Roman Škrabánek: Asociace v 21. století

Jedním z hlavních témat prvního Světového summitu prezidentů asociací cestovních kanceláří a agentur ve španělské Cordóbě bylo téma „Asociace v 21. století“. Výborné téma.

Ing. Roman Škrabánek Foto: Luděk Neužil
Ing. Roman Škrabánek Foto: Luděk Neužil

Často se v národní AČCKA i evropské asociaci ECTAA zamýšlíme nad budoucností asociačního života, nad budoucností profesních sdružení v době, která je velmi rychlá a agresivní, v době, která přináší nové technologie, nové distribuční kanály a s tím spojené dramatické změny, v době, kdy lidé nemají dostatek času, natož­pak přemíru ochoty věnovat se v zájmu ostatních vesměs dobrovolné práci v asociacích. Diskuse na světové úrovni na jedné straně sice ukázala, že řada národních sdružení čelí postupnému úbytku členů, čelí nepříznivé ekonomické situaci spojené s hledáním alternativních finančních zdrojů a přemýšlením o své budoucnosti, na druhé straně však ukázala nezbytnost existence asociací a smysluplnost jejich počínání, nepřehlédnutelné bylo nadšení a chuť zástupců asociací vyvíjet v budoucnu maximální aktivitu v zájmu oboru.

Nezbývá než souhlasit. Činnost cestovních kanceláří a agentur patří mezi nejvíce regulované obory a regulace v zájmu ochrany spotřebitele zejména v podmínkách EU nebere konce. Spotřebitelé mají stále více práv, provozovatelé cestovních kanceláří a agentur jich mají stále méně. Domnívám se však, že i cestovní kanceláře a agentury mají svá práva, o tato práva ale musíme na rozdíl od spotřebitelů intenzivně bojovat na všech úrovních, a to právě jako profesní sdružení, která zastupují zájmy svého oboru.

Existence asociací je nezbytnou nutností k prosazování profesních zájmů, a asociace tak mají bezpochyby svou udržitelnou budoucnost. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je být součástí nadnárodních struktur, asociace členských zemí EU jsou sdruženy v evropské asociaci ECTAA, asociace v Jižní Americe mají taktéž svou nadnárodní jihoamerickou strukturu, ECTAA je součástí světové asociace WTAAA, jejíž členy včetně USA, Kanady, JAR a dalších spojuje jedno zásadní celosvětové téma – IATA záležitosti, v poslední době pak především otázka NDC (New Distribution Capability). Výměna informací, vzájemná mezinárodní spolupráce a nadnárodní koordinovaný postup tak představují jasnou budoucnost pro asociace v 21. století.

Po letech působení na evropské úrovni musím ocenit koordinovaný postup národních asociací členských zemí EU při prosazování zájmů oboru na evropské a souběžně národní úrovni. Díky aktivnímu přístupu asociací bylo dosaženo významných úprav návrhů evropské legislativy v zájmu oboru, čelit však evropské „mašinerii“ produkující spoustu zbytečných návrhů regulací s negativním dopadem na hospodářské subjekty není snadné. ECTAA jako silný reprezentant evropského průmyslu cestovního ruchu je po pět desetiletí připravena aktivně prosazovat a chránit zájmy našeho oboru – oboru, který čelí stále rostoucímu tlaku jak nových technologií, tak nové evropské legislativy. Evropská byrokracie bude i nadále chrlit množství nepotřebných návrhů legislativy regulující oblast cestovního ruchu, národní asociace členských zemí EU a evropská asociace se tak o svou budoucnost určitě obávat nemusejí. Situace, že by neměly čemu čelit nebo o co usilovat, v nejbližším horizontu v podmínkách EU skutečně nehrozí…

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button