Workshopy

Salcburk otevírá DomQuartier a oslaví 150. výročí Richarda Strausse

Kulturní léto ve festivalovém městě Salcburku bude plné žhavých novinek: unikátní muzejní projekt v srdci historického centra města slavnostně otevře své brány veřejnosti a nový operní festival pozve publikum do nitra Mnišské hory, na jejímž vrcholu se v Muzeu moderního umění připravují atraktivní výstavy významných umělců. Salcburský Svatodušní festival zažehne „Rossiniánský“ ohňostroj a během Salcburského hudebního festivalu se opět promění náměstí před salcburským chrámem v nádherné jeviště pro každoročně nově inscenovanou hru „Jedermann“.

Zdroj: www.salzburg.info
Zdroj: www.salzburg.info

Ne nadarmo je barokní klenot Salcburk, který je často nazýván „Římem severu“, součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho kouzlo je patrné zejména v létě, kdy je město prodchnuto takřka středomořskou atmosférou. Návštěvník je okouzlen prostornými náměstími s barokními paláci a kašnami, z nichž tryskají proudy vody, skvostnými zámky s nádhernými zahradami, křivolakými uličkami s romantickými průchody a vnitřními dvorky se záplavou květin, kde se choulí jeden obchod vedle druhého a kde malé rozkošné kavárničky lákají k příjemnému posezení. Se svou neobyčejně bohatou kulturní nabídkou, horami, které jako mohutný věnec obepínají město a křišťálově čistými jezery v okolí je zkrátka Salcburk předurčen k tomu, aby fascinoval své návštěvníky.

DomQuartier Salzburg: nová kulturně-historická atrakce v centru Salcburku

Svědectví o okázalosti baroka jako nástroje moci podává zcela unikátní muzejní okruh s názvem DomQuartier, který bude slavnostně otevřen 17. května 2014. 2000 exponátů na ploše 15 000 čtverečních metrů otevře dosud neznámé úhly pohledu na bývalé centrum moci knížecích arcibiskupů. Historie salcburských církevních panovníků se zde jedinečným způsobem prolíná s historií umění a architektury. Návštěvníci budou mít možnost proniknout do světa přepychu, v němž žili a panovali bývalí salcburští vládci.

V evropském měřítku naprosto unikátní okruh začíná v salcburské Rezidenci, kde si návštěvníci prohlédnou její reprezentační sály a uměleckou galerii s expozicí významných děl evropského malířství. Poté se pokračuje dále do salcburského chrámu, kde je možné si prohlédnout poklady Chrámového muzea a oratoře s mimořádnými výstavami. Okruh pak vede přes Komoru umění a zázraků do „Dlouhé galerie“, 70 m dlouhé chodby s nádhernými štukovými stropy, která kdysi sloužila a dnes opět slouží jako obrazárna. Návštěvníci si pak prohlédnou nové muzeum v arciopatství Sv. Petra, gotický kůr Františkánského kostela a svou prohlídku zakončí opět v Rezidenci, v nádherném sále nazvaném „Carabinieri-Saal“. www.salzburg.info/domquartier & www.domquartier.at

U příležitosti otevření muzejního okruhu DomQuartier Salzburg uvede Rezidenční galerie v období od 28. února 2014 do 6. února 2015 mimořádnou výstavu s názvem „Přirozené světy. Barokní Evropa“. Výstava se zaměřuje na čtyři evropské země, v nichž baroko se-hrává důležitou roli: Itálii, Francii, Nizozemsko a Rakousko. Návštěvníci nahlédnou do životů a děl slavných malířů a současně se seznámí s úlohou duchovních hodnostářů a šlechty jako hlavních zadavatelů uměleckých zakázek. Mistrovská díla umělců tak zvučných jmen, jakými jsou Rembrandt, Johann Michael Rottmayr nebo Peter Paul Rubens, budou doplněna videovými instalacemi v rámci projektu „Frankendael 2001“, jehož autory je dvojice holandských umělců Erwin Driessens & Maria Verstappen. www.residenzgalerie.at

Salcburský Svatodušní festival jako oslava hudebního skladatele Rossiniho

Tento prestižní jarní hudební festival, který se bude konat od 5. do 9. června 2014, se zcela zaměří na dílo italského skladatele Gioachina Rossiniho. Umělecká ředitelka festivalu Cecilia Bartoliová, světoznámá italská mezzosopranistka, zažehne v pravém slova smyslu oslnivý „Rossiniánský ohňostroj“. K jeho vrcholným okamžikům budou patřit pohádková opera „La Cenerentola“ (Popelka) a Rossiniho nejvýznamnější tragická opera „Otello“. Obě inscenace bude doprovázet francouzský barokní orchestr Ensemble Matheus, jehož hudebníci hrají na dobové nástroje, pod taktovkou zakladatele orchestru a známého houslisty Jeana-Christopha Spinosiho. Kromě toho bude na programu i řada koncertů, k nimž patří zejména večerní koncert árií slavného kontratenoristy Franca Fagioliho, který je věnován vzpomínce na posledního velkého kastráta Giambattistu Vellutiho, pro něhož Rossini složil kantátu a operu „Aureliano in Palmira“. Speciálně pro Svatodušní festival uvede proslulé salcburské Divadlo loutek svou inscenaci Rossiniho opery „Il barbiere di Siviglia“. Hudební doprovod tvoří nahrávka s hlasy známých pěvců, mezi jinými se samotnou Cecilií Bartoliovou v roli krásné Roziny. www.salzburgerfestspiele.at/pfingsten

Opera v hoře

Salcburský festival „Opera v hoře“ se zrodil v roce 2008. Na jeho vzniku se podíleli mladí a nadějní zahraniční umělci, patronát nad festivalem pak převzala sopranistka Grace Bumbry, světově proslulá americká operní pěvkyně žijící v Salcburku. Motto festivalu zní „Opera pro všechny“ a jeho jedinečnost tkví v tom, že se pořádá ve zcela výjimečném prostředí 400 let starých jeskyní (Kavernen 1595) vyhloubených v nitru Mnišské hory. Pro letošní ročník připravili organizátoři festivalu program na skutečně vrcholné umělecké úrovni. 7. června 2014 se bude konat premiéra Mozartovy pohádkové opery „Kouzelná flétna“, která bude uvedena celkem třináctkrát. 19. července 2014 bude na programu velké slavnostní představení ve znamení italské opery k poctě největšího ze světových tenoristů Luciana Pavarottiho. 26. července a 2. srpna 2014 pak bude v Mnišské hoře uvedena Verdiho opera „Aida“.

Jedním z dalších vrcholných okamžiků festivalu Opera v hoře bude operní gala s názvem „Grandi Voci“ (Velké hlasy), které se bude konat 9. srpna 2014. Odborná porota vybere z celkového počtu 150 zahraničních uchazečů 15 nejlepších pěvkyň a pěvců, kteří se svým pěveckým uměním budou ucházet o přízeň publika. V jejich podání pak zaznějí nejkrásnější árie z děl nejslavnějších světových skladatelů. Na závěr večera bude prostřednictvím přímého hlasování udělena cena publika, která bude poté společně se všemi zúčastněnými umělci náležitě oslavena. Hlavní myšlenkou pěvecké soutěže „Grandi Voci“ je objevit nové talenty a umožnit jim, aby se během konání Salcburského festivalu mohly představit jak náročnému publiku, tak i hudebním kritikům a odborným novinářům. www.operimbergfestival.com

Umění na hoře: Muzeum moderního umění na Mnišské hoře

Na vrcholu Mnišské hory – Mönchsbergu, přímo na okraji strmé skály, se vysoko nad střechami historického centra Salcburku vypíná bílá kvadratická budova Muzea moderního umění, od jejíhož slavnostního otevření uplyne v roce 2014 již 10 let. Nová ředitelka muzea dr. Sabine Breitwieserová věnuje mimořádnou pozornost ženám-umělkyním a umožňuje jim představit svá díla na mnoha výstavách. Od 29. března do 6. července 2014 budou moci milovníci umění zhlédnout rozsáhlou retrospektivu děl významné umělkyně Any Mendietové (1948-1985) s názvem „Ana Mendieta. Traces“. Tato nekonvenční kubánská výtvarná umělkyně vytvořila během svého velmi krátkého života celou řadu velkých děl. Ve své tvorbě používá jako objekt své vlastní tělo (body art) ve spojení s přírodními materiály, jako jsou oheň, země a voda. Přehled díla Any Mendietové doprovází zvláštní výstava s názvem „V dialogu: Vídeňský akcionismus“, která se koná takřka paralelně od 15. března do 6. července 2014.

Od 18. července do 9. listopadu 2014 bude v Muzeu moderního umění uspořádána výstava, věnovaná Simone Fortiové, která se stala průkopnicí postmoderního tance a minimalistického umění. Tato mimořádná výstava nese název „Simone Forti. Myslet tělem: retrospektiva v pohybu“. Italka židovského původu emigrovala v roce 1939 z rodné Florencie do USA. Rodina se usadila v Los Angeles, kde Fortiová po mnoha peripetiích a změnách bydliště opět žije. Tato mnoha talenty obdařená žena je slavnou tanečnicí, choreografkou a také autorkou několik knih Její tanec a choreografie jsou založeny na obvyklých pohybech těla a na improvizaci. K jejím nejznámějším dílům patří slavné „Taneční konstrukce“ z počátku 60. let, které byly poprvé uvedeny v New Yorku a znamenaly revoluci v oboru taneční choreografie. Jedná se o uskupení lidských těl do obrazců, vytvářejících jakási živá sousoší. Retrospektivní výstava tvorby Simone Fortiové prezentuje rovněž její práce s hologramy, série kreseb, zvukové práce, filmy a dokumentace nejrůznějších tanečních vystoupení. Taneční konstrukce a další performance budou uváděny každý den ve veřejných prostorách Muzea moderního umění na Mnišské hoře. V prvním týdnu konání výstavy se budou pořádat workshopy, při nichž budou studenti ze salcburské taneční školy „Experimental Academy of Dance“ předvádět pod vedením Simone Fortiové neobvyklé taneční kreace.

Další velká letní výstava s názvem „Povídání o historii umění“ se bude konat od 26. července do 26. října 2014 v obou domech Muzea moderního umění, v Rupertinu a na Mnišské hoře. Tato tematická výstava se věnuje diskuzi o hlavní úloze muzea, jíž je interpretace historie prostřednictvím uměleckých děl. Pozornost se zaměřuje na oblast dějin umění, zejména pak na konkrétní historické události a jejich ztvárnění ve výtvarném pojetí. Vystavovaná díla zastupují období od 16. století až po současnost. Výstava zahrnuje domácí i externí sbírky, které zprostředkují nejrůznější úhly pohledu na dějinné události a rozmanité způsoby uměleckého vyjadřování. www.museumdermoderne.at

Salcburský festival ve znamení světového míru a díla Richarda Strausse

Od 18. července do 31. srpna se město Salcburk opět promění v „jeviště světa“. 100 let od vypuknutí první světové války připomíná Salcburský festival jednu z hlavních myšlenek jeho zakladatelů režiséra Maxe Reinhardta, básníka a spisovatele Huga von Hofmannsthala a skladatele Richarda Strausse: nově se rodící festival v Salcburku má přispět nejen k rozvoji hudební kultury, ale prostřednictvím hudby i k míru mezi národy. U příležitosti 150. výročí Straussova narození, které si rovněž v tomto roce připomínáme, bude v rámci festivalu uvedena jeho velká opera „Růžový kavalír“, pod taktovkou dirigenta Zubina Mehty a s rakouským basistou Günterem Groissböckem v roli mladého barona Ochse z Lerchenau.

Vrcholný umělecký zážitek slibuje obsazení opery Giuseppe Verdiho „Il trovatore“ (Truba-dúr) s Annou Netrebkovou v roli Leonory, Marií-Nicole Lemieuxovou v roli Azuceny, Francescem Melim jako Manrico a Plácidem Domingem jako hrabě Luna. S velkým napětím se očekává uvedení opery „Charlotte Salomon“, kterou složil francouzský hudební skladatel Marc-André Dalbavie a zinscenoval divadelní režisér Luc Bondy. Jde o operu na zakázku, speciálně zkomponovanou pro Salcburský festival, jejíž děj je zcela v souladu s letošní protiválečnou tematikou. Opera líčí osud židovské umělkyně Charlotty Salomonové, která byla ve věku 26 let zavražděna v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi.

Nedílnou součástí Salcburského festivalu je také činohra. Každé léto se proměňuje náměstí před Salcburským chrámem v hlediště a průčelí chrámu v jeviště s nádhernými kulisami. V tomto důstojném prostředí se pak uvádí tradiční hra Salcburského festivalu a národní hra všech Rakušanů „Jedermann“. Hru o pýše, umírání a smrti bohatého hříšníka napsal Hugo von Hofmannsthal a její obsazení renomovanými herci bude letos stejné jako v loňském roce. Dalším důležitým bodem činoherního programu bude hra „Poslední dny lidstva“ spisovatele a dramatika Karla Krause. Anglická režisérka Katie Mitchellová připravila pro letošní festival hru „The Forbidden Zone“, na motivy stejnojmenné biografické novely americké spisovatelky Mary Bordenové, která na počátku první světové války pracovala jako zdravotní sestra pro francouzský Červený kříž a později vedla polní lazaret na západní frontě.

Koncertní program Salcburského festivalu zahájí již po třetí cyklus „Ouverture spirituelle“. Jeho těžištěm budou duchovní skladby z různých epoch křesťanských a islámských dějin, které tak budou tvořit jakýsi dialog mezi oběma náboženstvími. Členové sufíjského (dervišského) řádu z Káhiry rozezní barokní prostory Kolegiátního kostela zpěvem s vůní Orientu a hrou na orientální nástroje. Dalšími perličkami koncertního programu bude devět symfonií skladatelů Richarda Strausse a Antona Brucknera, mimo jiné i v podání Vídeňských filharmoniků. Na písňových cyklech, sólových koncertech a večerech s komorní hudbou vystoupí umělci tak zvučných jmen, jakými jsou Pierre-Laurent Aimard, Piotr Beczala, Diana Damrauová, Elīna Garančová, Thomas Hampson, Anne-Sophie Mutterová, Maurizio Pollini, Jörg Widmann, Hagenovo kvarteto a další. Na programu Salcburského festivalu 2014 bude celkem 270 pořadů a vystoupení. www.salzburgerfestspiele.at

Kontakt pro zástupce médií:

Mag. Birgit Weszelka, Tel. +43/662/889 87 – 604, E-mail: weszelka@salzburg.info

Maria Altendorfer, Tel.: +43/662/889 87 – 500, E-mail: altendorfer@salzburg.info

Mag. Judith Wieser-Pöhl, Tel. +43/662/889 87 – 605, E-mail: wieser-poehl@salzburg.info

Další informace:

Tourismus Salzburg, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Austria, Tel.: +43/662/889 87 – 0,

Fax: +43/662/889 87 – 32, Email: tourist@salzburg.info, www.salzburg.info

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button