Revize směrnice o zájezdech – Package Travel Directive

AČCKA a ECTAA připomínkují návrh nové směrnice

LOGO-ACCKANová směrnice o zájezdech (PTD), která v blízké budoucnosti nahradí stávající směrnici a významným způsobem se dotkne činnosti cestovních kanceláří a agentur v EU, je momentálně projednávána na půdě Evropského parlamentu a souběžně také v příslušné pracovní skupině Rady.

Cílem směrnice je dosáhnout vysokého stupně ochrany spotřebitele a vytvořit hospodářským subjektům rovnocenné podmínky na trhu (viz TTG 15/13).

Návrh směrnice přináší některá pozitivní ustanovení, na druhé straně však zhoršuje podmínky pro podnikatelskou činnost pořadatelů zájezdů a přináší jejich další neúměrnou odpovědnost.

AČCKA a ECTAA zejména vítají:

 • odpovědnost za poskytování cestovních služeb v souladu se smlouvou ponese výhradně pořadatel (v legislativě ČR již zakotveno, v některých zemích však sdílejí odpovědnost pořadatel i prodejce)
 • snahu pokrýt směrnicí kombinace služeb, které jsou dosud mimo její působnost, zejména pak individuálně sestavené kombinace prostřednictvím propojených on-line rezervačních procesů (např. na webových stránkách leteckých společností), a to definováním nové kombinace služeb „cesty s asistovanou přípravou“
 • záruku pro případ úpadku, která zajistí repatriaci spotřebitele i navrácení veškerých plateb (full repayment)
 • vyloučení obchodních cest z působnosti směrnice
 • vzájemné přeshraniční uznávání ochrany pořadatele pro případ úpadku nabytou podle vnitrostátních předpisů členského státu, kde je pořadatel usazen.

AČCKA a ECTAA zejména požadují:

 • přesnější a důslednější vymezení definice „cest s asistovanou přípravou“ tak, aby došlo k faktickému pokrytí dosud směrnicí nepokrytých kombinací služeb a nebylo jen naplněno přísloví „o vlku a koze“, neboť definice ve znění navrhovaném Evropskou komisí je nedostatečná a reálnou změnu nepřinese
 • začlenit do definice cestovní služby nejen pronájem automobilů, ale i „pronájem lodí“
 • odstranit z preambule, byť není právně závazná, zmínku o „příležitostně pořádaných souborných službách“ nespadajících do působnosti směrnice, která by mohla být nežádoucí inspirací vedoucí k případnému vymezení „příležitostně pořádaných souborných služeb“ při transpozici do národních právních řádů
 • omezit škálu povinných informací, které musejí být zákazníkovi sděleny před uzavřením smlouvy nebo jsou jejím povinným obsahem (např. kategorie dopravních prostředků, jazyky, v nichž budou poskytovány služby, délka lhůt k vyřízení víz pro státní příslušníky dotčeného státu apod.)
 • povinnost pořadatele snížit cenu souborné služby stejnou měrou, jakou ji může jednostranně zvýšit (s limitem 10 % ) v důsledku směrnicí vymezených změn (náklady na pohonné hmoty, směnný kurz, letištní taxy apod.).
 • Za zásadní připomínku AČCKA a ECTAA považují nezbytnost vymezení národního orgánu či úřadu, který na svou odpovědnost určí, zdali v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti s výrazným dopadem na souborné služby, tedy okolnosti, na základě kterých dle směrnice vznikne zákazníkovi právo bez náhrady zrušit uzavřenou smlouvu před zahájením realizace zájezdu. Dle směrnice by zákazníci měli mít právo smlouvu zrušit, jsou-li k dispozici spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. doporučení vydaná orgány členských států, zrazující od cest do dané destinace. Bližší specifikace včetně odpovědnosti však chybí. Ministerstvo zahraničních věcí ČR v této věci zavedení odpovědnosti striktně odmítá a naopak navrhuje doplnit do směrnice ustanovení, na jehož základě se „nelze domáhat práva na náhradu škody vůči orgánům členských států, jež v rámci své působnosti vydávají doporučení či varování na cesty“.
 • ECTAA a AČCKA sdělily svá stanoviska parlamentnímu výboru IMCO v rámci projednávání v Evropském parlamentu a také MMR ČR, které se účastní pracovní skupiny Rady. Finální návrh směrnice by měl být předložen k hlasování na březnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu, navrhovaná doba transpozice je 18 měsíců po vstupu směrnice v platnost.

Ing. Roman Škrabánek

Prezident AČCKA

ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Letenská 119/3, Praha 1 – Malá Strana (budova MMR)

T: 224862551 F: 224862553

e-mail: sekretariat@accka.cz

www.accka.cz

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..