Zprávy

Ruch kolem cestovního ruchu podruhé

Letošní léto je na události v cestovním ruchu bohaté. A bohaté a velmi zajímavé jsou i příspěvky, kterými je naši čtenáři komentují. Značný čtenářský zájem vzbudil rozhovor s Viliamem Sivekem, který požaduje, aby pod ministerstvo průmyslu a obchodu přešel nejen CzechTourism, ale celý cestovní ruch. Již podruhé vybíráme z nejzajímavějších komentářů.

Vladimír Dolejš, předseda představenstva ACK ČR, uvádí, že za posledních 20 let se k problematice vyjadřuje počtvrté, popáté nebo pošesté… „Cestovní ruch v České republice bez humbuku podniká a pracuje, posílá pravidelně svá 3 % ročně, zaměstnává více než 5 % obyvatelstva, platí přímé a nepřímé daně a odvody, neodebírá jako obor od nikoho žádné dotace, ať už prší nebo neprší…Také zajišťuje každoročně relaxaci a obnovu sil majoritní části obyvatelstva a prostřednictvím svých služeb bezplatnou a velmi úspěšnou reklamu České republiky v celém světě. Cestovní ruch je pochopitelně obchod – i když se službami, proto by bylo logicky vhodné, aby byl součástí MPO. Zasloužil by si taktéž v rámci ministerstva jak dostatečně reprezentativní, dlouhodobě s místními samosprávami a zahraničními zastoupeními synergicky a koordinovaně pracující útvar, tak i své místo v oficiálním názvu ministerstva. Zprostředkovaně se mi dostalo i informace, že snad se nyní jedná také o možnosti rozdělit kompetence cestovního ruchu mezi MMR a MPO, ale to je takový nesmysl, že to určitě nemůže být pravda… No a tak, přátelé, uvidíme, jak to letos dopadne.“

Víru ve zdárné vyřešení kompetencí v cestovním ruchu projevil i Kamil Schaumann, předseda Klastru cestovního ruchu: „Budeme doufat, že pan Havlíček pochopí důležitost tohoto „terciálního průmyslu“, který ve spoustě svých aktivit „táhne“ i profanovaný strojírenský a automobilový „primární průmysl“. Budeme nám všem držet palce a věřit, že pan Havlíček se nestane další z řady „královen“ obklopený svými trubci bez vnímání reálného stavu z pozice dělníků v cestovním ruchu.“

K nejradikálnějšímu řešení v podobě samostatného ministerstva cestovního ruchu se přihlásil Petr Krč, místopředseda ACK ČR: „Jsem přesvědčený o tom, že cestovnímu ruchu musí „velet“ pouze jediný subjekt. A to se vší zodpovědností. Ideální stav by byl, kdybychom měli „Ministerstvo cestovního ruchu“. Kumulované obory mi totiž silně připomínají „kolektivní zodpovědnost“, takže nikdo za nic nezodpovídá na 100 %. Razím zásadu, že důvěryhodný je pouze ten, kdo se nebojí „nést svoji kůži na trh“. Trochu to zbagatelizuji. Rád nakupuji tam, kde svého prodavače vždycky lehce najdu, a když mě zklame, tak mu můžu prohodit dlažební kostku jeho výlohou. Zkuste se zeptat veřejnosti v anketě, kdo je zodpovědný za rozvoj cestovního ruchu v ČR. Garantuji Vám, že 90 % lidí to vůbec netuší! Příslušný ministerský úředník je tedy pěkně schovaný a žádné dlažební kostky se bát nemusí. A to je prostě špatně!“

S názorem, že se cestovní ruch nemá štěpit, souhlasí i Michal Vávra, předseda Asociace turistických regionů ČR: „Můj názor je ten, že zvažovaný přesun jedné „státní“ části cestovního ruchu (CzechTourism) do sloučené organizace v gesci MPO a ponechání zbytku problematiky toho oboru v rámci MMR není dobré řešení. To je důležité i pro mnohé regiony v rámci naší země, pro které je cestovní ruch jednou z mála příležitostí jejich rozvoje a uchování perspektivy pro život místních obyvatel.“

Podobně to vidí i Irena Vlčková, generální ředitelka SOCR ČR, která se rovněž přimlouvá za samostatné ministerstvo cestovního ruchu: „Přesunout zahraniční zastoupení agentury Czech Tourism do gesce MPO a zbytek cestovního ruchu ponechat pod gescí MMR by byl dle našeho názoru zcela chybný krok. Nejsme proti optimalizaci činnosti a nákladů jednotlivých agentur, ale nesouhlasíme s odtržením části cestovního ruchu od té zbývající. Odtržení zahraničních center agentury CzechTourism a jejich přesun pod MPO a ponechání gesce cestovního ruchu na MMR by mělo zcela jistě negativní vliv na další vývoj cestovního ruchu a jeho podporu a propagaci v zahraničí. Znamenalo by to velmi citelný zásah do jeho podpory. Je třeba důsledně dbát na to, aby nedošlo k dalšímu snížení konkurenceschopnosti českého cestovního ruchu v mezinárodním kontextu. Naopak bychom však podporovali kompletní přesun agendy cestovního ruchu pod MPO, kde by byla zřízena jeho samostatná sekce a zároveň i uveden cestovní ruch v názvu ministerstva, tedy Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu. Domníváme se, že se jedná o obory, které spolu velmi úzce souvisejí. Samozřejmě nejideálnější variantou by bylo, pokud by cestovní ruch mohl mít své vlastní ministerstvo.“

Newsroom TTG

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button