Roman Škrabánek: ECTAA řeší v Bruselu dynamické zájezdy

S evropskou asociací ECTAA je jeho jméno spojováno již dlouhá léta a bude tomu tak i nadále, protože Ing. Roman Škrabánek byl v loňských volbách potvrzen až do roku 2014 ve funkci prezidenta AČCKA a nyní je členem expertní skupiny ECTAA, která řeší daňové otázky na úrovni EU. Sešli jsme se proto, abychom zjistili, co nového se odehrává na poli evropské legislativy.

Ing. Roman Škrabánek Foto: Luděk Neužil

Ing. Roman Škrabánek Foto: Luděk Neužil

 

 Můžete na úvod pojmenovat nejdůležitější problémy, které ECTAA v současnosti řeší?

Absolutní prioritou je revize směrnice o zájezdech (PTD), jejíž paragrafované znění by měla Evropská komise předložit v březnu letošního roku. Cílem Evropské komise je zvýšit ochranu spotřebitele, společným cílem je legislativně pokrýt „dynamické“ zájezdy a „click through“ zájezdy, některé nepřijatelné návrhy, jako např. právo zákazníka odstoupit od cestovní smlouvy uzavřené na dálku bez storno poplatků v určitém časovém horizontu, se nám podařilo odstranit. Jedním z klíčových bodů je určení povinností organizátora v případě narušení zájezdu z důvodů „vyšší moci“. Mezi ECTAA a Evropskou komisí probíhají pravidelná jednání, naší snahou je docílit co nejpřijatelnějšího znění.

 V platnost brzy vstoupí nařízení o právech cestujících v autobusové dopravě. Co přesně dopravce i cestující čeká?

Nařízení reguluje práva cestujících primárně v pravidelné dopravě. V případě zrušení nebo zpoždění spoje musí dopravce za určitých okolností poskytnout odpovídající občerstvení a ubytování či dokonce vyplatit kromě jízdného i náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdného. Pro pravidelnou i nepravidelnou přepravu pak stanovuje právo na odškodnění v případě ztráty a poškození zavazadel ve výši až 1200 eur, v případě úmrtí a zranění v důsledku nehody až ve výši 220 tisíc eur. Při projednávání tohoto nařízení se naštěstí podařilo odstranit ustanovení o odpovědnosti za „psychickou újmu“, povinnost uhradit v případě úmrtí nevratnou zálohu ve výši nejméně 21 000 eur do 15 dnů a snížit výši odškodnění u zavazadel z původních 1800 eur na 1200 eur.

 Změny mají nastat i v letecké dopravě. Co je hlavním cílem mechanismu ochrany pasažérů v letecké dopravě?

Cílem je zavést buďto povinné pojištění leteckých přepravců proti úpadku nebo povinnost opčně nabídnout zákazníkům pojištění proti úpadku při nákupu samostatné letenky. Na trhu je výrazná disproporce, kdy zákazník cestovní kanceláře je ochráněn proti úpadku, zákazník letecké společnosti však nikoli. Na úrovni EU právě nastala paradoxní situace, kdy Evropská komise po obrovském tlaku ze strany leteckých společností v podstatě ustoupila od přípravy původně avizované legislativy, avšak Evropský parlament již dvakrát svou rezolucí Evropskou komisi jasně vyzval, aby tak učinila.

V roce 2012 proběhl také společný průzkum AČCKA a ECTAA o podmínkách zajištění záruky pro případ úpadku CK v jednotlivých zemích EU. Jaké jsou jeho závěry?

Závěr je jednoznačný – podmínky zajištění cestovních kanceláří jsou v ČR nejpřísnější v EU. Zatímco jinde běžně existuje více forem zajištění, v ČR je jedinou formou povinné pojištění proti úpadku, zatímco se zajištění tržeb v EU pohybuje mezi 8–15 %, v ČR je to minimálně 30 %! ČR je navíc jedinou zemí, která zavedla zákonnou spoluúčast. Na základě našich argumentů se již v návrhu dílčí novely profesního zákona povinná spoluúčast neobjevuje a do budoucna se bude MMR zabývat zavedením dalších forem zajištění, zejména garančního fondu, popř. bankovních garancí.

AČCKA se stala partnerem projektu Evropské komise TourismLink. Jaké jsou výsledky setkání účastníků projektu, které proběhlo v prosinci v Praze?

Určitě pozitivní, kolegové z Bruselu představili celý projekt, jehož podstatou je vývoj rezervační platformy B2B. Na setkání byla vytvořena zajímavá pracovní skupina, která se bude na tomto projektu bezprostředně podílet. Jsem rád, že Česká republika byla vybrána jako jedna ze zdrojových zemí projektu.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..