Poslanci navrhují neúměrné navýšení poplatku z ubytování – ten zaplatí všichni občané

Asociace hotelů a restaurací České republiky podporuje projednávanou novelu zákona o místních poplatcích v podobě, v jaké byla předložena vládou do Parlamentu. Pozměňovací návrh, který představuje zvýšení poplatku turistů za pobyt z navrhovaných maximálně 50 Kč na osobu a den na 100 Kč by zasáhl hlavně české turisty.

Foto: Shutterstock

 

Poplatek vybírají ubytovací zařízení od hostů a předávají dále obcím. Dosud činil v součtu maximálně 21 Kč za pobyt turisty a noc. Pokud by se poplatek vůbec nezvyšoval, i tak vyberou obce díky této novele na poplatcích celkem o 156 mil. korun ročně více. Jak vyplývá také ze studie Vysoké školy hotelové v Praze, při navrhované maximální sazbě 50 Kč na osobu a den pobytu vyberou obce celkem zhruba 1,5 miliardy korun, které mohou využít pro rozvoj a zajištění infrastruktury obcí, oproti současným cca 700 mil. korun ročně.

Více než pětinásobné navýšení poplatku za ubytování by představovalo neúměrné zdražení dovolených pro všechny turisty, ale hlavně by bylo poměrně razantním zdražením domácích dovolených. Navíc tato částka mnohdy převyšuje cenu ubytování, například v kempech a chatových osadách, z nichž některé účtují za ubytování 100–150 Kč na osobu a den. Tento krok by tedy byl spíše další bariérou pro rozvoj domácího cestovního ruchu, který se dlouhodobě snaží Česká republika zvyšovat. Vzhledem k tomu, že poplatníkem je přímo fyzická osoba – host a ubytovací zařízení je pouze plátcem, který poplatek vybírá a předává dále obcím –, doplatí na tuto změnu hlavně samotní občané.

Návrh na další nárůst poplatku za ubytování, jak jej předložili poslanci v Rozpočtovém výboru PSP ČR, veden snahou získat do rozpočtu obcí co největší finanční prostředky, ale není podložen konkrétními výpočty, co bude tato změna znamenat pro samotný cestovní ruch v obcích. V konečné fázi může vést naopak k odlivu turistů do jiných destinací a možná i mimo republiku.

Stanovisko AHR ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 286).

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) se od počátku zapojovala do přípravy vládní novely zákona o místních poplatcích, který byl projednáván rovněž na úrovni všech profesních svazů a zástupců měst a obcí. AHR ČR podporuje vládní návrh novely zákona, předložený Ministerstvem financí České republiky. Tato novela zákona vytváří prostor pro transparentní výběr místních poplatků od turistů a zároveň podstatně zefektivňuje výběr finančních prostředků pro obce. Tyto prostředky, získané prostřednictvím poplatků z pobytu hostů, by měly sloužit obcím k zajištění služeb pro veřejnost, zlepšení infrastruktury obcí a podpoře cestovního ruchu. Využití těchto prostředků je však plně v kompetenci zastupitelstev obcí.

AHR ČR podporuje předložený vládní návrh novely zákona o místních poplatcích z následujících důvodů:

Transparentnost výběru – poplatek bude nově pouze jeden, poplatníkem bude samotný host. Poplatek budou moci vybírat všechny obce bez rozdílu intenzity cestovního ruchu, bude vybírán od všech hostů, bez ohledu na to, zda jsou na služební cestě nebo cestují v rámci vlastní rekreace. Jedná se o systém již osvědčený v turisticky vyspělých zemích.

Přiměřená výše poplatku – poplatek se bude zvyšovat postupně – z maximální výše 21 Kč od doby účinnosti zákona, na 50 Kč za osobu a den do roku 2021. Tím nebudou podnikatelé a turisté vystaveni skokovému nárůstu a budou se moci na změny dostatečně připravit v rámci svých smluvních vztahů, které se mnohdy uzavírají až s dvouletým předstihem. Výše poplatku ovlivňuje rozhodování domácích turistů, zda se v dané obci ubytují a může snížit konkurenceschopnost dané destinace.

Zefektivnění výběru poplatků a zvýšení příjmu obcí – systém umožňuje jednoduchou kontrolu výběru poplatků a vzhledem k tomu, že byly vypuštěny výjimky pro obchodní cesty a kongresové hosty, zvýší se příjem obcí i v situaci, kdy nedojde k navýšení poplatku.

AHR ČR nesouhlasí s návrhem obsaženým v usnesení rozpočtového výboru PSP ČR ze dne 20. března 2019, aby byla maximální výše poplatku za pobyt zvýšena na 100 Kč. Tento návrh by vedl právě ke skokovému navýšení poplatku, který se v závěru v plné výši přenáší na zákazníky, tedy domácí a zahraniční turisty a tím poměrně zásadně prodraží pobyty hostů v dané destinaci.

K tomuto stanovisku vedou AHR ČR argumenty, vycházející také ze studie, kterou vypracovala Vysoká škola hotelová v Praze:

Zvýšení ze současných max. 21 Kč na 100 Kč, tedy pětinásobek dosavadní hodnoty, je neadekvátní (zahraniční destinace vybírají někdy i více, ale u menšího okruhu osob, zpravidla ale sazba poplatku osciluje okolo max. 3 eur).

Pokud by byla sazba za sjednocené poplatky ve výši 21 Kč, tzn., zachovala by se výše maximálních sazeb současného stavu, pak by se výše příjmů zvýšila o 156 mil. Kč.

Dochází k rozšíření počtu obcí, které budou moci místní poplatek z pobytu zavést (předpokládáme oproti současným cca 25 % obcí, že se jejich počet minimálně o 10 %, tj. cca 630, zvýší).

Dochází k rozšíření okruhu osob, které budou poplatek hradit (i obchodní cestující na pracovních/služebních cestách).

Dochází k rozšíření objektů, ve kterých je možné poplatek vybírat/uplatňovat (podmínkou již není přechodné ubytování za úplatu v zařízeních určených /kolaudovaných/, ale realizovaný pobyt nepřesahující 60 po sobě jdoucích dnů).

Přes výše uvedené se již ve vládním návrhu zvyšuje maximální sazba na 50 Kč. Skokové zvýšení sazby by přineslo poměrně zásadní šok i pro nejvýznamnější destinaci cestovního ruchu, kterou stále zůstává Praha, ale ještě větším problémem by bylo pro ostatní regiony a pro dalších 6257 obcí v celé České republice, kde je tato částka daleko za možnostmi hlavně domácích turistů. Přičemž návrh, který byl předložen v rozpočtovém výboru, postrádá jakékoli logické zdůvodnění, jak se právě k této částce dospělo a jaký dopad bude mít hlavně na domácí cestovní ruch a kongresovou turistiku.

AHR ČR proto vyzývá poslance, aby zvážili výše uvedené argumenty a odmítli návrh na zvýšení sazby poplatku na maximální výši 100 Kč (bod 12 § 3 d Sazba poplatku). Tento návrh poškodí nejen občany České republiky, kteří se rozhodnou strávit dovolenou ve své zemi, ale zároveň hrozí celkové snížení počtu turistů v jednotlivých destinacích. Poplatek za pobyt nemá mít regulační charakter, ale slouží výhradně k zajištění finančních prostředků pro obce v souvislosti se zvýšeným počtem turistů v konkrétních obdobích turistické sezóny.

AHR ČR podporuje návrh na rozšíření výjimky z poplatku za pobyt u sezónních pracovníků – v bodě 12 § 3b odst. 1, kdy se za písmeno d) vkládá písmeno e), které zní: „e) vykonávající na území obce sezonní práci pro právnickou nebo podnikající osobu“.

Václav Stárek

Prezident AHR ČR

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..