DopravaPartnerská sekceZprávy

Pražské Masarykovo a hlavní nádraží spojí unikátní zastřešení

Partnerský článek

Plánovaná modernizace Masarykova nádraží zaznamenává další posun. SŽDC zadává přípravu záměru projektu a aktualizaci dokumentace modernizace a dostavby stanice Praha Masarykovo nádraží. Namísto původně navrhovaného podchodu pod železniční stanicí bude součástí stavby vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení. Na zpracovaný a Centrální komisí Ministerstva dopravy schválený záměr projektu může navázat dokončení dokumentace pro územní řízení.

Studie, archiv SUDOP PRAHA a Jakub Cigler Architekti

„Oproti původnímu zadání s výstavbou podchodu pod železniční stanicí bude součástí projektované stavby vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení nad jednotlivými nástupišti propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernské a Opletalovy s jednotlivými nástupišti Masarykova nádraží a současně také pěší propojení ulic Hybernské a Opletalovy s ulicí Na Florenci,“ přibližuje generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Návrh východního vestibulu, zastřešujícího platformy nad nástupišti, vychází z varianty podkladové Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží, tzv. Vlaštovky, kterou zpracovaly ve spolupráci společnosti SUDOP PRAHA a Jakub Cigler Architekti.

Zadaná dokumentace bude kompletně řešit uspořádání vestibulu na Masarykově nádraží, tedy počty a umístění eskalátorů, schodišť či výtahů. Zabývat se bude umístěním orientačního a informačního systému, prostor pro odbavení cestujících, čekáren a mobiliáře. Výsledkem bude návrh prostor v takovém rozsahu, který potřebují cestující na železnici pro přístup k vlaku. Dále bude řešit funkci pěšího propojení ulic Opletalovy, Hybernské a Na Florenci. Stanoví hlavní pěší trasu tak, aby nedocházelo ke kolizi procházejících s čekajícími cestujícími.

Samozřejmostí bude návrh přístupů z ulic Hybernské a Na Florenci tak, aby bylo výsledné řešení územně projednatelné, a to i s ohledem na minimální zásah do křižovatky u Hybernské ulice. V neposlední řadě se studie musí zabývat architektonickou stránkou. Zhotovitel vyhotoví vizualizace architektonického návrhu stavby a zpracuje videospot a prezentace stavby. Součástí zakázky je zpracování 3D modelu všech částí stavby, který bude základem pro zpracování kompletní přípravné dokumentace.

Území Masarykova nádraží je jedinečnou rozvojovou lokalitou v samotném centru Prahy, která je kvalitně zapojena do městské struktury a navíc je díky železničnímu spojení v přímém kontaktu s dalšími pražskými i mimopražskými územími. „Návrh studie respektuje a využívá unikátnost lokality. Vyzdvihuje výhodnost zachování vlakové obsluhy centra města a zajištění bezbariérového propojení dnes de facto izolovaných čtvrtí Prahy, Josefova, Nového Města, Karlína a dolního Žižkova,“ zdůrazňuje primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Vypsat zakázku plánuje SŽDC v průběhu srpna. Předpokládaná doba zpracování dokumentace je 18 měsíců a spolu s nutným časem na veřejnou zakázku lze očekávat územní rozhodnutí v polovině roku 2019. Očekávaná hodnota zakázky dosahuje přibližně 11 milionů korun. Celkové investiční náklady na modernizaci stanice se pohybují okolo 1,655 miliardy korun.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button