letech působení v Dolních Vítkovicích přešel do nového Destinačního managementu Moravian-Silesian Tourism a pomáhal rozjíždět jeho činnost.

Volba anglického názvu naznačuje váš zájem o zahraniční trhy a rozvoj incomingu. Vidíte to jako zásadní úkol nového destinačního managementu?

Rozhodně je to jeden z hlavních úkolů. Určitým impulzem byl stoupající zájem o oblast Dolních Vítkovic, která je prozatím čtvrtým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v České republice, i o vloni otevřené Science and Technology Center. To vše probudilo i větší zájem o celý Moravskoslezský kraj, který pocítily i cestovní kanceláře a chtěly toho využít. Posteskly si však zároveň, že jim chybí „prostředník“, který by nabízené služby garantoval. Zatím jsme zahájili spolupráci se dvěma cestovními kancelářemi. Zájem cestovních kanceláří o spolupráci rozhodně je, a bude tak záležet na nás, jak ho dokážeme uchopit. Přirozeně, že budeme dále vylepšovat „produktovou nabídku“ kraje a vše, co k rozvoji incomingu patří.

Úkoly, které jsou vedeny v obchodním rejstříku vaší společnosti, jsou dosti široké. Na jedné straně propagace a tvorba produktů, rozvoj projektů na podporu cestovního ruchu, na straně druhé i získávání grantů, různých zdrojů financování i poskytování poradenské a konzultační činnosti či zpracování koncepčních dokumentů. Co je vaší prioritou?

Naší prioritou je jednak navázání intenzivních kontaktů s partnery v regionu a zajištění optimální komunikační platformy pro smysluplnou spolupráci na jedné straně, na druhé straně rozvoj neméně smysluplných kontaktů s potenciálními cestovními kancelářemi. Zaměřit se chceme zejména na německý, polský a slovenský trh i s příhraničními regiony a také na cílové trhy a destinace, kam směřují pravidelné lety z ostravského letiště. V neposlední řadě také na tuzemské návštěvníky. Pro ně chceme připravovat například i balíčky služeb.

Co považujete za nutné pro zdárný chod nového destinačního managementu?

Budou to pochopitelně finance, ale neméně důležitá bude také podpora a zájem kraje a dalších subjektů v cestovním ruchu. A především pevné odhodlání změnit současný stav, ochota naslouchat a přizpůsobovat se novým trendům, neupínat se jen na tradiční způsoby. Věřím, že pokud budeme intenzivně spolupracovat, hledat společně příležitosti a nebát se, tak naše úsilí nebude mít jen částečné výsledky, jak tomu bylo dosud, a můžeme skutečně uspět. Náš kraj na to má.

Stanovili jste si nějaký cíl či datum, kdy byste již chtěli dosáhnout výraznějšího pokroku a poznat, že jste na dobré cestě?

Zatím se nám docela daří získávat podporu pro naše záměry. Rádi bychom je začali v plném rozsahu realizovat v druhé půlce roku. Pokud se nám povede uskutečnit z nich alespoň dvě třetiny, byl by to perfektní „základ“.

Děkuji za rozhovor.

Marta Jedličková

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button