Ruch kolem cestovního ruchu podruhé

Letošní léto je na události v cestovním ruchu bohaté. A bohaté a velmi zajímavé jsou i příspěvky, kterými je naši čtenáři komentují. Značný čtenářský zájem vzbudil rozhovor s Viliamem Sivekem, který požaduje, aby pod ministerstvo průmyslu a obchodu přešel nejen CzechTourism, ale celý cestovní ruch. Již podruhé vybíráme z nejzajímavějších komentářů.

Vladimír Dolejš, předseda představenstva ACK ČR, uvádí, že za posledních 20 let se k problematice vyjadřuje počtvrté, popáté nebo pošesté… „Cestovní ruch v České republice bez humbuku podniká a pracuje, posílá pravidelně svá 3 % ročně, zaměstnává více než 5 % obyvatelstva, platí přímé a nepřímé daně a odvody, neodebírá jako obor od nikoho žádné dotace, ať už prší nebo neprší…Také zajišťuje každoročně relaxaci a obnovu sil majoritní části obyvatelstva a prostřednictvím svých služeb bezplatnou a velmi úspěšnou reklamu České republiky v celém světě. Cestovní ruch je pochopitelně obchod – i když se službami, proto by bylo logicky vhodné, aby byl součástí MPO. Zasloužil by si taktéž v rámci ministerstva jak dostatečně reprezentativní, dlouhodobě s místními samosprávami a zahraničními zastoupeními synergicky a koordinovaně pracující útvar, tak i své místo v oficiálním názvu ministerstva. Zprostředkovaně se mi dostalo i informace, že snad se nyní jedná také o možnosti rozdělit kompetence cestovního ruchu mezi MMR a MPO, ale to je takový nesmysl, že to určitě nemůže být pravda… No a tak, přátelé, uvidíme, jak to letos dopadne.“

Víru ve zdárné vyřešení kompetencí v cestovním ruchu projevil i Kamil Schaumann, předseda Klastru cestovního ruchu: „Budeme doufat, že pan Havlíček pochopí důležitost tohoto „terciálního průmyslu“, který ve spoustě svých aktivit „táhne“ i profanovaný strojírenský a automobilový „primární průmysl“. Budeme nám všem držet palce a věřit, že pan Havlíček se nestane další z řady „královen“ obklopený svými trubci bez vnímání reálného stavu z pozice dělníků v cestovním ruchu.“

K nejradikálnějšímu řešení v podobě samostatného ministerstva cestovního ruchu se přihlásil Petr Krč, místopředseda ACK ČR: „Jsem přesvědčený o tom, že cestovnímu ruchu musí „velet“ pouze jediný subjekt. A to se vší zodpovědností. Ideální stav by byl, kdybychom měli „Ministerstvo cestovního ruchu“. Kumulované obory mi totiž silně připomínají „kolektivní zodpovědnost“, takže nikdo za nic nezodpovídá na 100 %. Razím zásadu, že důvěryhodný je pouze ten, kdo se nebojí „nést svoji kůži na trh“. Trochu to zbagatelizuji. Rád nakupuji tam, kde svého prodavače vždycky lehce najdu, a když mě zklame, tak mu můžu prohodit dlažební kostku jeho výlohou. Zkuste se zeptat veřejnosti v anketě, kdo je zodpovědný za rozvoj cestovního ruchu v ČR. Garantuji Vám, že 90 % lidí to vůbec netuší! Příslušný ministerský úředník je tedy pěkně schovaný a žádné dlažební kostky se bát nemusí. A to je prostě špatně!“

S názorem, že se cestovní ruch nemá štěpit, souhlasí i Michal Vávra, předseda Asociace turistických regionů ČR: „Můj názor je ten, že zvažovaný přesun jedné „státní“ části cestovního ruchu (CzechTourism) do sloučené organizace v gesci MPO a ponechání zbytku problematiky toho oboru v rámci MMR není dobré řešení. To je důležité i pro mnohé regiony v rámci naší země, pro které je cestovní ruch jednou z mála příležitostí jejich rozvoje a uchování perspektivy pro život místních obyvatel.“

Podobně to vidí i Irena Vlčková, generální ředitelka SOCR ČR, která se rovněž přimlouvá za samostatné ministerstvo cestovního ruchu: „Přesunout zahraniční zastoupení agentury Czech Tourism do gesce MPO a zbytek cestovního ruchu ponechat pod gescí MMR by byl dle našeho názoru zcela chybný krok. Nejsme proti optimalizaci činnosti a nákladů jednotlivých agentur, ale nesouhlasíme s odtržením části cestovního ruchu od té zbývající. Odtržení zahraničních center agentury CzechTourism a jejich přesun pod MPO a ponechání gesce cestovního ruchu na MMR by mělo zcela jistě negativní vliv na další vývoj cestovního ruchu a jeho podporu a propagaci v zahraničí. Znamenalo by to velmi citelný zásah do jeho podpory. Je třeba důsledně dbát na to, aby nedošlo k dalšímu snížení konkurenceschopnosti českého cestovního ruchu v mezinárodním kontextu. Naopak bychom však podporovali kompletní přesun agendy cestovního ruchu pod MPO, kde by byla zřízena jeho samostatná sekce a zároveň i uveden cestovní ruch v názvu ministerstva, tedy Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu. Domníváme se, že se jedná o obory, které spolu velmi úzce souvisejí. Samozřejmě nejideálnější variantou by bylo, pokud by cestovní ruch mohl mít své vlastní ministerstvo.“

Newsroom TTG

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..